4-2-2600x4752headerimage3eheaderimage2e

Verzuimbeheersing is onze passie

Baken 5 is een vooruitstrevende arbodienstverlener met een unieke integrale aanpak. Het combineren van proactieve verzuimbegeleiding, financiële expertise en duurzame inzetbaarheid van het personeel leidt gegarandeerd tot meer rendement.

Bedrijf op de Radar | Stiel Groep

Door Redactie Baken 5 | 26 maart 2018
Stiel Groep is een bouwtechnisch bedrijf dat zich bezighoudt met vastgoedonderhoud en – renovatie in de woningbouw en de utiliteit. Het bedrijf is ontstaan door het samenvoegen van vier zelfstandige bedrijven; Potgieter Schilders, Bijl Totaaltechniek, Bouwbedrijf D.P.D Doornbos en Telstar Elektrotechniek. Het bedrijf telt 100 medewerkers. Stuk voor stuk vakmensen die trots zijn op Stiel Groep en op hun ambacht.

Van 4 bedrijven naar 1 groep
“Toen de vier bedrijven samen verdergingen als Stiel Groep, moest er heel wat veranderen,” vertelt Leontine Fassaert, HR manager. “We hadden te maken met verschillende cao’s en elk bedrijf had zijn eigen Arbodienst, dus we gingen op zoek naar één partij die ons kon helpen om meer eenheid aan te brengen in het P&O-beleid.” De Arbodienst waar de Stiel Groep aanvankelijk mee in zee ging beviel niet. “Het was een groot bedrijf en alles liep over heel veel schakels,” vertelt Leontine. “Ik wist nooit wie ik aan de telefoon zou krijgen en hoe vaak ik mijn verhaal zou moeten doen voordat ik uiteindelijk de juiste persoon aan de lijn kreeg.”

Persoonlijk contact en korte lijnen
In die tijd woonde Leontine een presentatie bij van Ron en Martin van Baken 5. “Ze spraken tijdens het P&O-café – een netwerkbijeenkomst voor P&O-functionarissen – over verzuim, kosten en verantwoordelijkheden,” vertelt Leontine. “Dat was een duidelijk verhaal en aan de hand daarvan heb ik een afspraak met ze gemaakt. Baken 5 is lekker kleinschalig en daarom is het contact veel persoonlijker. Dat vind ik heel prettig. Als ik naar Baken 5 bel, dan krijg ik altijd iemand aan de lijn die ik ken en die op de hoogte is van onze dossiers.”

Proactieve dienstverlening
Een ander groot voordeel van Baken 5 vindt Leontine de proactieve instelling: “Omdat Ron en Martin de belangrijke dingen voor ons in de gaten houden, hoef ik niet zelf overal achteraan. We maken ook gebruik van specialisten uit het netwerk van Baken 5. Laatst hadden we een arbeidshygiënist nodig. Dan is het heel fijn om niet zelf iemand te hoeven zoeken. Als Baken 5 iemand naar voren schuift, dan weet ik dat het goed zit.”


Lees meer

Specialist aan het woord | Staatvandienst

Door Staatvandienst | 18 oktober 2017
Staatvandienst is een landelijk werkende organisatie voor re-integratie, outplacement, loopbaanadvies en coaching. Wij begeleiden werkzoekenden met een WW, WGA/WIA-uitkering of verzuimende werknemers op weg naar nieuw, passend en duurzaam werk. Ook adviseren en ondersteunen wij organisaties op deze onderwerpen. Onze consultants wonen in de diverse regio’s en kennen de regionale arbeidsmarkt goed. Door onze jarenlange ervaring hebben wij inmiddels een uitgebreid en stevig netwerk opgebouwd.

Hoe kijken wij naar werk?

Onze insteek is dat iedereen wil werken, niemand kiest vrijwillig voor een uitkering of een periode van verzuim. Of je nu jong of oud bent, kort of lang werkloos, wel of geen lichamelijke beperkingen of psychische klachten hebt, er zijn mogelijkheden voor iedereen. Wij helpen werknemers met maatwerktrajecten naar een nieuwe werkplek. Daarbij regelen wij vaak een stageplek voor deze werknemers, om ze te laten ervaren of de nieuwe functie daadwerkelijk bij hen past. 

Wat is onze focus?

Onze focus ligt volledig op wat een werknemer nog wel kan. Welke capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden heeft degene en hoe kunnen deze ingezet worden? Waar liggen kansen op werk dat passend is bij zijn of haar mogelijkheden? Onze missie is het begeleiden van mensen bij het ontwikkelen van hun kwaliteiten en bij het benutten van hun mogelijkheden.

Waar staan onze consultants voor?

Onze consultants staan voor een persoonlijke, daadkrachtige en resultaatgerichte aanpak. Zij gaan actief voor onze klanten aan de slag, met maar één doel: nieuw, passend en duurzaam werk vinden. Hoe? Vanuit een oprechte interesse en hart voor de kandidaten!

Hoe zien wij de samenwerking met Baken5?

De medewerkers van Baken5 zijn enthousiaste en gedreven mensen, die hun vak verstaan en kwaliteit hoog in het vaandel hebben.  Door de korte lijnen binnen Baken5, kunnen onze consultants goed schakelen op klantbehoefte. Dat betekent dat als wij een vraag hebben over een klantsituatie, wij snel en makkelijk de juiste medewerker van Baken5 kunnen spreken. En andersom ook. Onze consultants houden de medewerkers van Baken5 zowel schriftelijk als mondeling op de hoogte over de voortgang van een traject. Door deze samenwerking kunnen we met elkaar maatwerk leveren. Dit sluit goed aan bij de aanpak van Staatvandienst: maatwerktrajecten voor onze kandidaten naar een nieuwe, passende, duurzame werkplek.   

Nieuwsgierig? Kijk dan ook eens op www.staatvandienst.nl

Lees meer

Bedrijf op de Radar | Fort Resort Beemster

Door Redactie Baken 5 | 18 oktober 2017

In 2012 - honderd jaar na de bouw van het Noordfront van de Stelling van Amsterdam – begon het Fort aan de Nekkerweg aan zijn tweede leven. Dit jaar viert Fort Resort Beemster, een van de meest luxe wellness resorts van Nederland, zijn eerste lustrum.

“Het is enorm snel gegaan allemaal,” vertelt Minouk Imming, o.a. werkzaam als personeelsfunctionaris van Fort Resort Beemster. “Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat we tijdens de verbouwing kantoor hielden in de fortwachterswoning aan de overkant. Na de oplevering ging ik aan de slag als hoofd receptie.” Toen na een jaar de General Manager wegging, heeft Minouk ook een aantal administratieve taken overgenomen. “De lonen moeten gewoon worden doorbetaald,” lacht Minouk. “En we bleven maar groeien. Inmiddels werken we hier met zo’n 110 mensen. Een verdubbeling ten opzichte van de beginperiode.”

Tijdens die beginperiode werd er grondig geprofessionaliseerd. Er kwam een nieuwe General Manager en Fort Resort Beemster ging op zoek naar een partij die ondersteuning kon bieden op het gebied van verzuimbegeleiding. Minouk: “Op aanraden van JAN©, onze accountant, hebben we destijds kennisgemaakt met Baken 5. Een schot in de roos. De werkzaamheden die door onze mensen worden verricht, verschillen per afdeling. We hebben wellness, een hotel, twee restaurants, vergader- en feestfaciliteiten en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf. Veel van onze medewerkers hebben te maken met onregelmatige werktijden en variabele werkdruk. Dat vraagt wat van je. Daarom houden we onze mensen goed in de gaten en proberen we eventuele uitval zo veel mogelijk voor te zijn.”

