4-2-2600x4752headerimage3eheaderimage2e

Verzuimbeheersing is onze passie

Baken 5 is een vooruitstrevende arbodienstverlener met een unieke integrale aanpak. Het combineren van proactieve verzuimbegeleiding, financiële expertise en duurzame inzetbaarheid van het personeel leidt gegarandeerd tot meer rendement.

Compensatie transitievergoeding

Door Redactie Baken 5 | 27 maart 2020
Vanaf 1 april 2020 kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
              - De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
              - De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
              - De werkgever heeft de werknemer transitievergoeding betaald.

Bij een urenvermindering door langdurige arbeidsongeschiktheid geldt ook een transitievergoeding, en wel naar rato van de urenvermindering.

Aanvragen
Voor het aanvragen van de compensatie staat er vanaf 1 april 2020 een digitaal formulier in het werkgeversportaal op uwv.nl. U moet als werkgever kunnen aantonen dat er aan de voorwaarden is voldaan. De volgende documenten moet u kunnen aantonen:
              - De arbeidsovereenkomst of loonstrook waarop de begindatum van de
                 arbeidsovereenkomst staat.
              - Bewijs van einde arbeidsovereenkomst, zoals beëindiging- of vaststellingsovereenkomst,
                 een uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief.
              - Bewijs van hoeveel brutoloon werkgever in totaal heeft betaald tijdens de hele periode van
                 ziekte. Stuur hiervoor twee loonstroken mee:
                 1. de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was.
                 2. de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.
              - Berekening van de hoogte van de transitievergoeding, zodat UWV de hoogte van de
                 compensatie kan bepalen.
              - Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum, bijvoorbeeld een
                 bankafschrift. Is de vergoeding in delen betaald, stuur dan van alle betalingen een
                 betaalbewijs.

Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:
              - een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding
                 i.v.m. de gemaakte kosten.
              - het betaalbewijs van de gemaakte kosten.

Slapend dienstverband
Ontslaat u een werknemer alsnog na een slapend dienstverband, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt echter niet gecompenseerd.

Vragen, bel of mail Baken 5
Er zijn verschillende situaties denkbaar welke vragen bij u kunnen oproepen. Dit kan per dossier anders zijn, denk bijvoorbeeld aan het wel of niet inzetten van een bedrijfsarts, bij mogelijke re-integratiemogelijkheden van de werknemer of moet er een ontslagvergunning worden aangevraagd.  

Lees meer

Consulten vanaf 16 maart telefonisch | keuringen opgeschort

Door redactie Baken 5 | 13 maart 2020
Naar aanleiding van de laatste aanbevelingen van de overheid vanwege het Coronavirus is tot nader order besloten om vanaf maandag 16 maart alle consulten telefonisch te laten plaatsvinden. Eventuele keuringen zullen worden opgeschort.

Lees meer

Coronavirus; belangrijke informatie voor werkgevers

Door Team Baken 5 | 3 maart 2020
In Nederland werd op 27 februari 2020 de eerste patiënt met het Coronavirus aangetroffen. Inmiddels is het virus bij 18 patiënten vastgesteld. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Symptomen coronavirus
Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Voor u als werkgever is het verstandig om uw werknemers te informeren over hoe het verspreiden van het Coronavirus kan worden voorkomen. De informatie op de website van het RIVM is hiervoor een betrouwbare bron. Op de site van het RIVM vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Nederland
Het is mogelijk dat het virus vaker in Nederland wordt aangetoond. De meeste  buiten China gediagnosticeerde patiënten zijn in de regio Wuhan geweest of hadden contact met iemand die besmet was met het Coronavirus. Bij patiënten in Nederland met het virus zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD zal alle contacten monitoren om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Nederlandse infectieartsen worden door het RIVM geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het Coronavirus. Verder testen 14 laboratoria in Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Wanneer contact met huisarts
Heeft een werknemer koorts (meer dan 38° Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten) en is de werknemer in de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

·       China (inclusief: Macau en Hongkong)
·       Singapore
·       Zuid-Korea
·       Iran
·       De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Ventië en Ligurië.

Laat dan de werknemer contact opnemen met de huisarts.

Klachten werknemer
Een werknemer kan niet zomaar thuis blijven uit vrees voor besmetting, tenzij er een gegronde reden bestaat voor deze vrees. Heeft de werknemer daadwerkelijk klachten die (kunnen) duiden op het Coronavirus dan doet u er verstandig aan om de werknemer thuis te laten blijven. Wel zal de werknemer direct contact moeten opnemen met zijn huisarts.  

Ziekmelding
Stel dat u twijfelt over een ziekmelding die gepaard gaat met de symptomen van het Coronavirus, is het van belang dat u dit met ons afstemt voordat er een consult wordt ingepland met de bedrijfsarts. Er zal altijd eerst telefonisch contact tussen de werknemer en de huisarts moeten plaatsvinden. 

Loondoorbetaling
Vooralsnog worden slechts de personen die daadwerkelijk besmet zijn met het Coronavirus in quarantaine geplaatst. Voor deze werknemers geldt er een loondoorbetalingsplicht, nu zij als gevolg van ziekte niet in staat zijn hun werkzaamheden uit te oefenen.

Sluiting school
Als scholen mogelijk gaan sluiten als gevolg van het Coronavirus dan kan een werknemer zich plotseling geconfronteerd zien met een kind dat niet naar school kan terwijl de werknemer nog niet heeft kunnen zorgen voor de opvang van het kind. De eerste dag zou dan een beroep kunnen worden gedaan op calamiteiten- en kort zorgverlof waarbij u als werkgever het loon moet doorbetalen. Daarna zal de werknemer in overleg met u als werkgever (onbetaald) verlof moeten opnemen.   

Werktijdverkorting
Indien u als gevolg van het Coronavirus onvoldoende werk hebt voor uw werknemers, bijvoorbeeld omdat er niet gereisd kan worden of omdat levering van producten stagneert, dan kunt u voor uw werknemers werktijdverkorting aanvragen. De regeling voor werktijdverkorting is bedoeld om bedrijven tegemoet te komen als er sprake is van buitengewone omstandigheden die leiden tot een verlies aan productie. Hierdoor zal er minder werk zijn voor de werknemers. Voor die werknemers kunt u als werkgever dan voor de niet gewerkte uren WW aanvragen. Er moet wel sprake zijn van een direct verband tussen de werkvermindering en de gevolgen van het Coronavirus.

Indien u nog vragen heeft of ongerust bent over een bepaalde situatie kunt u ons natuurlijk altijd bellen.

Team Baken 5


Handige links:

Hoe je besmetting kunt voorkomen
Dit kunnen werkgevers en werknemers zelf doen

Lees meer

Baken 5 gaat verhuizen!

Door Team Baken 5 | 27 februari 2020
Als het getij verloopt, moet men zijn bakens verzetten

En dat is precies wat we gaan doen! De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van verzuimbeheersing. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving zorgen onophoudelijk voor nieuwe inzichten. Baken 5 heeft aan de wieg gestaan van deze nieuwe inzichten, heeft ze omarmd en is gegroeid. Die proactiviteit heeft ons geholpen steeds concreter vorm te kunnen geven aan onze grote wens: betere bereikbaarheid tot bedrijfsartsen en in samenwerking met overige zorgprofessionals één bedrijfsgezondheidscentrum voor heel Noord-Holland realiseren. Nu staan we op het punt om onze wens te verwezenlijken!

Waar?
Wilhelminalaan 1G in Purmerend

Per Wanneer?
1 maart 2020

Waarom?
Baken 5 wil bedrijven en hun werknemers proactief ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de financiële vraagstukken die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Hoe?
In ons nieuwe pand – op 2 minuten lopen vanaf het station – beschikken we over twee behandelruimtes voor bedrijfsartsen en overige (medische)onderzoeken zoals een Periodiek Medisch Onderzoek of een keuring. Veel van de bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, fysiotherapeuten, psychologen, voedingsdeskundigen en andere professionals waar we nauw mee samenwerken zijn aanwezig op onze nieuwe locatie. Uiteraard behouden wij ons landelijk netwerk. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we medewerkers optimaal begeleiden bij hun re-integratie inspanningen. Bovendien kunnen we op onze nieuwe locatie trainingen verzorgen over o.a. duurzame inzetbaarheid en aanverwante onderwerpen.

Dus …
Bent u benieuwd naar onze nieuwe locatie en wat we allemaal voor u kunnen (blijven) betekenen op het gebied van proactieve verzuimbegeleiding, financiële expertise en duurzame inzetbaarheid? Vanaf 1 maart bent u van harte welkom op de Wilhelminalaan 1G te Purmerend!
 

Team Baken 5

Lees meer

Aangepaste openingstijden rond de feestdagen

Door De medewerkers van Baken 5 | 16 december 2019

Helaas, weer geen witte kerst dit jaar. In plaats daarvan stevenen we af op zachte feestdagen en kunnen we 2019 bijschrijven als een van de warmste jaren ooit gemeten. Sneeuw of niet, tijdens de feestdagen sluiten wij onze deuren en nemen we de telefoon waarschijnlijk niet op. 

Baken 5 is gesloten op:
dinsdag 24 december vanaf 15u00
woensdag 25 december 2019 (eerste kerstdag)
donderdag 26 december 2019 (tweede kerstdag)
vrijdag 27 december 2019 (superlangweekenddag)

en op:
dinsdag 31 december vanaf 15u00
woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag)

De medewerkers van Baken 5 wensen u hartverwarmende kerstdagen en een zorgeloos en sprankelend 2020!


