Monitoren

Nu we het maatwerkpakket hebben samengesteld en de doelstellingen SMART zijn geformuleerd, kunnen we beginnen met monitoren. Gedurende het maatwerktraject verzamelen we structureel informatie. Zo weten we of we de gestelde doelen tijdig gaan behalen of dat we misschien moeten bijsturen. Door continu vinger aan de pols te houden, weten we wat er nog nodig is om op de juiste koers te blijven!

Van ad hoc naar 
structureel beleid

Het beleid is bepaald en er bestaat draagvlak binnen de organisatie. Nu is het de kunst om het beleid structureel uit te voeren en de gestelde doelen te realiseren. Wij begeleiden u om op de juiste koers te blijven.

Van onbewust reactief naar bewust proactief

De werknemer als mens staat bij ons centraal. De werknemers zijn namelijk uw belangrijkste kapitaal. Het is daarom van belang om de vitaliteit van uw medewerkers structureel te monitoren. Van reactief naar proactief.

Structureel aandacht

Door te monitoren blijven we structureel in overleg met elkaar en kunnen we bijsturen waar nodig is. Ook aandacht voor het personeel dient structureel plaats te vinden. Zowel het beleid van de organisatie als de vitaliteit van de medewerkers kunnen we continu monitoren. Zo blijft u als beleidsbepaler op de hoogte van de ontwikkelingen en de medewerker blijft gemotiveerd om verder aan vitaliteit te werken.

Contact

Van onbewust reactief naar bewust proactief

Heeft u vragen?
Neem dan contact
met ons op.

Adres: Wilhelminalaan 1G, 1441 EK Purmerend
Telefoon: 0299 - 371720
E-mail: info@baken5.nl

Contact opnemen

Baken5 logobol
Login
VerzuimApplicatie OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01