Borging, bemiddeling en beheer verzuimvoorzieningen

Als werkgever bent u twaalf jaar (financieel) verantwoordelijk voor uw verzuimende medewerkers. Is een medewerker in vaste dienst, dan betaalt u de eerste twee jaar het loon door. Stroomt de betreffende medewerker de WGA in, dan bent u nog eens tien jaar financieel verantwoordelijk. Voor tijdelijke krachten geldt precies hetzelfde. De eerste twee jaar wordt gesproken over de Ziektewet, maar welke naam u het beestje ook geeft, u bent degene die betaald. De financiële risico's die verzuim met zich meebrengt kunt u op verschillende manieren afdekken. U kunt bepaalde risico's onderbrengen bij het UWV of u kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of de WGA. Of heeft u al eens overwogen om zelf voorzieningen te treffen of u kunt kiezen voor verzekeren. 

Aan de totstandkoming van een goed onderbouwde keuze gaan veel afwegingen en analyses vooraf. Afwegingen en analyses die Baken 5 voor u kan maken, zodat u de juiste beslissingen neemt. Daarbij vergeten wij de kleine lettertjes niet en nemen wij ook uw verplichtingen mee die bijvoorbeeld vanuit de cao of vanuit branche specifieke eisen aan uw organisatie gesteld worden.

Onderbouwing om de juiste keuze te maken

Of u nu eigenrisicodrager wil worden voor de Ziektewet of de WGA, wij zorgen voor de juiste analyse zodat u een onderbouwde keuze kunt maken. Dit geldt ook voor de keuze voor een verzuimverzekering of voor WIA aanvullingsverzekeringen.

Uitvoerige begeleiding, gedegen advies

Onze verzuimadviseurs staan graag voor u klaar om u te voorzien van een uitgebreid advies op al uw verzuim- of personeelsvragen. De verzuimadviseurs zijn allen geregistreerd casemanager en volgen jaarlijks scholing, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied en hun kennis uit te breiden.

Onze dienstverlening,
het totaalpakket

 

Baken 5 geeft u meer dan alleen advies. Wij onderhandelen voor u met de verzekeraar(s) en beheren de door u afgesloten verzekering(en). Bij verzuim geven wij de ziek- en herstelmeldingen door zodat u maar één keer een wijziging hoeft te registreren. Met de verzuimverzekeraar onderhandelen wij over interventiebudgetten zodat de financiële lasten die een ziekmelding met zich meebrengt, waar mogelijk niet alleen op uw schouders terecht komen. Belast het UWV een uitkering aan u door dan kunnen wij beoordelen of dit een juiste doorbelasting betreft. Zien wij gronden om bezwaar aan te tekenen dan zullen wij dit voor u verzorgen en blijven wij u ook na 104 weken verzuim, adviseren en begeleiden. Samen met u en de werknemer willen wij een zo optimaal resultaat bereiken zodat u beide uw vizier op de toekomst kan richten.

Contact

Uitvoerige begeleiding, gedegen advies

Maatwerk

Alle bedrijven zijn verschillend waardoor de analyses en haar uitkomsten maatwerk betreft. Op basis van de uitkomsten wordt een advies gegeven dat voor uw bedrijf van waarde is. Wij opereren volledig onafhankelijk, uw belang is ons belang. Het vinden van de beste oplossingen voor uw bedrijf staat daarom bij ons voorop.

Contact opnemen

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01