Lees meer

Hoge Raad hakt knoop door over slapend dienstverband

Door | 8 november 2019
Werkgevers mogen een langdurig zieke werknemer niet tegen diens zin in dienst houden, omdat ze aanhikken tegen de verschuldigde ontslagvergoeding. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald in een zaak over een 'slapend dienstverband', waar enkele duizenden langdurig zieke werknemers reikhalzend naar hebben uitgekeken. De hoogste rechter volgt het advies van de advocaat-generaal uit september.

Sommige werkgevers vonden het onredelijk dat ze twee jaar lang loon moeten doorbetalen aan langdurig zieke werknemers en daarna ook nog moeten opdraaien voor de transitievergoeding. Er bestond ook onzekerheid over de hoogte van een eventuele compensatieregeling van het UWV. Ze houden deze werknemers daarom gewoon in dienst zonder salaris te betalen. Vandaar de term slapend dienstverband.

Goed werkgeverschap
Tot dusver was onduidelijk of ze daarmee de normen van goed werkgeverschap schenden. Lagere rechters gaven uiteenlopende antwoorden op die vraag. Een ontslagplicht is volgens sommigen in strijd met de contractvrijheid.
De Hoge Raad zegt nu duidelijk dat het van goed werkgeverschap getuigt om een dergelijk ontslagverzoek in te willigen. Volgens de Raad is inmiddels per wet geregeld dat het UWV werkgevers met terugwerkende kracht compenseert voor betaling van de vergoeding. Daarmee gaat het argument dat ze op hoge kosten worden gejaagd niet meer op. Bovendien is duidelijk dat de wetgever helemaal af wil van de slapende dienstverbanden.

Als een arbeidsongeschikte werknemer vraagt om een slapend dienstverband te beëindigen, geldt er dus een ontslagplicht, met daarbij de verplichting de wettelijke transitievergoeding te betalen. Alleen bij gerechtvaardigde belangen om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie, mag de werkgever van de norm afwijken en de werknemer in dienst houden.

Lees meer

Baken 5 wint aanbesteding Halte Werk!

Door redactie Baken 5 | 5 november 2019
Halte Werk - de gezamenlijke sociale dienst en uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk - schreef in juli 2019 een overheidsopdracht uit. Het eisen- en wensenpakket omvatte:

·       Ondersteuning bij en uitvoering van verzuimbegeleiding
·       Poortwachterbegeleiding
·       Advies en begeleiding om de schadelast te beheersen

Om deze aanbesteding te kunnen winnen, hebben wij onze krachten gebundeld met de kwaliteiten van de PanterGroep, een gecertificeerde arbodienst die beschikt over eigen bedrijfsartsen met landelijke dekking.

Alle deelnemende arbodienstverleners zijn in eerste instantie op kwaliteit en prijs beoordeeld. Kwaliteit had daarbij de hoogste weegfactor. Na deze eerste selectieprocedure stonden wij met twee andere partijen in de finale, die bestond uit het beantwoorden van vragen, praktijkcasussen en het presenteren van het bedrijf aan Halte Werk. 

Door het aanbieden van onze unieke en integrale dienstverlening: Inzicht, advies & monitoring, begeleiding proces & organisatie en optimale verzuimbeheersing hebben wij de aanbesteding  gewonnen volgens de beoordelingsmatrix van Halte Werk!

Lees meer

Uitnodiging Kennissessie 14 november 2019 | Abma Advocaten en Baken 5

Door | 15 oktober 2019
Het is weer zover, het is tijd voor een kennissessie. Marije Sliphorst (Abma Advocaten) en Ron Kamps (Baken 5) praten u graag bij over diverse onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht, verzuimbeheersing en overige ontwikkelingen die met uw personeel te maken hebben. Er zijn weer diverse ontwikkelingen en wetswijzigingen die voor u van belang zijn!

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans zal hierbij centraal staan. Wat verandert er per 1 januari 2020 rondom arbeidscontracten en ontslag? Hoe zit het met de transitievergoeding. Wat houdt nu precies een slapend dienstverband in?

Op de manier die u van ons gewend bent, zetten wij de belangrijke zaken voor u op een rij! Daarnaast is er volop ruimte om uw vragen aan ons voor te leggen en uw ervaringen te delen met andere aanwezigen.
 

De kennissessie zal plaatsvinden op donderdag 14 november a.s. Het programma is als volgt:

15.00 uur: ontvangst

15.15 uur: Kennissessie deel 1 – Ron Kamps

16.00 uur: pauze

16.15 uur: Kennissessie deel 2- Marije Sliphorst

17.00 uur: Borrel


Wilt u deze kennissessie niet missen, dan vragen wij u vriendelijk om zich aan te melden via info@baken5.nl. Op deze manier kunnen wij er voor zorg dragen dat er een plekje voor u beschikbaar is. Hebt u specifieke vragen die u graag behandeld zou zien? Laat het ons dan even bij de aanmelding weten.

Voor relaties van Abma Advocaten en/of Baken 5 wordt deze kennissessie kosteloos aangeboden.
Bent u (nog) geen relatie en wenst u de kennissessie toch bij te wonen, dan wordt hiervoor een bedrag van € 150,- excl. btw in rekening gebracht.

De kennissessie wordt weer georganiseerd op Kavel II te Beemster (Volgerweg 42, 1462 HR Middenbeemster).

Wij hopen u dan te treffen!

 

Hartelijke groet,

 

Marije Sliphorst & Ron Kamps

Lees meer

Baken 5 geeft workshop 'Verzuim in de Horeca' tijdens Gastvrij Waterland

Door | 11 oktober 2019
Ziekteverzuim is een groot risico in de horeca. Zeker wanneer je een kleiner horecazaak runt, heeft de uitval van een werknemer een enorme impact. Zonder chef-kok, geen goed draaiende keuken. Zonder enthousiaste gastheer of gastvrouw geen warm welkom voor de gasten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten.

Want hoeveel kost verzuimend personeel je eigenlijk en hoe kun je die kosten beheersen?

Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de workshop ‘Verzuim in de Horeca’ die Ron Kamps van Baken 5 geeft op maandag 14 oktober tijdens Gastvrij Waterland, hét evenement voor professionele horeca- en hospitality ondernemers uit de regio’s Purmerend, Edam, Volendam, Marken, Monnickendam, Waterland, Beemster, Wormer en Landsmeer.

Locatie: Theater Purmaryn, Waagplein 1 in Purmerend
Aanvangsttijd: 16u15

Inschrijven kan hier.

Lees meer

Gezocht: Casemanager die met gezond verstand werkt aan maatwerkoplossingen

Door | 2 oktober 2019
Baken 5 daagt werkgevers uit om kritisch te kijken naar hun traditionele visie op verzuim, zodat er ruimte ontstaat voor een transformatie naar toekomstbestendig beleid. Een beleid waarin medicalisering plaatsmaakt voor gezond verstand en waarin concrete cijfers de koers bepalen.

Dankzij deze aanpak zijn onze opdrachtgevers zeer tevreden en maakt Baken 5 een mooie groei door. Om aan de toegenomen vraag naar onze manier van dienstverlening tegemoet te komen, zijn we op zoek naar een

 Casemanager met administratieve skills (minimaal 24 uur)

Als casemanager ondersteun en adviseer je onze klanten bij de ziekmelding die binnen komt. Je overlegt met de klant en eventueel met je collega’s welke acties er moeten worden ingezet. Naast de stappen volgens de Wet Poortwachter zijn wij actief met het bieden van maatwerkoplossingen om langdurig verzuim voor onze klanten te voorkomen en de financiële risico’s die onze klanten lopen zo veel mogelijk in te perken.

Talent voor verzuimbegeleiding en ook voor administratieve processen?
Naast de verzuimbegeleiding houd je je vooral bezig met de diverse administratieve taken, zoals telefoonbeheer, inplannen bedrijfsartsen, verwerken gegevens, etc.

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die een opleiding verzuimmanagement heeft afgerond en al enige jaren relevante ervaring heeft opgedaan. En je kunt in teamverband goed samenwerken met je collega’s en andere stakeholders. Kwaliteit van dienstverlening is bij ons het hoogste goed, daarvoor moet het kennisniveau altijd up-to-date zijn. Wij zijn dan ook als professionals continue in ontwikkeling.

Wat we verder belangrijk vinden?
Je bent proactief, hands-on ingesteld, en je hebt gevoel voor humor. Daarnaast beschik je over een flexibele instelling om in een compact team snel te kunnen schakelen en aan te passen.

Wil je ons team komen versterken en als casemanager aan de slag bij Baken 5? E-mail je motivatie en je cv naar Ron Kamps: ron@baken5.nl.

Wij kiezen er bewust voor om de werving zelf te doen. Op acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet gereageerd.

 

Lees meer

Versla de post-vakantiedip met Baken 5

Door | 23 augustus 2019
De vakantie is nog maar net achter de rug en toch voelen heel veel Nederlanders zich eerder uitgeblust dan uitgerust. Waar dat aan ligt? De boosdoener is de post-vakantiedip.

Hoe kom je aan een post-vakantiedip?
Tijdens de vakantie maak je dopamine aan, een geluksstofje dat stresshormonen afbreekt. Je lichaam en je hersenen gaan zich dus steeds blijer voelen tijdens de vakantie. Is de vakantie voorbij, dan komt hier abrupt een einde aan en weg is dat gelukzalige gevoel.

