4-2-2600x4752headerimage3eheaderimage2e

Verzuimbeheersing is onze passie

Baken 5 is een vooruitstrevende arbodienstverlener met een unieke integrale aanpak. Het combineren van proactieve verzuimbegeleiding, financiële expertise en duurzame inzetbaarheid van het personeel leidt gegarandeerd tot meer rendement.

Presenteïsme; een fenomeen om rekening mee te houden

Door Elbert-Jan van Zetten | Beter (www.betervitaal.nl) | 18 november 2014
We kennen allemaal het begrip ziekteverzuim, ook wel absenteïsme genoemd. Ziekteverzuim leidt tot hogere personeelskosten, omdat werknemers hun salaris doorbetaald krijgen zonder dat ze daar een prestatie voor leveren. Presenteïsme daarentegen is een nog relatief onbekend begrip. We spreken van presenteïsme wanneer een werknemer doorwerkt terwijl deze gezondheidsklachten heeft. Simpeler, hij is ziek en gaat toch aan het werk. Klinkt loyaal. Een doorzetter zeggen we dan. En toch kleeft aan dit begrip meer dan alleen dat.

Presenteïsme leidt tot hogere kosten

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat presenteïsme – net als absenteïsme – ook een kostprijsverhogende werking heeft. Iemand die ziek is en toch aan het werk gaat presteert minder. Hij krijgt dus hetzelfde salaris voor minder output. Nu kunt u op korte termijn redeneren dat dat altijd nog goedkoper is dan thuisblijven, een vervanger inhuren, collega’s het werk over laten nemen en ga zo maar door. Bekijkt u het op de langere termijn, dan komen opeens de hoge verborgen kosten aan het licht.

Grotere kans op burn-out

Onderzoek (o.a. van TNO) laat zien dat werknemers die presenteïsme vertonen een verhoogde kans hebben op een burn-out. Doorwerken ondanks ziekte blijkt namelijk te resulteren in onder meer emotionele uitputting. Gemiddeld leidt een burn-out tot een arbeidsongeschiktheidsperiode van een half jaar!

Verhouding absenteïsme-presenteïsme

De kosten van presenteïsme blijken zich in bepaalde mate te verhouden tot de kosten van absenteïsme (of verzuim). De berekende getallen lopen uiteen. Gaan we uit van het meest conservatieve verhoudingsgetal, dan komen we op 1,44.
  • Wanneer het verzuimpercentage (absenteïsme) 4% is, komt het presenteïsmepercentage uit op 5,76%.
  • Bedragen de verzuimkosten €100.000 dan bent u aan de presenteïsmekosten nog eens €144.000 kwijt.

Presenteïsme; een fenomeen om rekening mee te houden

Het verdient dus de aanbeveling om rekening te houden met presenteïsme. Het begrip afdoen met ‘een loyale medewerker die zich niet laat kennen’ getuigt mijns inziens niet van doortastend ondernemerschap.

In mijn volgende blog leest u meer over de oorzaken en de gevolgen van presenteïsme en vertel ik hoe u presenteïsme kunt voorkomen.