De 3 pijlers

De drie pijlers
Als u meer inzicht wilt of bijvoorbeeld een kosten/baten analyse op het gebied van duurzame inzetbaarheid wilt uitvoeren kunt u gebruik maken van de dienstverlening uit PIJLER 1

Als u begeleiding nodig heeft om beleid te maken, trainingen wilt organiseren voor leidinggevenden of hulp nodig heeft om personeelszaken te ontzorgen kunt dienstverlening afnemen uit PIJLER 2.

Kiest u voor Poortwachterbegeleiding of wil u een registercasemanager op locatie dan kunt u kiezen voor PIJLER 3.
Hieronder een beschrijving van onze 3 pijlers.

Inzicht
Pijler 1 bestaat o.a. uit:

Analyse verzuim- en re-integratiebeleid - Analyse arbeidsvoorwaardenen en verzuimprotocol - Analyse personeelsbestand - Analyse verzuiminfrastructuur - Financiele analyse potententiele risico’s - Organisatiescan - Medewerkerstevredenheidsonderzoek - Medisch onderzoek personeel - Kosten/baten analyse duurzame inzetbaarheid

Inzicht 
Pijler 2 bestaat o.a. uit:

Bewustwording creeeren directie en management - Begeleiding beleidsvoering - Ontzorgen personeelszaken - Beleid monitoren - Risicobereidheid bepalen - Overleg en advies aan ondernemingsraad - Begeleiding beleid duurzame inzetbaarheid - Training management en leidinggevenden - Presentatie aan management en personeel

Uitvoering 
Pijler 3 bestaat o.a. uit:


- Poortwachterbegeleiding - Vraagbaak en sparringpartner personeelszaken
- Begeleiding werknemer(s) - Register casemanager op locatie
- Beleid duurzame inzetbaarheid uitvoeren
- Inzet (medische) interventies vanuit landelijk netwerk - Monitoring beleid
- Motiveren en activeren vitale medewerkers - (Team) Coaching

Contact

Baken5 logobol
Login
VerzuimApplicatie OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01