Hoe kom je er weer vanaf?
Eén van de dingen die je tegen deze dip kunt doen, is sporten. Om ervoor te zorgen dat iedereen weer vitaal aan het werk kan na de vakantie, sponsort Baken 5 daarom het Waterland Open. Dit Tennis- & Padeltoernooi wordt gehouden van 31 augustus tot en met 8 september.

Geen post-vakantiedip?
Dan mag je natuurlijk ook meedoen!

Inschrijven kan via mijnknltb.toernooi.nl.

Poster Waterlan Open Baken 5

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

Door | 7 juni 2019
De Eerste Kamer heeft op 28 mei de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet moet de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk verkleinen.

Vaste contracten bieden werknemers met de huidige regels veel bescherming, terwijl flexcontracten dat nauwelijks bieden. Dit verschil in kosten en risico’s maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief op zekerheid.

De wet Arbeidsmarkt in balans verkleint de verschillen tussen flex en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. Zie ook het volgende artikel ‘Stand van zaken arbeidsmarktbeleid’.

Voor de zomer komt de minsister met een plan voor de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Stand van zaken arbeidsmarktbeleid

In een brief schetst minister Koolmeers de samenhang van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans met andere lopende wetsvoorstellen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet zet in op een arbeidsmarkt die zekerheid en kansen biedt aan iedereen. Dat vereist een integrale aanpak gericht op het verbeteren van de balans op de arbeidsmarkt waarbij vanuit verschillende dossiers stappen worden gezet. In 2017 zijn de routes benoemd:

1.       Een agenda voor de arbeidsmarkt van de toekomst, met aandacht voor de benodigde skills en voor de aansluiting van de zekerheden en het arbeidsrecht bij een veranderende arbeidsmarkt.

2.       Samen met sociale partners werken naar vernieuwing van het pensioenstelsel.

3.       Wetgeving op het gebied van vast/flex (de Wab) en arbeid en zorg

4.       Uitvoeren van de maatregelen rond het zzp-kwalificatievraagstuk en het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

5.       De maatregelen rond de Participatiewet verder uitwerken met sociale partners, gemeenten en andere betrokken partijen.

Alle trajecten zijn gericht op invoering van wet- en regelgeving in 2020-2021.

De Wab als onderdeel van een integrale aanpak

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) zet het kabinet een eerste wetgevende stap om de knelpunten in het arbeidsrecht met voorrang aan te pakken. Het wetsvoorstel is op een aantal punten door de Tweede Kamer aangepast:

·       de verlengde proeftijd van maximaal vijf maanden bij contracten voor onbepaalde tijd is geschrapt;

·       er is een uitzondering gemaakt op de hoge WW-premie voor contracten met jongeren onder 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week arbeid verrichten;

·       de mogelijkheid is toegevoegd om bij cao af te wijken van de regels voor oproepovereenkomsten, voor zover het gaat om functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend door dezelfde werknemer.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

In december 2018 heeft Koolmees afspraken gemaakt met werkgevers en werknemers over een pakket aan maatregelen die de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte voor werkgevers duidelijker en goedkoper moet maken. De ontslagbescherming voor werknemers van twee jaar bij ziekte blijft daarbij ongewijzigd. De maatregelen treden allemaal deze kabinetsperiode in werking, deels per 1-1-2020 en deels per 1-1-2021. Om deze voorstellen te realiseren wordt dit najaar een voorstel voor wetswijziging op de volgende punten aan de Tweede Kamer gestuurd:

1.       Een financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten van in totaal € 450 miljoen per jaar voor werkgevers in de vorm van een premiekorting per 2021.

2.       Het leidend maken van het medisch advies van een bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) door het UWV: dit advies wordt dan niet meer door UWV beoordeeld bij de RIV-toets. Hiermee wordt het systeem voor werkgevers voorspelbaarder.

3.       Het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde vanwege inkomsten. Daarmee hebben mensen die vanuit de WIA aan het werk gaan meer zekerheid dat ze kunnen werken zonder dat ze het risico lopen dat ze er later in inkomen op achteruit gaan.

In het najaar worden de kaders nader uitgewerkt voor experimenten tweede spoor re-integratie. Het doel van die experimenten is om inzicht te krijgen in de wijze waarop werkgevers en werknemers meer grip op tweede spoor re-integratie krijgen.

Lees meer

Lentefeestdagen 2019

Door | 20 mei 2019
Hemelvaartsdag    donderdag 30 mei
Lekkerlangweekenddag    vrijdag 31 mei
Tweede Pinksterdag    maandag 10 juni

Lees meer

Update: Uitspraak Hoge Raad inzake BeZaVa (WHK)

Door | 17 mei 2019
Zoals onlangs aangekondigd is er een cassatie uitspraak gedaan door de Hoge Raad der Nederlanden. Heel (sociaal zekerheidsrecht) adviserend Nederland keek naar dit moment uit omdat er:

1) mogelijk een herziening zou moeten volgen op toegerekende ZW-schadelasten en
2) mogelijke gevolgen voor de toegerekende WGA-flex schadelast in het verlengde hiervan.

Op 19 april 2019, heeft de Hoge Raad der Nederlanden, tegen het eerder afgegeven advies van Procureur-Generaal in, het beroep in cassatie gegrond verklaard wat door de Staatssecretaris van Financiën was ingesteld.

In de cassatie uitspraak wordt een eerdere uitspraak van het Hof vernietigd en de uitspraak van de Rechtbank bevestigd. Dit betekent dat de ingebrachte argumenten door de werkgever in kwestie ongegrond zijn verklaard. Er zal dus géén correctie plaatsvinden op de in rekening gebrachte schadelasten c.q. gedifferentieerde premie(s).

Er bestaat een mogelijkheid dat de werkgever naar het Europees Hof zal stappen voor het voeren van een procedure. Mochten er in de toekomst nog relevante ontwikkelingen zijn op dit vlak dan zullen wij hierover uiteraard berichten.

Bron:
ECLI:NL:HR:2019:267
ECLI:NL:PHR:2018:834
ECLI:NL:GHAMS:2017:4830

Lees meer

Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij ziekmelding

Door | 6 mei 2019
Minister Dekker van Rechtsbescherming vindt aanvullende wetgeving waar het gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding vooralsnog niet opportuun. Dat is te lezen in een eerste inventarisatie van ervaringen met de vorig jaar mei van kracht geworden AVG.

Dekker: "Door werkgevers is in het kader van de inwerkingtreding van de AVG aandacht gevraagd voor de ervaren knelpunten met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens in geval van ziekte. Het gaat daarbij met name over de re-integratie van zieke werknemers tot zes weken vanaf het moment van ziekmelding en het bijhouden van lichamelijke beperkingen van werknemers door werkgevers zonder tussenkomst van de bedrijfsarts. Bij de behandeling van de UAVG in de Tweede Kamer is hier ook aandacht voor gevraagd. Ik heb toen gewezen op het uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving dat de werknemer de gezondheidsgegevens niet deelt met de werkgever, maar alleen met de bedrijfsarts. Het is immers niet de taak van de werkgever (en evenmin van de zieke werknemer) om een oordeel te vellen over de arbeids(on)geschiktheid van de zieke werknemer en hij is ook niet deskundig op dat terrein. Wel moet de werkgever samen met zijn zieke werknemer de re-integratie en terugkeer naar werk gestalte geven. Bovendien speelt in de arbeidsverhouding mee dat de werknemer zich in een ongelijke positie bevindt ten opzichte van de werkgever.

Dit staat er echter niet in de weg dat werkgever en werknemer samen het gesprek aangaan over de invulling van de terugkeer naar werk, waarbij de werknemer zelf kan aangeven welke taken, functies of werkzaamheden hij weer denkt te kunnen verrichten. Een bedrijfsarts kan de werknemer en werkgever hierbij adviseren. De werknemer is zelf mede verantwoordelijk voor zijn herstel en de terugkeer naar werk, dat brengt het beginsel van ‘goed werknemerschap’ (artikel 611 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) ook mee. Gelet op deze overwegingen is het treffen van aanvullende wetgeving voorshands niet opportuun.

Lees meer

Financieel CV voor werkzoekenden

Door redactie Baken 5 | 8 april 2019
Er zijn verschillende subsidies en regelingen die tot doel hebben de arbeidskosten te verlagen, of een werkzoekende aantrekkelijker te maken voor de werkgever. Helaas is niet iedereen bekend met de regelingen die voor hem of haar gelden. Daarom kunnen werkzoekenden nu een individueel overzicht laten maken: het financieel CV.

Op www.financieelcv.nl kunnen werkzoekenden zelf de nodige gegevens invullen. Daarna wordt een conceptbrief voor de werkgever gegenereerd, waarin in een oogopslag duidelijk wordt of betrokkene in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een loonkostenvoordeel, lage-inkomensvoordeel of no-riskpolis. Dit overzicht kan hij/zij dan toevoegen aan een sollicitatiebrief of meenemen naar een gesprek.