Ron Kamps van Baken 5 komt elk jaar langs om de verzuimcijfers door te nemen. “Dat is fijn,” vertelt Minouk. “Hij kan precies aangeven aan welke afdelingen we eventueel wat meer aandacht moeten besteden en waar we op zouden kunnen letten om het verzuim nog verder terug te dringen. Ik vind het ook heel fijn dat Baken 5 informatiebijeenkomsten organiseert. Zo ben ik altijd op de hoogte van veranderingen in de wet- en regelgeving die voor ons van belang zijn.”

Naast de informatiebijeenkomsten die Baken 5 organiseert hecht Minouk ook veel waarde aan het goede contact met de casemanager. “Het komt eigenlijk bijna niet voor, maar als we een keer een ingewikkelde situatie hebben, kunnen we altijd Martin bellen om even te sparren. Vaak komt hij dan met advies waar we direct verder mee kunnen en is het ingewikkelder, dan komt hij langs of treedt hij op als mediator. Wat op de website staat klopt echt. Wij staan aan het roer en Baken 5 staat ons bij. Zo werken we samen met Baken 5 aan een gezond bedrijf!”


Lees meer

Help, de nieuwe Arbowet gaat in

Door Jan Aartsen, bedrijfsarts bij Aartsen & Kiburg | 23 juni 2017
Mijn naam is Jan Aartsen. Ik ben zelfstandig bedrijfsarts en heb ervaring in industriële bedrijven, zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening, overheid, bouw, onderwijs en het MKB. Op 1 juli is de nieuwe Arbowet een feit. Niet dat die nieuwe wet de Arbowereld op zijn kop zet, maar er zijn wel degelijk gevolgen. De manier waarop je als werkgever met je personeel en arbeidsomstandigheden om moet gaan verandert en de relatie met de arbodienst en/of de arbodienstverlener krijgt een ander karakter. Gelukkig hebben we nog een jaar de tijd om alles aan te passen aan de nieuwe regels.

Wat moeten we doen

Het doel van de wet is het intensiveren van de aandacht voor arbeidsomstandigheden vanuit een goede samenwerking tussen de directie en het personeel van een organisatie. De preventiemedewerker gaat een grotere rol krijgen bij het vaststellen van het arbeidsomstandighedenbeleid. De taak van de Arbodienstverlener wordt verder uitgebreid en vastgelegd in een basiscontract. Naast de bestaande wettelijke taken moeten in het basiscontract nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening vergroten:

 • Toegang tot bedrijfsarts: In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een open spreekuur) is geregeld.
 • Overleg met OR en preventiemedewerker: Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.
 • Bezoek van de werkplek: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Second opinion: De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.
 • Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.
 • Melden beroepsziekten: Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie: De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Bezoek aan de werkplek en klachtenregeling

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Het is zeker mijn intentie om van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken, dus we gaan elkaar in de nabije toekomst vaker zien. De klachtenprocedure die in het basiscontract moet worden ogenomen, is in veel gevallen al geregeld. Als bedrijfsarts ben ik aangesloten bij de vereniging voor zelfstandige & freelance bedrijfsartsen. Deze vereniging hanteert al jaren een collectieve klachtenregeling voor zelfstandig opererende bedrijfsartsen.

Second opinion

De second opinion is een heel ander verhaal. Daar is op dit moment nog geen goede regeling voor. De mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion is logisch wanneer het gaat om adviezen die een bedrijfsarts geeft over gezond werken in een preventief traject. Neem bijvoorbeeld een discussie of je ziek wordt van het werken met bepaalde chemicaliën. Bij een re-integratie-advies is het echter wat lastiger. Als er een discussie ontstaat over dit advies, kan er via het UWV een deskundigenoordeel voor gevraagd worden. Als er ook nog een second opinion kan worden gevraagd aan een andere bedrijfsarts, zou er verwarring kunnen ontstaan.

De uitwerking

De beroepsvereniging van bedrijfsartsen is nog in overleg met andere partijen in de markt om hiervoor een goede uitwerking te vinden. Zoals het er nu voorstaat zal er een pool van bedrijfsartsen komen waar werknemers een tweede mening kunnen aanvragen als het gaat om adviezen over gezondheid en werk. Is iemand het niet eens met het advies van de bedrijfsarts ten aanzien van zijn re-integratie kan er nog altijd een deskundigen oordeel bij het UWV worden aangevraagd. Mijn verwachting is dat in de loop van het jaar meer duidelijkheid komt over de procedure en de afhandeling van de second opinion.

Zelf heb ik met het oog op de tussenliggende periode afspraken met enkele collega's in de regio om de aanvraag van een second opinion mogelijk te maken.

Mijn advies?

Ga niet overhaast een nieuw contract in elkaar zetten omdat het moet. Start met het overleg binnen de organisatie over de invulling van de rol van de preventiemedewerker en leg die afspraken samen met de arbodienstverlener vast. Zoals ik in het begin al aangaf; er is gelukkig een overgangsjaar.

Lees meer

Bedrijf op de Radar | Brand New Day

Door Redactie Baken 5 | 22 juni 2017
Verzekeringen, pensioenen, beleggingen, al die financiële producten kunnen een stuk klantvriendelijker, begrijpelijker en – ook niet onbelangrijk - goedkoper. Brand New Day neemt het sinds de oprichting in 2010 met succes op tegen de grote verzekeraars. “We willen laten zien dan het anders kan,” vertelt René Schipper, financieel directeur. “Het moet afgelopen zijn met woekerpolissen, sprintplannen, rentevliegwielen en andere misleidende producten. Daar maken wij ons hard voor.”

Goede diensten tegen acceptabele kosten

Brand New Day biedt goede diensten tegen acceptabele kosten; pensioenrekeningen voor particulieren, ZZP’ers en DGA’s, collectieve pensioenen en beleggingsrekeningen. Voor Brand New Day is het belangrijk dat klanten ambassadeurs worden. René: “We willen dat onze klanten zo tevreden over ons zijn, dat ze ons bedrijf en onze diensten aanbevelen aan familie, vrienden en kennissen. Wanneer je klanten dat doen, weet je dat je het als bedrijf goed doet.”

Onze medewerkers maken het verschil

“Onze medewerkers zijn net zo belangrijk als onze klanten,” gaat René verder. “Wanneer je medewerkers ontevreden zijn, merken klanten dat direct. Daarom hechten we veel waarde aan goede regelingen en een solide begeleiding in geval van verzuim. Na onze oprichting zijn we in zee gegaan met een grote ARBO-instelling, maar dat bleek niet te werken. Als ik belde werd ik soms wel drie keer doorverbonden en dan had ik nog iemand aan de lijn die eerst van alles moest uitzoeken voordat ik een antwoord kreeg op mijn vraag.”

Baken 5 zegt waar het op staat

René kwam in contact met Baken 5 en was onder de indruk van de kennis van zaken en de dienstverlening. “Bij Baken 5 ben je geen nummer,” aldus René. “Als ik bel, krijg ik iemand aan de lijn die mij kent en die negen van de tien keer zelfs weet waar ik over bel. De lijnen zijn kort en de medewerkers van Baken 5 denken echt met je mee. Direct en eerlijk advies, daar heb ik meer aan dan gedraai en gekonkel. Baken 5 zegt waar het op staat en dat waardeer ik. Dat doen we bij Brand New Day namelijk ook.”

Lees meer

Ziekte en privacy; de do’s en don’ts voor werkgevers

Door Baken 5 | 5 april 2017

Meldt een werknemer zich ziek, dan zult u als werkgever waarschijnlijk de volgende dingen vragen:
- Wat vervelend dat je ziek bent. Wat scheelt eraan?

- Zijn er misschien dingen die je nog wel zou kunnen doen?

- Wanneer denk je dat je weer beter bent?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verbiedt werkgevers de eerste twee vragen te stellen. U mag niet meer vragen naar de arbeidsmogelijkheden of -beperkingen, omdat daarmee te gemakkelijk medische gegevens zijn te achterhalen. We adviseren u graag over de privacyregels waaraan u zich als werkgever moet houden en aan welke eisen uw verzuimsysteem moet voldoen.

