Dialoog

Op basis van uw vragen en onze analyse gaan we met elkaar in gesprek. Vanuit de analyse kan de behoefte worden bepaald om het gewenste beleid in te richten of een urgent probleem direct aan te pakken. Het is van belang dat het beleid breed gedragen wordt in de organisatie en er gesprekken plaatsvinden met directie, het managementteam, de ondernemingsraad, financiën en de afdeling personeelszaken. Vanuit inzicht en de aandachtspunten die voortkomen uit de dialoog, kan er gekozen worden uit ons maatwerkaanbod, de derde stap in de route.

Het begint bij bewustwording en draagvlak

Zijn directie en management zich bewust van de financiële belangen? Is er draagvlak in de organisatie voor duurzame inzetbaarheid? Is er voldoende aandacht voor het personeel?

Van vraagstelling naar probleemstelling

Waar ligt bij u de bron van het verzuim? Zijn er verplichtingen vanuit cao of arbeidsvoorwaarden? Is er sprake van structureel beleid? Zitten directie en personeelszaken op één lijn?

De medewerker staat centraal


Personeelszaken is een belangrijke schakel om het (voorkomen van) verzuim en de hiermee gepaard gaande financiële belangen te managen. Baken 5 kan personeelszaken hierin ondersteunen en ontzorgen zodat er regie, overzicht en rust ontstaat. Voor het inrichten van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid speelt de medewerker zelf een belangrijke rol in de dialoog. Om vitaliteit onder het personeel succesvol te laten verlopen is het van belang dat medewerkers gemotiveerd zijn en zelf de regie nemen. Bij ons staat de medewerker als mens centraal. Ook hier geldt dat er geen medewerker hetzelfde is en dat er sprake is van maatwerk in de persoonlijke begeleiding..

Contact

Van reageren
naar regisseren

Heeft u vragen?
Neem dan contact
met ons op.

Adres: Wilhelminalaan 1G, 1441 EK Purmerend
Telefoon: 0299 - 371720
E-mail: info@baken5.nl

Contact opnemen

Baken5 logobol
Baken 5 is gecertificeerd
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01