 

Lees meer

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Door | 3 januari 2019
Minister Koolmees van SZW heeft met werkgevers afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het pakket sluit volgens Koolmees beter aan bij de behoeften van vooral kleine werkgevers.
Het pakket moet leiden tot het aannemen van meer vast personeel. Het gaat om de volgende maatregelen:

1.     Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1-1-2020

2.     Een premiekorting op de loondoorbetalingskosten voor met name kleine werkgevers per 2021

3.     Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt bij de RIV-toets leidend per 1-1-2021

4.     De toetsing door het UWV wordt transparanter

5.     De rol van de werknemer wordt groter bij tweedespoortrajecten.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering moet, naast de dekking van het financiële risico, kleine werkgevers helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Het biedt een transparant en betaalbaar dienstverleningspakket dat werkgevers helpt met het beperken van (langdurig) verzuim. De verzekering is ‘Poortwachterproof’, waardoor een eventuele loonsanctie (bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraar) niet voor rekening van de werkgever komt.

Premiekorting loondoorbetaling

Koolmees wil werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. Werkgevers ontvangen met ingang van 2021 een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing van in totaal 450 miljoen euro. Deze korting bestaat uit een vast bedrag per (inhoudingsplichtige) werkgever. Deze korting zal vooral ten goede komen aan werkgevers met minder dan 25 werknemers. Zij kunnen ervoor kiezen de korting te gebruiken voor bijvoorbeeld de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Deze korting wordt per 2024 vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie.

Advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets

UWV beoordeelt conform de Wet verbetering poortwachter na twee jaar de re-integratieactiviteiten van werkgever en werknemer. Als er geen bevredigend resultaat is behaald en de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn, kan UWV de loondoorbetalingsperiode verlengen (loonsanctie). Zowel grote als kleine werkgevers ervaren onzekerheid bij deze RIV-toets. Dit komt onder andere doordat de verzekeringsarts van UWV een eigen medisch oordeel kan vormen dat kan afwijken van het medisch advies van de bedrijfsarts. Bij 12% van de opgelegde loonsancties is de hoofdoorzaak een verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts. Het gaat dan bijvoorbeeld om een andere inschatting van de benutbare mogelijkheden of de urenbeperking van de zieke werknemer of er is sprake van het niet volgen van de NVAB-richtlijnen.

Koolmees vindt dat werkgevers moeten kunnen vertrouwen op het medisch advies over de belastbaarheid van de bedrijfsarts. Hij wil er daarom voor zorgen dat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de RIV-toets niet herroepen kan worden door het UWV. Vanaf 2021 zal de RIV-toets volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV.

De arbeidsdeskundige beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben uitgevoerd die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts. Als dat het geval is, kan een RIV-toets niet meer leiden tot een sanctie. Een werknemer die het niet eens is met het medisch advies van de bedrijfsarts kan (net als nu) op kosten van de werkgever een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. De claimbeoordeling voor de WIA wordt net zoals nu uitgevoerd door de verzekeringsarts van UWV. Ook de mogelijkheid tot het vragen van een deskundigenoordeel blijft bestaan.

Verbeteren transparantie

Werkgevers hebben aangegeven dat zij de manier waarop UWV beslissingen neemt niet altijd transparant vinden. Daarom gaat Koolmees met UWV in gesprek over hoe UWV de RIV-toets op een landelijk uniforme wijze uitvoert en hoe UWV hierover meer transparant wordt. Dit geldt ook voor de manier waarop UWV bij de re-integratiemogelijkheden en RIV-toetsing rekening houdt met de (beperkte) mogelijkheden voor andere werkzaamheden bij kleine werkgevers.

Grip op het tweede spoor

Voor werkgevers is het van belang dat zij meer duidelijkheid krijgen over de terugkeer van de zieke werknemer in het eigen bedrijf na afloop van het eerste ziektejaar (eerste spoor re-integratie). De bedrijfsarts (eventueel samen met casemanager en arbeidsdeskundige) maakt een deskundige inschatting of een zieke werknemer terug kan keren bij de eigen werkgever (eerste spoor) en of zich moet richten op re-integratie bij een andere werkgever (tweede spoor). De werkgever die twijfels heeft over de keuze voor eerste of tweede spoor kan een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV, waarbij UWV aangeeft of de geleverde inspanningen (inzet op eerste spoor, tweede spoor of beide) voldoende zijn.

De rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode wordt verstevigd, doordat hij in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moet geven. Dit leidt volgens Koolmees tot een grotere betrokkenheid van zowel werknemer als werkgever bij het re-integratieproces.

Ook zal hij in overleg met werkgevers, werknemers en andere relevante stakeholders uiterlijk per 2021 experimenten starten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt in de verplichting tot tweede spoor re-integratie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het eerder inzetten van de no-risk-polis. Als blijkt dat een experiment succesvol is, kan dit leiden tot structurele wijzigingen in wet- en of regelgeving.

Lees meer

Geslaagde cursus preventiemedewerker

Door Baken 5 | 9 november 2018
De rol en positie van een preventiemedewerker is binnen veel bedrijven nog onderbelicht. Daarom stond de onlangs gehouden kennissessie van Baken 5 in het teken van de preventiemedewerker. In een kleine setting en ontspannen sfeer met bedrijven uit verschillende branches ontstond er veel interactie. De kennissessie is met veel enthousiasme ontvangen door onze relaties.

Veiligheidskundige Nico Zwakman van ConsenArbo nam ons mee in de wereld van de preventiemedewerker. Tijdens de cursus werd al snel duidelijk dat een goede preventiemedewerker van grote toegevoegde waarde is. Een goede preventiemedewerker draagt bij aan een betere veiligheid, minder verzuim en het besparen van kosten.

De deelnemers hebben tijdens de kennissessie inzicht gekregen in de belangrijkste risico’s binnen het eigen bedrijf en hebben een plan van aanpak ingevuld voor hun eigen organisatie. Met een certificaat in de hand en een goed verzorgde lunch door Kavel II achter de kiezen, werd de met zon overgoten Beemsterpolder verlaten met nieuwe kennis.

De overheid is alweer druk bezig om nieuwe onderwerpen (wetswijzigingen) te bedenken voor onze komende kennissessie. Staat u nog niet bij ons op de maillijst voor een persoonlijke uitnodiging, dan kunt u zich aanmelden via info@baken5.nl.

Lees meer

Studie: begeleiding psychische klachten kan vaak beter

Door Ellen van Maaren | 2 november 2018
De begeleiding van werknemers met psychische klachten laat vaak te wensen over. Werkgevers missen kansen door gebrekkige diagnostisering, UWV heeft bij de WIA-claimbeoordeling te weinig aandacht voor de prognose en de beïnvloeding van het herstel. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Bijna de helft van de mensen die een beroep doen op de WIA kampt met psychische problematiek. Het is daarom van groot belang zicht te hebben op mogelijkheden om hun begeleiding te verbeteren. UWV treft echter weinig maatregelen om de WIA-keuring en beoordeling van re-integratieverslagen op dit punt te verfijnen. Die conclusie trekken de onderzoekers op basis van UWV-publicaties en gesprekken met verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Hun studie maakt deel uit van een meerjarig programma over toezicht op psychosociale arbeidsbelasting en dienstverlening aan werknemers met psychische problemen.

Beoordeling arbeidsvermogen is complex

De onderzoekers constateren dat de begeleiding van werknemers met psychische klachten vaak niet optimaal is. Beoordeling van het arbeidsvermogen is complex en specialistisch werk en vraagt om samenwerking tussen meerdere deskundigen. Verzekeringsartsen van UWV signaleren dat werkgevers kansen missen door te late herkenning, onjuiste diagnoses en onvoldoende behandeling. Aan de andere kant hebben zij zelf bij WIA-keuringen maar weinig aandacht voor de prognose van de ziekte en de beïnvloeding van het herstel. Omdat de claimbeoordeling centraal staat, is de keuring een losse schakel die aan de begeleiding weinig tot niets bijdraagt.

Goede samenwerking is kritieke succesfactor

Volgens de onderzoekers is (meer) samenwerking tussen verzekeringsartsen, behandelend artsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen een kritieke succesfactor bij de dienstverlening aan mensen met psychische problematiek. Dat die samenwerking nu vaak ontbreekt of moeizaam verloopt, vormt volgens hen een groot risico. Minister Koolmees heeft in zijn reactie aangegeven dat hij de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde wil benutten om dit te verbeteren. Binnen dit in juni opgerichte overlegplatform trekken de beroepsgroepen samen op bij de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid.

Lees meer

Cursus preventiemedewerker

Door Ron Kamps | 3 oktober 2018
Tweemaal per jaar organiseert Baken 5 een kennissessie voor haar relaties. Op 8 november 2018 staat deze sessie in het teken van de preventiemedewerker. Voor dit thema heeft Baken 5 een externe cursusleider ingehuurd om exclusief voor onze relaties de cursus preventiemedewerker aan te kunnen bieden.

Iedere organisatie is verplicht om tenminste één werknemer aan te stellen als preventiemedewerker. Bij een bedrijfsomvang tot 25 werknemers (hierbij tellen ook uitzendkrachten en stagiairs mee) mag de directeur zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

Veel bedrijven worstelen met de vraag wat de rol van een preventiemedewerker nu precies inhoudt en kan opleveren. Baken 5 wil u laten zien dat de geïnvesteerde tijd van de preventiemedewerker ruimschoots wordt terugverdiend. Het investeren van € 1,- in gezond en veilig werken levert gemiddeld  € 2,20 op (bron: International Social Security Association). De investering draagt niet alleen bij aan het welzijn van de medewerkers maar ook aan verzuimreductie, de doorbelasting van langdurig zieken, de productiviteit en uiteindelijk de bedrijfscontinuïteit.