Wat u niet mag vragen en registreren:

- U mag niet vragen naar de aard en/of oorzaak van de ziekte.
- U mag niet vragen wat uw werknemer nog wel of niet kan doen qua werk.

Bovenstaande vragen mag alleen de bedrijfsarts of arbodienst stellen. 

Wat u wel mag vragen en registreren:

- U mag wel vragen hoe lang de werknemer denkt dat het verzuim gaat duren.
- U mag ook vragen of er lopende afspraken en werkzaamheden zijn die opgepakt moeten worden.
- Daarnaast is het belangrijk dat u weet of uw werknemer onder een vangnetbepaling van de Ziektewet valt. Let daarbij wel op dat u niet mag vragen om welke bepaling het gaat.
- Vraag altijd of het verzuim gerelateerd is aan een arbeidsongeval of dat het verband houdt met een verkeersongeval. Als er in laatstgenoemde situatie een aansprakelijke derde bij betrokken is, dan is er een regresmogelijkheid voor u als werkgever.

Wat deelt de bedrijfsarts of arbodienst wel met een werkgever?

De bedrijfsarts deelt alléén informatie die van belang is voor loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemer. U ontvangt géén specifieke informatie over de ziekte, de diagnose en/of de klachten van de werknemer. Ook eventuele afspraken met andere instanties (therapeuten, artsen) deelt de bedrijfsarts niet met u.

Medische gegevens worden alleen met u gedeeld als het echt noodzakelijk is. Daarbij kunt u denken aan informatie die collega’s nodig hebben om passend te kunnen reageren bij een epileptische aanval, suikerziekte of (voedsel)allergie.

Welke informatie mag u vastleggen?

De informatie die u van de bedrijfsarts of arbodienst heeft ontvangen mag u registreren. Datzelfde geldt voor de frequentie en de duur van de verzuimmeldingen van een werknemer. Het verzuimsysteem waarin u dit soort gegevens opslaat, moet – om de privacy van de medische gegevens van de werknemer te garanderen – aan strikte eisen voldoen. Wordt er op het systeem ingelogd via het internet, dan moet er een multifactor-authenticatie zijn bij het inloggen door de bevoegde medewerkers. Alleen personen die bevoegd zijn om medische gegevens te verwerken en in te zien in het systeem, te weten de bedrijfsarts en/of arbodienst, hebben deze mogelijkheid. Als werkgever heeft u deze bevoegdheid niet en ook de systeembeheerder mag niet op dit systeem kunnen inloggen. Onbevoegde personen mogen onder geen enkele beding toegang hebben tot rapportages in systemen waarin medische gegevens zijn opgeslagen.

De wettelijke bewaartermijn


Voor u als werkgever bestaat er geen wettelijke bewaartermijn van administratieve verzuimgegevens na herstel. Geadviseerd wordt deze maximaal 2 jaar te bewaren na uitdiensttreding van de werknemer. Bent u ERD voor Ziektewet, dan bent u verplicht de gegevens 5 jaar voor het UWV te bewaren.

Meer weten?

Wilt u er zeker van zijn dat u deze regels van Autoriteit Persoonsgegevens adequaat volgt, neem dan contact op met de specialisten van Baken 5. We adviseren u hier graag in!


Lees meer

Specialist aan het woord

Door Harm Bultema | Arbeidsdeskundige | 9 maart 2017
Mijn naam is Harm Bultema. Ik werk nagenoeg mijn hele arbeidsleven al in de Sociale Zekerheid. In 1984 begon ik mijn loopbaan bij het GAK (nu bekend als het UWV) en daarna werkte ik zo’n 14 jaar bij een regionale arbodienst. In 2010 besloot ik zelfstandig arbeidsdeskundige te worden en sinds ik Ron en Martin van Baken 5 in 2013 heb leren kennen, voer ik regelmatig arbeidsdeskundige onderzoeken uit voor Baken 5.

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt vaak ingezet wanneer terugkeer in het eigen werk niet (volledig) mogelijk lijkt. Nadat de bedrijfsarts de medische belastbaarheid heeft aangegeven, voer ik mijn onderzoek uit. Ik beoordeel op basis van de bevindingen van de bedrijfsarts en de functiebelasting of er sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek. Is er sprake van een verstoring van de balans belasting/belastbaarheid, dan analyseer ik wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Ik houd daarbij rekening met de beperkingen (vanuit FML) het ‘oude salaris’ (Maatmanloon) en het re-integratiedoel van de werkgever en de werknemer. Het UWV gebruikt de rapportage die ik naar aanleiding van mijn onderzoek opstel als onderdeel van het re-integratiedossier bij de aanvraag van een WIA-uitkering.

Een arbeidskundig onderzoek kan de werknemer helpen te accepteren dat er gezocht moet worden naar ander werk. Ik richt me bij het uitvoeren van mijn onderzoek altijd op het eigen werk, maar wanneer zo’n terugkeer niet mogelijk is, kijk ik samen met de werkgever en de werknemer naar andere opties. Dat kan een andere baan zijn bij de werkgever in kwestie, maar het kan ook een andere baan bij een andere werkgever zijn. Als arbeidsdeskundige beoordeel ik welk werk passend is of passend gemaakt kan worden en of dit in volle omvang kan of in gedeeltelijke omvang.

Bij het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek houd ik uiteraard rekening met de wettelijke eisen waar dat aan moet voldoen, maar ik heb ook oog voor de specifieke wensen en mogelijkheden van de werknemer. Het gaat erom dat de werkgever en de werknemer er samen zo goed mogelijk uitkomen en daar lever ik graag een bijdrage aan. Duurzame inzetbaarheid, daar gaat het om.

Lees meer

Bedrijf op de Radar | Worktrans

Door Redactie Baken 5 | 9 maart 2017
Worktrans Uitzendbureau werd opgericht in 1997 en is gespecialiseerd in het vervullen van vacatures voor transport en logistiek. Tijdens de piek in de zomer gaan er dagelijks 900 mensen via Worktrans aan de slag. In de winter zijn dat er rond de 500. De chauffeurs en logistiek medewerkers zijn stuk voor stuk specialisten, en ook de intercedenten komen uit de transport en logistiek.

‘Een tevreden medewerker is een productieve medewerker’

Marko Ducro startte in 2015 als HR Manager. “Een tevreden medewerker is een productieve medewerker, dat is mijn lijfspreuk,” vertelt Marko. “In de uitzendbranche heb je dan meteen een van de grootste uitdagingen te pakken, want uitzendkrachten werken vaak relatief kort bij een opdrachtgever. Door die kortere periodes bouwen de chauffeurs en logistiek medewerkers niet snel een band op met de bedrijven waarbij ze hun werkzaamheden uitvoeren. Door het ontbreken van zo’n band, mis je soms de loyaliteit, maar gelukkig weten we dat bij Worktrans goed op te vangen.”

‘Onze uitzendkrachten zijn ons visitekaartje’

Toen Marko startte bij Worktrans was Baken 5 net binnengehaald als de nieuwe verzuimspecialist.  Marko: “In tegenstelling tot hun voorganger is Baken 5 juist heel proactief. Als HR Manager houd ik me met veel meer dingen bezig dan alleen met verzuim. Dan is het fijn wanneer je iemand hebt die alles goed voor je in de gaten houdt, zodat je geen nare boetes krijgt wanneer je een keer een melding een dag te laat doorgeeft. Het is belangrijk om je mensen goed te begeleiden. Zeker wanneer ze ziek zijn. Onze uitzendkrachten zijn ons visitekaartje. We moeten het letterlijk van onze mensen hebben. Daarom zorgen we goed voor ze en Baken 5 maakt die goede zorg mogelijk.”

