De 3 pijlers

De drie pijlers
Wilt u meer inzicht in of bijvoorbeeld een kosten/baten analyse op het gebied van duurzame inzetbaarheid dan raden wij u aan gebruik te maken van de dienstverlening uit pijler 1


Heeft u ondersteuning nodig in het maken van beleid rondom ziekte, wilt u trainingen organiseren voor leidinggevenden of heeft u hulp nodig bij de ondersteuning van personeelszaken dan kunt u de dienstverlening uit pijler 2 afnemen.


Kiest u voor verzuimbegeleiding op basis van de Werkwijzer Poortwachter of wilt u een registercasemanager op locatie dan kiest u voor pijler 3.

Inzicht
Pijler 1 bestaat o.a. uit:

* Analyse verzuim- en re-integratiebeleid * Analyse arbeidsvoorwaarden en verzuimprotocol * Analyse personeelsbestand * Analyse verzuiminfrastructuur * Financiële analyse potententiele risico’s * Organisatiescan * Medewerkers tevredenheidsonderzoek * Medisch onderzoek personeel * Kosten/baten analyse duurzame inzetbaarheid

Inzicht 
Pijler 2 bestaat o.a. uit:

* Bewustwording creëren bij directie en management * Begeleiding beleidsvoering * Ontzorgen personeelszaken * Beleid monitoren * Risicobereidheid bepalen * Overleg en advies aan ondernemingsraad * Begeleiding beleid duurzame inzetbaarheid * Training management en leidinggevenden * Presentatie aan management en personeel

Uitvoering 
Pijler 3 bestaat o.a. uit:

* Verzuimbegeleiding Werkwijzer Poortwachter * Vraagbaak en sparringpartner personeelszaken * Begeleiding werknemer(s) * Register casemanager op locatie * Beleid duurzame inzetbaarheid uitvoeren * Inzet (medische) interventies vanuit landelijk netwerk * Monitoring beleid * Motiveren en activeren vitale medewerkers * (Team)coaching

Contact

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01