De recente wijziging van de Arbowet (1 juli 2017) geeft de preventiemedewerker een nog belangrijkere rol binnen de organisatie. De preventiemedewerker adviseert de werkgever en dient te beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring die is afgestemd op de risico’s in de onderneming.

Om de preventiemedewerker te ondersteunen bieden wij u in samenwerking met Consense Arbo een praktische cursus aan. De cursus duurt een halve dag en is voor zowel de beginnende als de ervaren preventiemedewerker. Tijdens de cursus wordt de cursist wegwijs gemaakt in de Arbo-regels en wordt geleerd hoe u risico’s binnen de onderneming kunt herkennen en hoe u deze risico’s kunt aanpakken.

Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

·       Taken en rol preventiemedewerker, plaats in de organisatie;
·       Samenwerking met bedrijfsarts en arbodienstverlener;
·       Arbowet; rechten en plichten;
·       Veranderingen in de Arbowet;
·       De Risico- Inventarisatie & Evaluatie en het Plan van Aanpak;
·       Vinden van relevante informatie;
·       Vertalen van theorie naar praktijk; Hoe richt ik het arbobeleid in en hoe creëer ik hiervoor draagvlak binnen de organisatie;
·       Praktijkopdracht (in groepsverband).

Uw investering
De kosten bedragen € 225,- (excl. btw) per persoon. Voor dit bedrag krijgt u de cursus aangeboden, een cursusboek, bewijs van deelname, koffie en thee. De cursus zal worden afgesloten met een lunch. Om u optimaal aandacht te geven is het maximale aantal cursisten op 15 gesteld.

Programma
08.30 uur           aanvang cursus
10.30 uur           pauze
10.45 uur           vervolg cursus
13.00 uur           lunch

Locatie
Kavel II Beemster
Volgerweg 42
1462 HR Middenbeemster

Aanmelden

Voor de cursus kunt u zich aanmelden via info@Baken5.nl

Wij hopen u namens Baken 5 een interessante en leerzame cursus aan te bieden. Als u nog vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen, wij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,
Baken 5 B.V.

 

Ron Kamps

Lees meer

Grote kans op correctie Whk-toerekeningen door Hoge Raad

Door Activasz | 1 oktober 2018
De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vindt net als het Gerechtshof Amsterdam dat de overheid in 2014 de Wet BeZaVa met te ruime terugwerkende kracht heeft ingevoerd. Volgt de Hoge Raad dit oordeel, dan staat definitief vast dat miljoenen euro’s aan premie ten onrechte zijn geïnd.

In de zaak waarover het Gerechtshof op 1 november 2017 oordeelde, maakte een werkgever bezwaar tegen verhoging van zijn Ziektewetpremie door instroom in 2012. De ziekte van de werknemer in kwestie begon op 6 december 2011; per 1 februari 2012 eindigde zijn tijdelijke dienstverband en ontving hij een Ziektewetuitkering. Toen in 2014 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) inging, leidde deze Ziektewetinstroom van 2012 tot een premiestijging. Net als bij de WIA keek de fiscus namelijk naar de instroom van twee jaar eerder (t-2).

De werkgever voerde met succes aan dat dit onrechtvaardig was. Hij kon de premieverhoging bij het einde van het dienstverband nog niet voorzien en kreeg dus ook niet de kans om die te voorkomen. Volgens het hof mogen werkgevers er ‘in goed vertrouwen’ vanuit gaan dat de fiscus hen niet op deze manier benadeelt. De terugwerkende kracht van de wetswijziging had zich niet verder mogen uitstrekken dan tot aan het moment waarop de gevolgen voor werkgevers duidelijk moesten zijn.

Werkgevers op ongeoorloofde wijze benadeeld

De Belastingdienst ging in januari van dit jaar in cassatie bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Echter, ook de Advocaat-Generaal benoemt dat werkgevers destijds zijn benadeeld en dat de overheid geen gegronde redenen had om tot invoering met terugwerkende kracht over te gaan. De benadeelde werkgevers konden de wijziging van de regels voor premievaststelling niet voorzien. Hierdoor kregen ze ook niet de kans om er tijdig op in te spelen, door bijvoorbeeld het tijdelijke contract van een zieke werknemer te verlengen en in re-integratie te investeren.

Ook voor WGA-flex?

Er zijn volgens de Advocaat-Generaal ook geen fundamentele bezwaren tegen de werkwijze die het hof in zijn uitspraak hanteerde om de Ziektewetpremie over 2014 te corrigeren. Benadeelde werkgevers hebben hier volgens hem recht op. Deskundigen verwachten dat deze correctie dan ook geldt voor de premie voor de WGA-flex. Bij invoering van de Wet BeZaVa werd de vaststelling hiervan namelijk met precies dezelfde terugwerkende kracht geregeld als bij de Ziektewetpremie. Het wachten is op het definitieve oordeel van de Hoge Raad.

Bron: www.activasz.nl
Zie ook: ECLI:NL:PHR:2018:834

Lees meer

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Door | 9 juli 2018
Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren. Immers, de werkgever heeft (veelal) al gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte betaald en heeft kosten gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer in zijn bedrijf of bij een andere werkgever. Werkgevers worden daarom  gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. UWV zal die compensatie verstrekken vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015

De maatregel zal ook van toepassing zijn in situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de wijziging van het ontslagrecht) is geëindigd of niet is voortgezet. Zo worden verschillen voorkomen tussen werkgevers die voor en na inwerkintreding van de maatregel tot ontslag overgaan. De regeling geldt ook als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte met wederzijds goedvinden wordt beëindigd en daarbij een vergoeding wordt afgesproken.

Regeling van toepassing op alle bedrijven

Het regeerakkoord Rutte 3 sprak alleen over deze compensatie voor kleine bedrijven (< 25 werknemers), maar dat is niet nader uitgewerkt in een aanpassing op dit wetsvoorstel. Zoals het er nu naar uitziet, geldt de maatregel dus ook voor grote bedrijven. Wel stuurde de minister op 4 juli 2018 nog een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat nadere uitwerking van regels in bijzondere situaties samenhangt met de uitwerking van de Wet arbeidsmarkt in balans. De bespreking over de Wet arbeidsmarkt in balans zal nog ruimte kunnen geven tot verandering. Zolang de wet niet is gepubliceerd in de Staatscourant is er dus nog niets definitief.

Beperkingen aan hoogte vergoeding

Er wordt een aantal beperkingen aangebracht in de hoogte van de compensatie die aan een werkgever wordt verleend:

1.       De compensatie bedraagt maximaal de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt.

2.       De compensatie zal niet meer bedragen dan het brutoloon dat aan de werknemer tijdens ziekte is betaald.

3.       Als aan een werkgever een loonsanctie is opgelegd telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Geen recht op compensatie als er wettelijk geen recht op transitievergoeding bestond

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zal de compensatie nooit hoger zijn dan de transitievergoeding die zou gelden als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding zou zijn geëindigd. Dit betekent dat als er wettelijk gezien geen recht op transitievergoeding bestaat, er ook geen vergoeding zal worden toegekend. Dit geldt bijvoorbeeld als een transitievergoeding is toegekend aan iemand die korter dan 2 jaar in dienst was. (Dit gaat wel wijzigen wanneer het Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans in gaat, omdat dan al recht op transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste werkdag).

Ministeriële regeling met regels voor aanvraag en verstrekking

Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld voor de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanvraagprocedure en aanvraagtermijn. Gedacht wordt aan een termijn van zes maanden nadat de werkgever een contractuele of transitievergoeding heeft betaald. De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat recht bestaat op de compensatie en de omvang hiervan. UWV zal een aanvraagformulier beschikbaar stellen waaruit blijkt welke informatie de werkgever moet aanleveren.

Kosten

In de structurele situatie zal naar verwachting voor 13.300 gevallen per jaar compensatie worden toegekend. Het gemiddelde bruto bedrag per verstrekte transitievergoeding bedraagt volgens het wetsvoorstel ca. €13.700. De structurele kosten van het voorstel bedragen daarmee ca. € 180 miljoen aan uitkeringslasten. Aangezien de compensatie ook aangevraagd kan worden als de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is voortgezet, zullen de kosten in het aanvangsjaar (2019) 4,5 keer zo hoog zijn als in een normaal jaar. Verder zullen de uitkeringslasten tot 2020 hoger zijn dan in de jaren daarna, omdat tot 1 januari 2020 (als overgangsmaatregel) voor oudere werknemers een hogere transitievergoeding geldt. De kosten bedragen daarmee ca. € 970 miljoen aan uitkeringslasten in 2019.  Als gevolg van het voorstel zal de Awf-premie in 2019 worden verhoogd met ongeveer 0,5% en structureel zal de Awf-premie met ca. 0,1% worden verhoogd.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Lees meer

Minister Koolmees pakt per direct knelpunten sectorindeling aan

Door Rijksoverheid | 3 juli 2018
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken. Deze gaan per direct in.

De ministerraad heeft er op 29 juni mee ingestemd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor advies naar de Raad van State te sturen. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en verwacht dit te bereiken met het pakket maatregelen in de WAB.

Een van de maatregelen uit de WAB is het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de premies voor ZW en WGA wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft.