Korte lijnen en snel schakelen

“Wat ik ook heel fijn vind aan Baken 5,” vervolgt Marko zijn verhaal, “is dat iedereen bij Baken 5 weet wie ik ben en over het algemeen ook volledig op de hoogte is van de dossiers. Die korte lijnen werken heel prettig. Met mijn achtergrond als arbeidsjurist kom ik vaak een heel eind, maar de expertise waar de Register Casemanagers van Baken 5 over beschikken is echt een waardevolle toevoeging. Baken 5 maakt mijn werk gewoon een stuk overzichtelijker.”

Lees meer

Bedrijf op de radar | New Skool Media

Door Redactie Baken 5 | 24 november 2016
New Skool Media werd opgericht in 2014. Het bedrijf nam destijds 19 special interest tijdschriftmerken én 93 medewerkers over van Sanoma. New Skool Media is alles wat oldskool niet is. Ze richten zich niet alleen op het uitgeven van tijdschriften, maar ook het delen van content via de websites en social media. Voor Truckstarlezers zijn er bijvoorbeeld verzekeringsmogelijkheden en voor de lezers van kook- en eetmagazine delicious. worden er kookworkshops georganiseerd.

Intrinsieke motivatie als valkuil

‘Onze medewerkers zijn onze kracht,’ vertelt Annemarie Lootsma, manager HR. ‘Onze mensen zijn creatief, flexibel en hebben een enorme intrinsieke motivatie. De combinatie tussen het steeds weer halen van een nieuwe deadline en die fantastische gedrevenheid kan een valkuil zijn. Omdat mensen hun werk als hun hobby zien, is de scheidslijn tussen werk en privé heel dun.

Kennis van de financiële risico’s

Annemarie nam vlak na de oprichting van New Skool Media contact op met Baken 5. ‘Ik kende het bedrijf al uit mijn netwerk en ik was al bekend met de werkwijze. Ik had mensen nodig met verstand van het opzetten van een gedegen verzuimbeleid én met verstand van de financiële risico’s die gepaard gaan met verzuim en de wet- en regelgeving. Dat is echt een vak apart en daar schakel ik graag de specialisten van Baken 5 voor in.’

Tegengas is belangrijk

Klantgericht, persoonlijk, laagdrempelig, deskundig en bereikbaar, dat zijn de eigenschappen die Annemarie kenmerkend vindt voor de dienstverlening van Baken 5. ‘En … ze zijn niet bang om tegengas te geven,’ vertelt Annemarie. ‘Soms wil ik dingen die eigenlijk niet kunnen en dan hoor ik van Ron of Martin, onze contactpersonen bij Baken 5, dat ik niet op de stoel van de bedrijfsarts moet gaan zitten. En dat is natuurlijk helemaal waar.’

Flexibel en onafhankelijk

Een ander voordeel van Baken 5 is de flexpool waarmee het bedrijf werkt. Annemarie: ‘Onze medewerkers wonen door het hele land en dan zou het heel onhandig zijn dat ze voor een afspraak met de bedrijfsarts helemaal naar Amsterdam zouden moeten komen. Dankzij de samenwerking met Baken 5 weet ik dat ik me geen zorgen hoef te maken over ons verzuimbeleid en dat geeft een enorm comfortabel gevoel.’

Lees meer

Specialist aan het woord | Verbazingwekkend!

Door Ron Kamps | 31 oktober 2016
In de rubriek ‘specialist aan het woord’ delen wij de praktijkervaringen van een van de specialisten waar wij mee samenwerken. Deze eerste keer geven we het woord aan Ron Kamps van Baken 5 zelf. Als register casemanager is Ron gespecialiseerd in de (financiële) sociale zekerheid.

Verbazingwekkend veel bedrijven laten geld liggen

De kans is groot dat de helft van de lezers al is afgehaakt bij het lezen van de woorden sociale zekerheid. Jammer voor die helft, want de overheid biedt onder die noemer behoorlijk wat positieve financiële mogelijkheden. Leest u dus vooral verder, want in mijn blog licht ik één van die mogelijkheden toe. De tip die u op het eind van mij krijgt, levert de meeste bedrijven een maandomzet op.

Uw bedrijf ook …

Die maandomzet is relatief eenvoudig te realiseren in je eigen administratie. Het enige wat je namelijk moet doen is inzicht krijgen in de verschillende doelgroepen waar jouw medewerkers onder vallen. 1 op de 15 medewerkers valt namelijk binnen een doelgroep waar door de overheid subsidies of andere financiële mogelijkheden aan zijn verbonden.

Feit: 90% van de werkgevers heeft hier geen idee van en betaalt structureel te veel aan sociale premies door niet optimaal gebruik te maken van subsidiemogelijkheden.

Feit: Het UWV en de Belastingdienst maken regelmatig onbedoeld fouten waardoor u als werkgever ten onrechte met hogere kosten wordt belast. Wie controleert dit voor jullie?

… structureel!

Waarschijnlijk heb je weleens een onderzoek laten doen op ‘no cure no pay’ basis. Met terugwerkende kracht zijn subsidies binnengehaald en onterecht betaalde sociale premies teruggevorderd. Dat kan je zo tussen de € 60.000 en € 300.000 opleveren, waarvan je 35% van aan het onderzoeksbureau betaalt. Vervolgens blijft het bij dit ene onderzoek en gebeurt er niets meer!

Dit vinden wij dus verbazingwekkend: Als er veel geld terug te vorderen valt betekent dit dat de verzuimadministratie niet op orde is!

Tip

Inventariseer je medewerkers en registreer degenen met een doelgroepverklaring. Dit kunnen jullie zelf!

De registratie is van belang omdat je bij bepaalde werknemers met een doelgroepverklaring geen loondoorbetalingsplicht hebt en geen doorbelasting in je gedifferentieerde premie of wga-last. Subsidies lopen al snel op tot € 18.000 per werknemer, maar een goede registratie en het toepassen van no-risk bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan tot € 200.000 per werknemer opleveren!

Ook terugvorderen? Nu kan het nog

Heb je nog geen besparingsonderzoek laten verrichten, doe dit dan voor 01-01-2018. Tot die tijd mag je ongebruikte subsidies en te veel betaalde sociale premies over een periode van 5 jaar terugvorderen. Na 01-01-2018 volgt er een wetswijziging waarbij de overheid ervan uitgaat dat je als bedrijf je administratie op orde moet hebben. De subsidiemogelijkheden blijven, maar er zal een andere systematiek worden toegepast. Achteraf terugvorderen is dan niet meer mogelijk.

Als je hulp nodig hebt bij het inventariseren of registeren van werknemers met een doelgroepverklaring bel of mail me gerust, het kan je veel geld besparen.

Ron Kamps
Register Case en Caremanager (RCCM)

ron@baken5.nl
06-23880513

Lees meer

Publiek of Privaat? Voor 1 oktober 2016 móet u kiezen!

Door redactie Baken 5 | 17 maart 2016
Vanaf 1 januari 2017 worden WGA-vast (10-jaarsrisico bij een arbeidsongeschikte medewerker) en WGA-flex (ex-werknemers die via de Ziektewet de WGA instromen) samengesmolten tot één financieringsregeling. Weet u al wat u gaat doen?

Gaat u de WGA publiek verzekeren of wordt u eigenrisicodrager?

Voor de WGA-vast kunt u nu al eigenrisicodrager zijn. Voor de WGA-flex nog niet. Vanaf 1 januari 2017 wordt alles anders en u heeft nog tot 1 oktober om een keuze te maken.

Publiek of privaat

De eerste keuze die u moet maken is of u alle risico’s (WGA-flex én WGA-vast) wilt onderbrengen bij het UWV óf dat u zelf het risico gaat dragen. Kiest u ervoor eigenrisicodrager te worden, dan kunt u er nog voor kiezen om dit risico onder te brengen bij een verzekeraar.

