4-2-2600x4752headerimage3eheaderimage2e

Volledig, actueel en juist

Op deze website geven we u informatie over onze dienstverlening. We besteden de uiterste zorg aan deze informatie en houden onze site zo volledig, actueel en correct mogelijk.

Disclaimer Baken5.nl

 De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. [Bedrijf] aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.