Nu wordt de hoogte van de WW-premie die werkgevers betalen deels bepaald door de sector waarin ze zijn ingedeeld. Maar de indeling weerspiegelt de huidige economie niet meer en biedt daardoor nog maar beperkte prikkels aan werkgevers om werkloosheid te voorkomen. Daarnaast is het ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen, sterk toegenomen. Dit zet grote druk op de Belastingdienst. Zo is er een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling en is het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen snel gestegen.

Met de WAB wordt het vanaf 1 januari 2020 voor werkgevers voordeliger werknemers een vaste baan met een vast aantal uren aan te bieden in plaats van een tijdelijk contract, omdat ze dan een lagere WW-premie gaan afdragen.

Om voor het in werking treden van de WAB een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen, past minister Koolmees een aantal regels al per direct aan met onderstaande drie maatregelen. De maatregelen zullen terugwerken tot 29 juni 2018, 17.00 uur.

1.     Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
Tot 29 juni konden werkgevers een verzoek indienen om met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) te worden ingedeeld in een andere sector. Het was ook mogelijk om over die periode betaalde premies terug te krijgen. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk en kan de sectorindeling alleen nog gewijzigd worden per een datum in de toekomst. Een uitzondering geldt voor werkgevers die door een verkeerde indeling te weinig premies hebben betaald: bij hen kan de Belastingdienst de indeling wel met terugwerkende kracht veranderen.

2.     Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Met een gesplitste aansluiting kon een werkgever op zijn verzoek voor verschillende delen van zijn onderneming in verschillende sectoren zijn ingedeeld. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

3.     Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Op verzoek konden werkgevers binnen een concern en nevenbedrijven en –instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

Deze maatregelen worden verder toegelicht in de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer. De wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld.

·       Zie ook: kamerbrief aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de WAB

Lees meer

Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid

Door | 31 mei 2018
Per 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie voor de transitievergoeding ontvangen als ze de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte beëindigen. De conceptregeling is nu gepubliceerd.

Na twee jaar ziekte kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer beëindigen. Op dat moment is wel transitievergoeding verschuldigd. Dit wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig gezien: ze hebben immers al twee jaar lang het loon doorbetaald. Vaak wordt dan voor een ‘slapend’ dienstverband gekozen.

Dit wordt door de regering als onwenselijk gezien. Vandaar dat een compensatieregeling in werking treedt op 1 april 2020. Ook geldt er een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Voor de oude gevallen moet de aanvraag voor compensatie voor 30 september 2020 worden ingediend bij UWV. Voor nieuwe gevallen geldt een aanvraagtermijn van maximaal zes maanden. Hiervoor zal UWV een formulier beschikbaar stellen.

Heeft u vragen over de compensatieregeling of wilt u weten wat dit voor u als werkgever betekent? Neem dan contact op met Baken 5!

Lees meer

Even Voorstellen | Mariska van Westrhenen

Door | 29 maart 2018
Per 1 maart maakt Mariska van Westrhenen deel uit van het team van Baken 5. Zij vervult de functie van Casemanager en is bovendien arbeidsdeskundige in opleiding. Integriteit en zelfredzaamheid zijn belangrijke waarden voor Mariska. Ze houdt van een duidelijke en integere manier van werken waarbij de zelfredzaamheid van werknemers voorop staat. Haar motto: “Iedereen heeft competenties die van waarde zijn voor een organisatie!”

Lees meer

Lentefeestdagen bij Baken 5

Door | 29 maart 2018
Vrijdagmiddag 30 maart               Goede Vrijdagmiddag baken5 Donderdag 10 mei            Hemelvaartsdag
Maandag 2 april Tweede Paasdag   Vrijdag 11 mei Lekkerlangweekenddag
Vrijdag 27 april Koningsdag   Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag

Lees meer

Specialist aan het woord | Bijman + Helsloot

Door Bijman + Helsloot | 26 maart 2018
Moving is medicine en Schoenmaker blijf bij je leest zijn twee uitspraken die Bijman + Helsloot Fysiotherapie op het lijf geschreven zijn. Wij denken in kansen en oplossingen, niet in bedreigingen en problemen. Fysiotherapie is de basis van ons bedrijf; ons testlab is het hart. In dit lab voeren we sportgerelateerde testen en keuringen uit. Voor de uitvoering van de onderzoeken en testen zijn wij een samenwerking aangegaan met bedrijfs- en sportartsen. Zo bieden we een breed zorgaanbod en hebben we een op ieder vlak van de sport-, arbeid- en algemene zorg een oplossing.

Alle disciplines onder één dak
Beweging is de beste manier om zo snel mogelijk te genezen na een operatie of een (sportblessure) en om te voorkomen dat de conditie niet nog verder achteruit gaat. Bijman + Helsloot Fysiotherapie helpt op individuele basis te revalideren onder begeleiding van één van onze (sport)fysiotherapeuten. Een doorverwijzing van een arts is niet nodig. Bij ons kunnen cliënten gewoon binnenlopen of een afsprak maken om zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Om problemen vanuit meerdere disciplines aan te pakken, hebben we verschillende specialisaties binnen de fysiotherapie - zoals manuele therapie en bedrijfsfysiotherapie - samengevoegd. Alle disciplines zijn te vinden onder één dak en daarmee makkelijk toegankelijk voor alle cliënten en patiënten.

Intakegesprek en onderzoek
Tijdens een intakegesprek en een onderzoek kijkt een van onze fysiotherapeuten of klachten verholpen of verminderd kunnen worden door middel van fysiotherapie. Is dit het geval, dan volgt er een tweede afspraak voor een behandeling en advies. De behandeling door deze professionele fysiotherapeut is individueel en persoonsgericht. We werken effectief aan herstel en aan het voorkomen van klachten in de toekomst.

Re-integratie en ergonomie
Waar nodig overlegt onze fysiotherapeut met de bedrijfsarts om re-integratie in het arbeidsproces te bevorderen. Eventueel kan de werksituatie worden geanalyseerd door een ergonoom. De ergonoom kijkt of er factoren op de werkplek zijn die de klachten veroorzaken en zal aanbevelingen doen om bestaande knelpunten aan te pakken. De ergonoom van Bijman + Helsloot Fysiotherapie staat in nauw contact met bedrijfsartsen binnen en buiten de eigen organisatie. Zijn werkzaamheden richten zich niet alleen op de individuele werknemer maar ook op problemen die te maken hebben met een hele afdeling binnen een bedrijf. Te denken valt aan het analyseren en oplossen van knelpunten fysieke belasting, herontwerp van bijvoorbeeld controlekamers of apparatuur binnen een arbeidsproces.

De verschillende disciplines binnen Bijman + Helsloot Fysiotherapie vormen de spil binnen verschillende zorgprocessen. Kennis wordt geborgd door nauwe contacten met wetenschappelijk centra zoals het Roessingh en het AMC.

Voor uitgebreide informatie kunt u zich wenden tot Louis Helsloot, manueel therapeut, ergonoom.

Telefoon: 088-0449 049 of mail louis@bijmanenhelsloot.nl


Lees meer

Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk

Door Bron: CBS | 26 maart 2018
In 2016 gaf ruim 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar aan last te hebben van psychische vermoeidheid door het werk. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich emotioneel uitgeput door het werk, zwaar vermoeid of leeg aan het eind van een werkdag. Vrouwen in andere leeftijdsgroepen en mannen voelen zich psychisch minder vaak vermoeid. Dat melden het CBS en TNO.

Van alle werknemers van 15 tot 75 jaar had bijna 15 procent last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid: vrouwen iets vaker dan mannen. Vermoeidheidsklachten komen meer voor naarmate het aantal gewerkte uren in een week hoger is. Daarnaast hebben alleenstaanden vaker dergelijke klachten dan mensen die samenleven met een partner, kinderen of beide.

Meeste klachten bij werknemer van 25 tot 35 jaar
Het aandeel werknemers met psychische vermoeidheidsklachten door werk is groter onder 25- tot 35-jarigen dan in de andere leeftijdsgroepen. Dat werknemers van 25 tot 35 jaar vaker werkgerelateerde vermoeidheid rapporteren, hangt onder meer samen met de arbeidsduur en de gezinssituatie. Zij hebben gemiddeld een langere werkweek en zijn ook vaker alleenstaand.

In vrijwel alle leeftijdsgroepen kampen vrouwen vaker met psychische vermoeidheid ten gevolge van het werk dan mannen. Vrouwen van 25 tot 35 jaar hebben het vaakst dergelijke klachten. Van vrouwen in deze leeftijdscategorie had ruim 18 procent vermoeidheidsklachten, tegen 16 procent van de mannen.

Vaker snel of hard werken en minder zelfstandigheid
Dat vrouwen vaker dan mannen last hebben van psychische vermoeidheid hangt ermee samen dat zij vaker extra hard of erg snel moeten werken, of heel veel werk moeten verrichten. Ook zien zij minder vaak dan mannen mogelijkheden om zelfstandig te beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, of om zelf de volgorde of het tempo van de werkzaamheden te bepalen.

Vrouwen werken vaker dan mannen in de gezondheidszorg en in het onderwijs, waar relatief veel werknemers onder druk moeten werken en een geringe autonomie ervaren.

Lees meer

De Kennissessie van 8 februari | een terugblik en een update

Door Baken 5 | 26 maart 2018
Op donderdag 8 februari mochten we in samenwerking met Abma Schreurs Advocaten 40 bedrijven uit diverse branches bijpraten over de nieuwe privacywetgeving (AVG), de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid, ingevoerde wetswijzigingen zoals de Arbowet en wetswijzigingen die er nog aan zitten te komen.