Wat voor u de beste keuze is, hangt bijvoorbeeld af van:
 • het aantal werknemers
 • de totale loonsom
 • de aard van uw bedrijf
 • uw verzuimcijfers
 • uw eventuele verzuim- en integratiebeleid.

Baken 5 geeft u een eerlijk advies

Verzekeraars komen binnenkort met hun producten en zullen een concurrerende aanbieding moeten doen ten opzichte van het onderbrengen bij het UWV. De premies, dekkingen en met name hun ondersteuning bij re-integratietrajecten, zijn belangrijke factoren om mee te wegen in uw beslissing waar en hoe u uw risico's onderbrengt.

Re-integratie is een vak

Laat u de re-integratie en begeleiding van uw zieke (ex)werknemers over aan het UWV, of kiest u voor een verzekeraar die ondersteund wordt door proactieve re-integratiespecialisten?  Zowel u als de verzekeraar hebben een gezamenlijk belang om het verzuim laag te houden en daarmee voor alle partijen de kosten te beheersen. De werkwijze van het UWV is niet altijd in uw belang.

Een goede voorbereiding is het halve werk

U hoeft niet tot 1 oktober te wachten met uw besluit. Nu al nadenken over de meest geschikte oplossing geeft u een voorsprong wanneer de verzekeraars hun voorstellen presenteren. Baken 5 helpt u graag en geeft u inzicht in de voor- en nadelen van publiek en privaat verzekeren. Blijkt een private oplossing voor u de beste optie te zijn, dan hebben we nog alle tijd om deze oplossing in gang te zetten.


Lees meer

Baken 5 en Bijman + Helsloot Fysiotherapie slaan de handen ineen voor duurzame inzetbaarheid

Door redactie Baken 5 | 17 maart 2016
Op 1 april 2016 gaan we een samenwerkingsverband aan met Bijman + Helsloot Fysiotherapie op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In Bijman + Helsloot Fysiotherapie hebben we een ideale vitaliteitspartner gevonden voor de regio Purmerend.

Gemak voor bedrijven in de regio Purmerend

We willen het ondernemers en hun medewerkers zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom zoeken we altijd goedgekwalificeerde regionale partners. Naast de samenwerking op het gebied van duurzame inzetbaarheid van het personeel, functioneert Bijman + Helsloot Fysiotherapie als spreekuurlocatie voor onze bedrijfsartsen. De bedrijfsartsen kunnen gebruikmaken van de expertise en behandelruimten van Bijman + Helsloot Fysiotherapie. Nu hoeven medewerkers van onze bedrijfsrelaties in de regio Purmerend niet langer naar Amsterdam, Alkmaar of Hoorn!

Meer dan alleen fysiotherapie

We zien Bijman + Helsloot Fysiotherapie als meer dan alleen een partner met verstand van fysiotherapie. Bijman + Helsloot Fysiotherapie biedt ook voedingsadvies en ergonomie en beschikt over een eigen analysecentrum waar meerdere testen en metingen kunnen worden afgenomen. Samen met Bijman + Helsloot Fysiotherapie bieden we werkgevers in de regio Purmerend alle middelen om werknemers gezond en vitaal aan het werk te houden.

Over Bijman + Helsloot Fysiotherapie:

Bijman + Helsloot Fysiotherapie is een fysiotherapiepraktijk met extra’s. Met een eigen analysecentrum, een sportpsycholoog en een voedingsadviseur biedt Bijman + Helsloot Fysiotherapie ondersteuning bij preventief gezondheidsmanagement en herstel. 

Het adres van Bijman + Helsloot Fysiotherapie (tevens spreekuurlocatie Baken 5) is Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend.


Lees meer

Is een WAO’er in dienst nemen écht zo voordelig?

Door Redactie Baken 5 | 27 november 2015
De overheid wil dolgraag zo veel mogelijk mensen aan het werk hebben. Het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt dan ook op allerlei manieren gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de mobiliteitsbonus en de looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis).

Mooie initiatieven die een prima doel dienen, maar wat veel werkgevers zich niet realiseren is dat er nog steeds financiële risico’s zijn bij uitval wegens ziekte. Als werkgever hebt u inderdaad recht op looncompensatie, maar bent u ook gehouden aan de Poortwachterverplichtingen en de bijbehorende forse kosten. Komt u die verplichtingen niet na, dan kunt u gewoon een loonsanctie opgelegd krijgen. De genoemde no-riskpolis is beperkt tot 5 jaar.

Voor 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 werd in de WAO artikel 39c toegevoegd. Hiermee werd de verkorte loondoorbetaling voor werknemers met een WAO-uitkering afgeschaft. Tot 1 januari 2015 hoefde u als werkgever maar 4 weken het volledige loon door te betalen wanneer een werknemer met een WAO-uitkering door een toegenomen mate van arbeidsongeschiktheid zijn werk niet meer kon doen. Hierbij werd onderscheid gemaakt in de mate van arbeidsongeschiktheid:
 • Voor een werknemer met een WAO-uitkering van minder dan 45% arbeidsongeschiktheid betaalde de werkgever het loon gedurende vier weken alleen door wanneer het arbeidsongeschiktheidspercentage toenam binnen vijf jaar na de laatste beoordeling én door dezelfde ziekteoorzaak als de eerdere arbeidsongeschiktheid.
 • Voor een werknemer met een WAO-uitkering van 45% of meer gold de wachttijd van vier weken ongeacht de ziekteoorzaak van de toegenomen arbeidsongeschiktheid.
Deze werknemers hadden na 4 weken recht op een ophoging van de WAO-uitkering. Werkgevers konden de WAO-uitkering in mindering brengen op de loondoorbetaling of de WAO werd verrekend met de ZW-uitkering. Met het toekennen van een ophoging werden er ook geen re-integratieverplichtingen meer gevraagd.

Na 1 januari 2015

Per 1 januari is die verkorte loondoorbetaling voor werknemers met een WAO-uitkering volledig afgeschaft. Neemt de arbeidsongeschiktheid toe, dan moet u zijn loon gedurende 104 weken doorbetalen. Voor de werknemers die recht hebben op een no-riskpolis krijgt u compensatie vanuit het ZW-vangnet. Wel gelden dan de gebruikelijke re-integratieverplichtingen en ziet u zich geconfronteerd met de bijbehorende kosten.

In de praktijk

Een werknemer heeft een WAO-uitkering in de arbeidsongeschiktheidsklasse 65-80% en werkt al 8 jaar bij zijn werkgever. Per 1 augustus 2015 wordt hij volledig arbeidsongeschikt. De werknemer geeft dit door aan het UWV met een melding verslechterde gezondheid. De werkgever heeft daarnaast een ZW-uitkering aangevraagd vanwege de arbeidsgehandicaptenstatus van werknemer.

Het UWV wijst de (door de werknemer aangevraagde) ophoging van de WAO-uitkering af omdat de werknemer recht heeft op loondoorbetaling door de werkgever of een ziektewetuitkering, artikel 39c WAO.

Het UWV wijst ook de (door de werkgever aangevraagde) ZW-uitkering af omdat werknemer al langer dan 5 jaar in dienst is en er daardoor geen recht meer is op no-riskpolis.

Financiële gevolgen voor de werkgever

 • 104 weken loondoorbetalingsverplichting;
 • re-integratieverplichtingen conform Poortwachter (ook bij no-risk polis), inzet bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en overige kosten;
 • kans op een loonsanctie bij onvoldoende voldoen aan de re-integratieverplichtingen.

Advies Baken 5

Het is goed dat de overheid werkgevers stimuleert om werknemers met een uitkering in dienst te nemen. Het is niet goed om werkgevers vervolgens met forse financiële consequenties te confronteren. Deze financiële risico’s gelden overigens ook bij het in dienst nemen van een medewerker met een WIA/WAJONG-verleden.

Heeft u WAO’ers, WIA’ers of WAJONG’ers in dienst en wilt u weten waar u aan toe bent of overweegt u een WAO’er, WIA’er of WAJONG’er in dienst te nemen en wilt u weten of dit echt een voordelige keuze is? Neem contact op met Baken 5 voor advies, begeleiding of het inzichtelijk krijgen van de financiële gevolgen.

Lees meer

Presenteïsme; de aanpak

Door Elbert-Jan van Zetten | Beter (www.betervitaal.nl) | 20 mei 2015
In de vorige 2 blogs over presenteïsme ben ik ingegaan op het begrip presenteïsme, de aanzienlijke kosten die ermee gepaard gaan en de aanwijsbare oorzaken. In dit blog geef ik een antwoord op de vraag hoe u als ondernemer het beste met presenteïsme kunt omgaan. Hoe kunt u presenteïsme aanpakken?

Let op emotionele uitputting

Er is ontdekt dat emotionele uitputting de belangrijkste oorzaak is van presenteïsme. Emotionele uitputting herkent u aan verschillende uitingsvormen die in een vroeg stadium te signaleren zijn.

Chronische vermoeidheid, psychische klachten en lage rug- en nekklachten kunnen bijvoorbeeld wijzen op een verhoogde presenteïsmekans. Deze signalen houden vaak verband een verhoogde en/of aanhoudende spanning. Dit is weer gerelateerd aan emotionele overbelasting.

Andere indicatoren

Afnemende prestaties, een verhoogd aantal productiefouten en meer bedrijfsongevallen zijn ook indicatoren voor de aanwezigheid van presenteïsme. Immers, medewerkers die arbeidsongeschikt arbeid verrichten zijn minder productief, maken makkelijker fouten, en zijn minder gefocust op veiligheid.

Focus op gezondheid

TNO stelt dat gezondheidsbevorderende programma’s en individuele monitoring gecombineerd met een adequate verzuimbegeleiding en ergonomisch verantwoorde arbeidsomstandigheden een ideale mix is bij het voorkomen van presenteïsme. Focust u als werkgever alleen op het voorkomen en beperken van verzuim, dan is dit een voedingsbodem voor het ontstaan van presenteïsme en alles wat daarbij hoort.

Wat is gezondheid

Wanneer ben je gezond? Daar kun je het over hebben. Wij zien gezondheid als een staat waarin het fysieke lichaam, het denken en het voelen in balans zijn. Gezondheid gaat niet alleen over eten, of alleen over bewegen, of alleen over mentale coachingprogramma’s. Gezondheid benader je zinvol wanneer je dit integraal doet; wanneer je aandacht geeft aan alle facetten ervan.

Zo houd je presenteïsme buiten de deur

Het goede nieuws is dat het ondertussen mogelijk is de staat van die gezondheid integraal te meten. Dat biedt kansen voor ondernemers die hun personeel gezond willen houden om daarmee ook hun organisatie gezond te houden. Combineer dit met een risico-inventarisatie op verzuim en je hebt - volgens mij - de ideale mix om presenteïsme buiten de deur te houden.

Met dit derde blog over presenteïsme sluit ik deze reeks af. Ik ben ingegaan op: het fenomeen, de gevolgen en de kosten; de oorzaken en uitingsvormen en uiteindelijk heb ik suggesties aangeboden om presenteïsme in de kiem te smoren en daarmee de bijkomende kosten tot een minimum te beperken.

Mocht u willen weten hoe presenteïsme binnen uw organisatie geïnventariseerd en aangepakt kan worden, neem dan vooral contact op met Baken 5.


Lees meer

Transitievergoeding of transitievergelding

Door Baken 5 | 1 mei 2015
Per 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht fundamenteel. Een nieuwe regeling is de transitievergoeding; een vergoeding die de werkgever moet betalen bij ontslag na een dienstverband van langer dan 2 jaar.

Na twee jaar ziekte wordt de arbeidsongeschiktheid met een WIA-aanvraag beoordeeld. Wordt het dienstverband daarna beëindigd, dan bent u als werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. Werkgevers betalen vanaf 1 juli dus twee jaar het loon door bij ziekte en moeten een arbeidsongeschiktgeraakte medewerker vervolgens ook nog een transitievergoeding meegeven.

Extra kostenpost van €150 miljoen

Waarom? Omdat het wettelijk verboden is om bij ontslag onderscheid te maken tussen zieke en gezonde medewerkers. Daarbij is de transitievergoeding niet alleen bedoeld voor werk-naar-werk-begeleiding, maar is het ook een ‘ontslagcompensatie’. Zo krijgen de werkgevers in Nederland er binnenkort een extra kostenpost bij van zo’n € 150 miljoen per jaar.

Als u wilt weten of u in uw budget rekening moet houden met transitiekosten en als u wilt weten hoe hoog uw reservering hiervoor moet zijn, neemt u dan contact op met Baken 5.


Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Werkgever ga niet op de stoel van de bedrijfsarts zitten

Door Redactie Baken 5 | 30 maart 2015
Een werknemer die al anderhalf jaar volledig arbeidsongeschikt is als gevolg van fysieke beperkingen wordt door zijn werkgever op staande voet ontslagen. Ondanks zijn beperkingen neemt hij namelijk deel aan hardloopwedstrijden en heeft hij zelfs meegelopen in een marathon. Daarnaast verrichtte hij gedurende meerdere dagen verbouwingswerkzaamheden aan zijn eigen woning.

Uit een brief van de werkgever:
“U bent op staande voet ontslagen wegens een dringende reden, bestaande uit schending van uw re-integratieverplichtingen, waaronder begrepen uw mededelingsverplichting.”
De werknemer heeft deze activiteiten niet of niet voldoende gemeld aan de bedrijfsarts en de werkgever. Door niet te melden dat hij fysiek in staat is geweest dit soort activiteiten te ontplooien, zou hij zijn re-integratieproces hebben belemmerd.

Uit een verklaring van de bedrijfsarts:
"Er is een verschil tussen 2 keer in de week "wat hardlopen" zoals hij het mij heeft aangegeven en het in mijn aantekeningen staat, of ongeveer iedere 2 weken een marathon, 20 of 10 kilometer in een behoorlijk tempo. Dat is een groot verschil en is absoluut niet met toestemming van mij. (…) Hij heeft mij nooit op de hoogte gebracht van de mate van sportbeoefening zoals betrokkene kennelijk doet, want anders had dit onmiddellijk gevolgen gehad voor het door mij gegeven advies met betrekking tot de inzetbaarheid."

Bij de Kantonrechter …

De werknemer vecht met succes zijn ontslag aan. De rechtbank vernietigt het ontslag omdat hier geen dringende reden voor zou bestaan. De werkgever wordt veroordeelt tot het betalen van het achterstallige loon.

Ja, de werknemer heeft zijn re-integratieverplichtingen belemmerd, maar dit is geen reden voor ontslag op staande voet. De werkgever had de bedrijfsarts moeten inschakelen om het gedrag van de werknemer te beoordelen. Mocht blijken dat de werknemer zich inderdaad niet aan zijn re-integratieverplichting houdt, dan kan er een loonsanctie worden ingezet.

Advies:

 • Ga bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet zomaar over tot ontslag, er gelden speciale regels bij ziekte;
 • Betrek de casemanager en bedrijfsarts bij het proces zolang er sprake is van ziekte;
 • Zorg voor een goed verzuimprotocol of -reglement waarin duidelijk de verplichtingen van alle partijen worden weergegeven alsmede de sanctiemogelijkheden bij het niet naleven van die verplichtingen.
(bron: ECLI:NL:RBNNE:2013:5613)

Lees meer

Presenteïsme; de oorzaken

Door Elbert-Jan van Zetten | Beter (www.betervitaal.nl) | 16 maart 2015
In mijn vorige blog introduceerde ik het begrip presenteïsme. Dat begrip heb ik omschreven als de situatie waarin een medewerker die arbeidsongeschikt is toch aan het werk gaat. Uit het rekenvoorbeeld in het vorige blog blijkt dat de kosten van dit fenomeen flink oplopen. Dat maakt het interessant om te kijken naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan presenteïsme.