De invoering van de AVG wordt niet eenvoudig
Vooral over de AVG bestaan in de praktijk nog veel onduidelijkheden. Marije Dekker van Abma Schreurs Advocaten gaf tijdens de kennissessie functionele handvatten om de nieuwe wetgeving ten uitvoering te brengen. De interactie met de bezoekers leverde een aantal praktische vragen en mooie voorbeelden op waaruit we kunnen opmaken dat de invoering van de AVG niet eenvoudig zal worden.

Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een digitale regelhulp gelanceerd waarmee u kunt checken of uw organisatie voldoende is voorbereid op de nieuwe privacywetgeving. Aan de hand van een aantal vragen weet u of uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en wat voor soort gegevens dat zijn. Ook kunt u achterhalen of uw organisatie een functionaris gegevensbescherming nodig heeft of dat uw organisatie een data protection assessment moet uitvoeren.

Meer dan € 150.000,- besparen
Ron Kamps van Baken 5 gaf een presentatie over de praktische toepassing van de second opinion en de Wet tegemoetkoming Loondomein (WTL). Daarbij ging hij met name in op de enorme besparingen die gepaard kunnen gaan met no-risk. Het is voor veel bedrijven duidelijk dat er subsidies te verkrijgen zijn, maar dat no-risk tot een besparing kan leiden tussen de € 150.000,- en € 200.000,- is voor veel bedrijven onbekend terrein.

Slapende dienstverbanden en de transitievergoeding
Uiteraard was er ook aandacht voor het nieuwe regeerakkoord. Onlangs stelde de Kamer vragen over de aanhoudende problemen met slapende dienstverbanden, waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding. Het antwoord op die vragen kwam op 21 februari.

Als het wetsvoorstel – dat nu nog in behandeling is – per 1 januari 2020 wordt aangenomen, kunnen werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding al hebben verstrekt aanspraak maken op compensatie. Ze moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ontslaat een werkgever de werknemer na een periode van een slapend dienstverband, dan moet hij de transitievergoeding berekenen over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst. Hij wordt niet gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is over de periode dat het dienstverband slapend is gehouden.

Regeerakkoord
Zodra deze en andere plannen uit het regeerakkoord concretere vormen aannemen, zullen we u daarover informeren. Ook wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de volgende vragen:

·       Of en voor wie gaat er een compensatie gelden voor de transitievergoeding?
·       Wat zal de financiële consequentie zijn als de loondoorbetalingsplicht teruggaat van twee naar een jaar en voor wie gaat dit gelden?
·       Gaat het terugbrengen van tien naar vijf jaar doorbelasting in de gedifferentieerde premie Whk het bedrijfsleven geld opleveren of geld kosten?

De volgende Kennissessie
Ook namens Marije hartelijk bedankt voor de fantastische opkomst op 8 februari en het hartverwarmende rapportcijfer (goed tot zeer goed). Wilt u aanwezig wilt zijn bij de volgende Kennissessie, laat het ons dan weten via info@baken5.nl.

     

 

Lees meer

Betaalde u ook een te hoge gedifferentieerde Whk-premie?

Door Ron Kamps | 17 januari 2018
Uit een recente uitspraak (1 november 2017) van het gerechtshof Amsterdam blijkt dat er een mogelijkheid bestaat om te veel betaalde Whk-premie terug te vorderen van de Belastingdienst.

De werkgever die de rechtszaak aanspande, stelt dat in de gedifferentieerde Whk-premie voor 2014 onrechtmatig ook de Ziektewetlasten zijn meegerekend. Op deze Ziektewetlasten, die op uitkeringslasten uit 2012 zijn gebaseerd, kon de werkgever naar eigen zeggen geen invloed uitoefenen. Het gerechtshof van Amsterdam stelde de werkgever in het gelijk. De te verwachten claim kan nog hoger uitvallen als de uitspraak ook opgaat voor de WGA-flex-premie in 2012.

Deze uitspraak kan betekenen dat ook u een te hoge gedifferentieerde Whk-premie heeft betaald. Baken 5 gaat graag voor u na dit het geval is. Wilt u laten beoordelen of er inderdaad sprake is van een onterechte doorbelasting, e-mail ons dan uw Whk-beschikking over 2014 (info@baken5.nl) of neem contact op met Ron Kamps (0299-371720).

Lees meer

Vacature: Gemotiveerde casemanager met gezonde ambities

Door Ron Kamps | 16 januari 2018
Baken 5 is een vooruitstrevende arbodienstverlener in Noord-Holland met een unieke integrale aanpak. Proactieve verzuimbegeleiding, financiële expertise en duurzame inzetbaarheid van het personeel van onze opdrachtgevers staan centraal. Dankzij deze aanpak zijn onze opdrachtgevers zeer tevreden en maakt Baken 5 een mooie groei door.

Om aan de toegenomen vraag naar onze manier van dienstverlenen tegemoet te kunnen blijven komen, hebben we een extra casemanager nodig. En we zoeken niet zomaar iemand:

Gemotiveerde casemanager met gezonde ambities

Wij zoeken een ambitieuze en gemotiveerde casemanager die een bijdrage wil leveren aan het verder uitbouwen van Baken 5. Een casemanager die integer is en in oplossingen denkt. Een casemanager met kennis van zaken die goed kan sturen op de processen en daarmee langdurig verzuim voor onze klanten weet te voorkomen en de financiële risico’s die onze klanten lopen zo veel mogelijk weet in te perken.

Als casemanager bij Baken 5 heb je zeer veel contact met werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebedrijven, overige providers en verzekeringsmaatschappijen. Voel jij je als een vis in het water in een team dat zeer zelfstandig (samen)werkt, waarin kwaliteit van dienstverlening het hoogste goed is en het kennisniveau altijd up-to-date moet zijn.

De ideale kandidaat beschikt over HBO-niveau of na gebleken geschiktheid MBO+ en heeft  bij voorkeur een opleiding met betrekking tot verzuimmanagement of WFT-Inkomen afgerond. Daarnaast is ervaring op het gebied van personeelszaken, verzuimbegeleiding of re-integratie een pré. Wat we verder nog belangrijk vinden is dat je proactief bent en beschikt over een flexibele instelling.

Het betreft een parttimefunctie voor 24 uur per week met op termijn de mogelijkheid tot uitbreiding naar 32 uur. Je werkt in elk geval op maandag en vrijdag. De derde werkdag mag je zelf bepalen.

Als casemanager aan de slag bij Baken 5? E-mail je motivatie en je cv naar Ron Kamps.

Wij kiezen er bewust voor om de werving zelf te doen. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Lees meer

Kennissessie Baken 5 en Abma Scheurs

Door Baken 5 en Abma Scheurs | 12 januari 2018
Wij nodigen u graag uit voor een Kennissessie op donderdag 8 februari 2018. Tijdens deze kennissessie zullen wij u bijpraten over de nieuwe privacywetgeving, de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid, ingevoerde wetswijzigingen zoals de Arbowet en wetswijzigingen die nog gaan komen.

Abma Schreurs Advocaten Notarissen:

De nieuwe Privacy wetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt op 25 mei 2018 van kracht: wat betekent dit voor u en uw bedrijf?

Het betekent dat u geacht wordt uw bedrijfsvoering op die datum te hebben aangepast aan de nieuwe eisen. En dat betreft niet alleen grote ondernemingen, het betreft álle ondernemingen. Veel ondernemers zien door de bomen het bos niet (meer).

Ook de gegevens van uw werknemers zijn als persoonsgegevens aan te merken, die onder de werking van de wet vallen.

De sancties op het niet correct naleven van de nieuwe eisen zijn niet mis. Het gaat om een boete van 4% van de totale omzet, met een maximum van 20 miljoen euro. In hoeverre dit ook vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd zal worden is nog de vraag. Er is in elk geval nog veel onduidelijk rond de AVG.

Na deze kennissessie heeft u in elk geval een aantal tips en handvatten om uw organisatie ‘AVG ready’ te maken.

Baken 5

Wij nemen u in een korte sessie mee in de belangrijkste ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid. Ook zijn wij benieuwd hoe u omgaat met de ingevoerde wetswijzigingen, denk bijvoorbeeld aan de Arbowet, en de wijzigingen die nog gaan komen.

Aansluitend op de presentatie van Marije bespreken we in het kort de impact die de nieuwe privacywetgeving heeft op het registreren van verzuim, wat betekent dit voor u in de praktijk?

En wat betekenen de plannen vanuit het regeerakkoord voor uw organisatie? De plannen zijn nog niet omgezet in wetgeving en dit brengt vele vragen met zich mee.

Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2018 al gecontroleerd of laten controleren? Waarom is controle zo belangrijk, wat moet je controleren en hoe kun je bezwaar aantekenen. Kunt u op basis van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 1 november 2017 ook geld terugvorderen van de Belastingdienst?

De Wet Tegemoetkoming Loondomein heeft per 01-01-2018 zijn intrede gemaakt. In de praktijk blijkt dat 50% van de bedrijven geen inzicht heeft in de werknemers met een status arbeidsbeperking. En over het toepassen van no-risk kijken de meeste werkgevers je vragend aan. Terwijl het financieel belang van dit inzicht gepaard gaat met aanzienlijke bedragen oplopend tot € 150.000,- per werknemer!  