Zijn er aanwijsbare oorzaken voor dit kostenverhogende verschijnsel?

Verschillende studies wijzen oorzaken aan die zowel met werk als privé te maken hebben. Ik benoem hieronder een aantal factoren die bijdragen aan een verhoging van presenteïsme.
 • Allereerst de hoogte van de ‘werkmoraal’. Werknemers die zichzelf als ‘onmisbaar’ zien en daarbij eigenlijk ‘te’ betrokken zijn bij het werk (overcommitment). Dat idee leidt tot een verhoogde druk om maar aanwezig te zijn en te blijven.
 • Ook ‘loyaliteit’ is een veelbesproken term. De werknemer die zijn collega’s en/of cliënten ‘niet tekort te wil doen’. Doorgaans ‘uit loyaliteit’ en er ‘trots’ op is om er ‘altijd te zijn’. Desnoods ten koste van je gezondheid.
 • Als laatste noem ik de ‘pressure to attend’. De medewerker die niet improductief aan de kantlijn wil zitten vanwege de sociale druk van collega’s om (gezien de hoge werkdruk) door te werken.

Belemmerende overtuigingen

Bovenstaand gedrag duidt vooral op belemmerende overtuigingen ten aanzien van de werkhouding. Er wordt veel waarde gehecht aan betrokkenheid, loyaliteit en klantvriendelijkheid. Terecht natuurlijk, zolang de medewerker de regie over zijn gezondheid neemt en kan nemen. Een verlaagde productiviteit en uiteindelijk langdurige arbeidsongeschiktheid levert echter niemand wat op. De werknemer niet, de klant niet en ook de werkgever niet.

Opleidingsniveau en sociaaleconomische motieven

Dat presenteïsme meer voor komt bij lager opgeleiden wordt mede bepaald door sociaaleconomische motieven. Degenen die bijvoorbeeld vanwege minder scholing twijfels hebben omtrent hun persoonlijke economische positie en/of minder baanzekerheid hebben, zullen eerder geneigd zijn om ondanks gezondheidsklachten door te werken (TNO).

Zelf vraag ik me af op welke wijze de huidige aanhoudende economische crisis een bijdrage levert aan de toename van presenteïsme onder hoger geschoolden. Want ook onder die groep vallen ondertussen klappen en die leiden ongetwijfeld tot onzekerheid over de eigen positie van collega’s.

In mijn volgende en laatste blog over presenteïsme zal ik ingaan op uitingsvormen en de aanpak van presenteïsme.

Lees meer

Een nieuwe revolutionaire behandelmethode van lage rug- en nekklachten

Door Maarten van Eijle | 25 februari 2015
Lage rug- en nekklachten blijken evenals de bijbehorende been-, arm- en schouderklachten met grote regelmaat terug te komen. Mensen die last hebben van deze klachten raken eraan gewend dat ze ‘nu eenmaal een zwakke rug hebben’. Zij proberen zichzelf te ontzien, maar na enige tijd spelen de klachten vaak weer op en is er opnieuw behoefte aan behandeling.

Fysiotherapeut Rob Krullaards werkte ruim 12 jaar aan een vernieuwende behandeling die een belangrijke oorzaak van de klachten effectief aanpakt.

Fricties in de wervelkolom

De Krullaards Perfect Reset® behandeling richt zich op de scheefstand van het bekken. Dit is een belangrijke oorzaak aan van lage rug- en nekklachten. De bekkenscheefstand leidt tot fricties in de wervelkolom. Door die fricties kunnen wervels een andere stand aannemen en kunnen zenuwen bekneld raken. De behandeling van Krullaards zet het bekken weer recht. De wervelkolom neemt zijn normale positie in en eventueel beklemde zenuwen komen weer vrij. Een bevrijdend en verrassend resultaat voor de inmiddels meer dan 5.000 cliënten die de behandeling reeds ondergingen.

Effecten van de behandeling

Wanneer beknelde zenuwen vrijkomen, verdwijnt de oorspronkelijke pijn vrijwel direct. Ook beknelde autonome zenuwen kunnen bekneld raken. Het autonome zenuwstelsel regelt o.a. onze ademhaling, spijsvertering en het verwijden en vernauwen van de bloedvaten. Wanneer deze zenuwen vrijkomen, kan dit resulteren een normalisering van de bloeddruk en van spier-zenuwreflexen. Kuitkrampen (‘restless legs’) kunnen verdwijnen en nachtelijke toiletbezoekjes kunnen tot het verleden behoren.

Krullaards Perfect Reset® Purmerend

Fysiotherapeut Maarten van Eijle is inmiddels een jaar geleden gestart Krullaards Perfect Reset® Purmerend en heeft al zeer positieve reacties mogen ontvangen van zijn patiënten:
“Na de reset is de pijn verdwenen. Bewegen gaat makkelijker. Het is een wonder.”
“Ik kan de Krullaards therapie zeker aanbevelen. Als monteur van kunststof kozijnen heb ik sinds de therapie geen pijnklachten meer in mijn nek, rug en armen.”
Ook een afspraak maken voor een behandeling? Neem contact op met Maarten van Eijle:
Krullaards Perfect Reset ® behandelcentra Purmerend
Weerwal 18, 1441 AL Purmerend
Tel: 0299-470368
E-mail: maarten@krullaardsperfectreset.com
 

Uitval door lage rugklachten voorkomen

Lopen uw werknemers verhoogde kans op lage rug- en nekklachten door het werk dat ze uitvoeren en wilt u uitval voorkomen? Neem dan contact op met Baken 5. Voorkomen is immers voordeliger dan genezen!


Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Tijdelijke, zieke medewerkers en einde dienstverband

Door Baken 5 | 9 januari 2015

Het hersteld melden van een tijdelijke medewerker bij uitdiensttreding terwijl deze nog ziek is kan u duur komen te staan!

Deze situatie zal voor veel werkgevers herkenbaar zijn:
Een medewerker waarvan het tijdelijk contract op 1 januari 2015 afloopt, meldt zich op 1 mei 2014 ziek. Voor deze medewerker gelden alle “poortwachterverplichtingen” en de daarmee gepaard gaande (hoge) kosten.

Win-win-situatie

Vaak komen werkgever en werknemer met elkaar overeen dat de medewerker wordt vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van loon onder voorwaarde van een hersteldmelding. Op die manier heeft de werknemer geen re-integratieverplichtingen en spaart de werkgever kosten uit. Het loon zou sowieso doorbetaald moeten worden tot einddatum contract, maar de werkgever voorkomt de kosten van de re-integratiebegeleiding en een eventuele doorbelasting in de gedifferentieerde premie WerkHervattingsKas.

Of toch niet

In zo’n overeenkomst schuilt echter een behoorlijk financieel gevaar. Als de werknemer zich na datum uit dienst bij het UWV meldt, toetst het UWV de dan geldende situatie. Blijkt werknemer feitelijk nog ziek te zijn, dan kan het UWV een verhaalsanctie opleggen per 1 mei 2014. Dit betekent een kostenpost van 8 maal het bruto maandsalaris!

Dergelijke situaties kunnen zich ook voordoen bij het opmaken van een vaststellingsovereenkomst waarbij de werknemer nog ziek is, bijvoorbeeld ten gevolge van een arbeidsconflict of een burn-out.

Het advies van baken 5:

 • Laat de werknemers met een tijdelijk contract goed begeleiden bij ziekte.
 • Win vooraf goed advies in over de verschillende financiële scenario’s bij uitdiensttreding van een zieke werknemer. Veelal is het volgen van de “poortwachterverplichtingen” voordeliger dan een sanctie achteraf.
 • Betrek altijd een bedrijfsarts in het advies over de hersteld melding.

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Een kleine vergissing met grote gevolgen

Door Baken 5 | 5 december 2014
Een werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA en heeft een WGA-eigenrisicodragerverzekering (WGA-ERD). Door veranderingen in het bedrijf wijzigt de onderneming van BV-structuur. Hierdoor wordt er door de belastingdienst een nieuw loonheffingennummer afgegeven. Dit verloopt allemaal prima, maar de werkgever heeft verzuimd dit nieuwe loonheffingennummer ook aan de verzekeraar door te geven.

Garantieverklaring en loonheffingennummer

Is een werkgever eigenrisicodrager, dan geeft de verzekeraar een garantieverklaring af aan de Belastingdienst. Deze garantieverklaring is altijd gekoppeld aan het loonheffingennummer. Aan het nieuwe loonheffingennummer van de werkgever is nooit een garantieverklaring van de verzekeraar gekoppeld, dus voor de Belastingdienst gold dat de werkgever met dit loonheffingennummer in het publieke bestel hoorde.

Eigenrisicodrager of publiek bestel

En inderdaad. Toen het bedrijf na een aantal jaar veranderde van verzekeraar bleken ze sinds de aanpassing van de ondernemingsstructuur weer in het publieke bestel te zitten. Het bedrijf betaalde al jaren een premie voor de WGA-ERD verzekering aan de vorige verzekeraar én een gedifferentieerde WGA-premie aan de belastingdienst. De oude verzekeraar beëindigt met terugwerkende kracht de WGA-ERD verzekering en restitueert de betaalde premie en de werkgever sluit een nieuwe WGA-ERD verzekering af. Deze aanvraag was niet voor 2 oktober 2012 bij de belastingdienst binnen en de ingangsdatum van de verzekering werd opgeschoven naar 1 juli 2013. Alles leek weer te kloppen.

WGA-instromer

Na twee jaar wordt de werkgever echter geconfronteerd met een werknemer die de WGA instroomt. De werkgever stuurt de beschikking naar de nieuwe verzekeraar om de WGA-uitkering van het UWV door de verzekeraar te laten vergoeden. De verzekeraar wijst de vergoeding af. De betreffende werknemer is ziek geworden voor de ingangsdatum van de nieuwe verzekering.

Deze werkgever draait volledig op voor de WGA-uitkering. De schade tot nog toe bedraagt al € 80.000 en kan oplopen tot meer dan € 150.000.

De tips van Baken 5:

• Gaat uw ondernemingsstructuur wijzigen of verandert het loonheffingennummer of is dit de afgelopen vijf jaar gebeurd, let goed op de consequenties voor het ZW en WGA eigenrisicodragen.
• Laat u goed adviseren door een partij met specialistische kennis van WIA-wetgeving bij het aangaan of stopzetten van een WGA-ERD verzekering.
• Ga niet direct in op een “standaard”-aanbieding van een verzekeraar of tussenpersoon;
• Kijk verder dan het premievoordeel op de korte termijn, de financiële schade die kan ontstaan beslaat maar liefst 10 jaar!
• Bekijk en bereken jaarlijks de door u getroffen voorzieningen voor een periode van twaalf jaar en onderbouw uw keuze, of schakel een specialist in die dit voor u kan doen.


Lees meer

Presenteïsme; een fenomeen om rekening mee te houden

Door Elbert-Jan van Zetten | Beter (www.betervitaal.nl) | 18 november 2014
We kennen allemaal het begrip ziekteverzuim, ook wel absenteïsme genoemd. Ziekteverzuim leidt tot hogere personeelskosten, omdat werknemers hun salaris doorbetaald krijgen zonder dat ze daar een prestatie voor leveren. Presenteïsme daarentegen is een nog relatief onbekend begrip. We spreken van presenteïsme wanneer een werknemer doorwerkt terwijl deze gezondheidsklachten heeft. Simpeler, hij is ziek en gaat toch aan het werk. Klinkt loyaal. Een doorzetter zeggen we dan. En toch kleeft aan dit begrip meer dan alleen dat.

Presenteïsme leidt tot hogere kosten

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat presenteïsme – net als absenteïsme – ook een kostprijsverhogende werking heeft. Iemand die ziek is en toch aan het werk gaat presteert minder. Hij krijgt dus hetzelfde salaris voor minder output. Nu kunt u op korte termijn redeneren dat dat altijd nog goedkoper is dan thuisblijven, een vervanger inhuren, collega’s het werk over laten nemen en ga zo maar door. Bekijkt u het op de langere termijn, dan komen opeens de hoge verborgen kosten aan het licht.

Grotere kans op burn-out

Onderzoek (o.a. van TNO) laat zien dat werknemers die presenteïsme vertonen een verhoogde kans hebben op een burn-out. Doorwerken ondanks ziekte blijkt namelijk te resulteren in onder meer emotionele uitputting. Gemiddeld leidt een burn-out tot een arbeidsongeschiktheidsperiode van een half jaar!

Verhouding absenteïsme-presenteïsme

De kosten van presenteïsme blijken zich in bepaalde mate te verhouden tot de kosten van absenteïsme (of verzuim). De berekende getallen lopen uiteen. Gaan we uit van het meest conservatieve verhoudingsgetal, dan komen we op 1,44.
 • Wanneer het verzuimpercentage (absenteïsme) 4% is, komt het presenteïsmepercentage uit op 5,76%.
 • Bedragen de verzuimkosten €100.000 dan bent u aan de presenteïsmekosten nog eens €144.000 kwijt.

Presenteïsme; een fenomeen om rekening mee te houden

Het verdient dus de aanbeveling om rekening te houden met presenteïsme. Het begrip afdoen met ‘een loyale medewerker die zich niet laat kennen’ getuigt mijns inziens niet van doortastend ondernemerschap.

In mijn volgende blog leest u meer over de oorzaken en de gevolgen van presenteïsme en vertel ik hoe u presenteïsme kunt voorkomen.

Lees meer

Week van de Werkstress

Door Ron Kamps | 4 november 2014
Gisteren trapte Minister Asscher de Week van de Werkstress af. Een mooi moment om bij Baken 5 de werkdruk een beetje te verhogen. Alleen een nieuwe website is niet genoeg. We willen op deze website nieuws, informatie en kennis delen over het onderwerp dat ons zo na aan het hart ligt, verzuimbeheersing. In ons eerste blog delen we graag onze kijk op de Week van de Werkstress.

Het verlagen van werkstress loont

Uiteraard is zo’n week een mooi initiatief en juichen we dit van harte toe. Laat uw werknemers de test doen, meld u aan voor de toolkit, ga naar Inzet op Maat (een gratis event voor HR-professionals over duurzame inzetbaarheid). Het verlagen van werkstress loont. Werknemers die met een burn-out thuis zitten, vormen immers een grote kostenpost.

Voorkomen kost minder dan genezen

Werkstress is verantwoordelijk voor zo’n dertig procent van al het werkgerelateerde ziekteverzuim. Een werknemer die met een burn-out thuis zit, kost geld. Een werknemer die tegen een burn-out aanzit, kost óók geld. Een geringere productiviteit, een verminderde motivatie en een verlaagde weerbaarheid; allemaal verborgen kosten. Kosten die u alleen kunt voorkomen wanneer u op tijd ingrijpt.

Herken de druppel

De Week van de Werkstress draait om het herkennen van de Druppel. In onze visie is dit ruimschoots te laat. Tegen de tijd dat die druppel belangrijk wordt, zijn de verborgen kosten al behoorlijk opgelopen. Als werkgever kunt u beter inzetten op een goede afstemming tussen werk en werknemer, tussen eisen en capaciteiten, tussen mogelijkheden en behoeften. Wilt u écht aan de slag met het terugdringen van verzuim, dan begint u met het voorkomen ervan.

Meer weten? Neem contact op met Baken 5.


Lees meer