Het bezoek aan onze kennissessie kan u dus naast kennis veel geld opleveren.

Meld u vandaag nog aan. Het aantal plaatsen is beperkt

De kennissessie is interactief en praktisch van aard. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het bespreken van voorbeelden uit de praktijk. Wilt u ook bij deze (kosteloze) kennissessie aanwezig zijn? Meld u dan nu aan via secretariaat@abmaschreurs.nl

Wat, wanneer, waar?

Wat:                Kennissessie georganiseerd door Baken5 en Abma Schreurs

Wanneer:        donderdag 8 februari 2018

                        ontvangst vanaf: 14.30 uur

                        Kennissessie: 15.00-17.00 uur

                        (Netwerk)borrel:          17.00 uur

Waar:              Golfbaan Kavel 2 Beemster

                        Volgerweg 42 te Middenbeemster

 

Wacht niet te lang! Het aantal plaatsen is beperkt.

We zien u graag op donderdag 8 februari 2018!

 

Ron Kamps (Baken 5) en Marije Dekker (Abma Schreurs)

Lees meer

De medewerkers van Baken 5 wensen u hartverwarmende kerstdagen en een inspirerend en gezond 2018

Door De medewerkers van Baken 5 | 22 december 2017
In verband met onze kerstlunch sluiten wij vrijdag 22 december om 12.00 uur.
Op woensdag 27 december staan we vanaf 09.00 uur weer voor u klaar.

Lees meer

Wat betekent het regeerakkoord voor u?

Door redactie Baken 5 | 18 oktober 2017
Er is al veel over het nieuwe regeerakkoord gezegd en geschreven. Omdat nog niet alle plannen en financiële gevolgen duidelijk waren, hebben we even gewacht met het versturen van het nieuwe KennisKompas. Met dank aan VeReFi zetten wij nu de belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid voor u op een rij. Het uitgangspunt van het nieuwe kabinet is ‘Vertrouwen in de toekomst’. Werken en ondernemen moeten aantrekkelijker worden.

Evenwicht tussen zekerheid en kansen

Het kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen zekerheid en kansen. Een eerlijke arbeidsmarkt waarbij vast werk minder vast wordt en flexwerk minder flex. Het doel is meer mensen aan het werk te krijgen in vaste contracten. Werkgevers mogen langer tijdelijke contracten aanbieden en flexpersoneel wordt duurder gemaakt door hen al vanaf dag één recht op transitievergoeding te geven. Ook wil het kabinet dat werkgevers mensen eenvoudiger kunnen ontslaan wanneer er een cumulatie van ontslagredenen is.

Herziening Wet werk en zekerheid

De periode waarin tijdelijke contracten elkaar opvolgen wordt verlengd van twee naar drie jaar.  Bij een contract voor onbepaalde tijd krijgen werkgevers de mogelijkheid voor het instellen van een langere proeftijd. Als het eerste contract direct voor onbepaalde tijd is, geldt er een verruiming van de proeftijd naar vijf maanden! Biedt de werkgever een meerjarencontract aan (meer dan twee jaar) dan mag de proeftijd drie maanden duren. In de overige gevallen blijft de huidige proeftijdregeling van kracht.

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar

Kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers gaan terug van twee jaar loondoorbetaling naar één jaar loondoorbetaling vanaf 2020. Het UWV gaat een collectieve regeling uitvoeren voor het tweede ziektejaar. Die regeling moeten kleine werkgevers zelf betalen via een uniforme lastendekkende premie. Het UWV neemt ook de re-integratieverplichtingen over.
 • Het blijft de vraag of de nieuwe regeling wel tot een lastenverlichting en minder risico gaat leiden. Wat is een lastendekkende premie? Wat worden de uitvoeringskosten? We houden u uiteraard op de hoogte!

35-80% WGA wordt 35-99%

Door de kwalificatie 35-80% op te rekken naar 35-99% moet iedereen die verdienvermogen heeft laten zien dat hij de helft van de verdiencapaciteit benut (de zogenaamde inkomenseis) om recht te hebben op een WGA-loonaanvulling. Benutten zij die niet, dan krijgen ze een (veel) lagere WGA-vervolguitkering. Dit betekent in de huidige situatie dat werknemers met 80-100% WGA gedeeltelijk aan het werk moeten om voor een hogere uitkering in aanmerking te komen. Nu bedraagt de uitkering 70% van het laatstverdiende loon (max. dagloon) voor 80-100% WGA.

Doorbelasting WGA van tien naar vijf jaar

Werkgevers lopen in de toekomst korter risico wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Nu telt de instroom van een werknemer in de WGA tien jaar lang mee voor de hoogte van de premie. Dat wordt voor nieuwe gevallen verkort naar vijf jaar vanaf 2020. Daarna zal voor de WGA een uniforme collectieve premie worden geheven. Hoe hoog de collectieve premie gaat worden, daar is nog niets over bekend.

Vervallen loonsanctie

De sanctiemogelijkheden van het UWV gaan veranderen voor eigenrisicodragers (privaat). Er zijn voldoende (financiële) prikkels om aan re-integratie te werken. Het UWV zal de re-integratie inspanningen niet meer toetsen en geen loonsanctie meer opleggen. Aan werkgevers die publiek (UWV) verzekerd zijn, zal het UWV nog wel een loonsanctie kunnen opleggen.
 

Wijziging in transitievergoeding

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij een arbeidsovereenkomst van tenminste 24 maanden. In het nieuwe akkoord bouwen werknemers al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding.

 • De uitwerking van het Wetsvoorstel van minister Asscher om compensatie te krijgen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid ontbreekt. Het kabinet wil de ‘scherpe randjes’ eraf halen voor mkb-werkgevers, maar het wetsvoorstel van minister Asscher heeft betrekking op alle werkgevers. We wachten dus nog op de uitwerking. Zodra hier meer over bekend is brengen we u hiervan op de hoogte.

IOW verlengd met vier jaar

Voor oudere werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier jaar. Zo hoeven deze werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-uitkering niet hun eigen vermogen ‘op te eten' voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning.

Aanpassing kraamverlof

Per 1 januari 2019 kunnen werknemers vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 kunnen vaders vijf aanvullende weken vaderschapsverlof opnemen. Dit deel wordt betaald door het UWV. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Een werknemer kan het verlof alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind opnemen.

 • Ook hier rest de vraag hoe dit gefinancierd gaat worden. Want als het kabinet dit uit de sectorale premies door de werkgever laat financieren betekent dit nieuwe wetsvoorstel een enorme lastenverzwaring.

Vragen? Baken 5 staat voor u klaar!

We hopen u met deze uiteenzetting van de belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid wat houvast te hebben gegeven. Heeft u specifieke vragen over uw situatie of wilt u een keer een afspraak maken om alle veranderingen door te spreken, neem dan contact met ons op!

Lees meer

Terugblik kennissessie

Door Redactie Baken 5 | 23 juni 2017
Tijdens de goed bezochte kennissessie van 11 mei 2017 hebben we in samenwerking met Abma Schreurs Advocaten en In2Work stilgestaan bij interessante onderwerpen en nieuwe (complexe) wetgeving.

Goede beoordeling

We hebben veel positieve en bruikbare reacties gekregen van onze gasten. We nemen alle suggesties mee bij de voorbereidingen voor de volgende kennissessie en zullen ook dan weer met interessante onderwerpen komen. De gezamenlijk presentatie is beoordeeld met ‘goed’ tot ‘heel goed’ en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Wij willen onze gasten nogmaals danken voor hun komst en hun inbreng tijdens de presentatie.

Heeft u zelf een onderwerp waar u graag meer over weten wilt of zou u de volgende keer ook een kennissessie bij willen wonen? Geeft u dit dan door via info@baken5.nl.

Lees meer

Rapport ‘Geschikt voor de arbeidsmarkt’: streng stelsel voor arbeidsongeschiktheid werkt, maar niet goed genoeg

Door ministerie van Financiën | 23 juni 2017
Het vergroten van de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers is erg effectief geweest in het verkleinen van de instroom in de WIA. De instroom van nieuwe zieken is gedaald van 100.000 in 2000 naar ongeveer 40.000 nu. Toch zijn er nog wel verbeteringen in het stelsel nodig concluderen topambtenaren in een interdepartementaal beleidsonderzoek.

Nederland telt 550.000 zieken die in de WAO of de WIA zitten: dat is 6% van de beroepsbevolking. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren stabiel blijft. Een nieuw kabinet kan volgens de onderzoekers nog veel winnen als de toegang tot een arbeidsongeschiktheidsregeling verder wordt bemoeilijkt. Zo hebben werknemers vaak weinig financieel belang om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Vaak krijgen zij minstens een jaar hun loon voor de volle 100% doorbetaald.

Loondoorbetaling beperken

Werkgevers hebben daarentegen wel een grote financiële pikkel om zich in te spannen voor de re-integratie van hun zieke personeel. Het is volgens de onderzoekers dan ook de vraag of de balans tussen bedrijven en werknemers ‘wel optimaal is vormgeven’ en of de loonaanvulling van 100% niet moet worden beperkt. Bovendien leidt dit systeem tot risicoselectie bij het aannemen of ontslaan van personeel met (mogelijke) gezondheidsproblemen.

Flexwerkers vaker ziek

Flexwerkers worden vaker arbeidsongeschikt dan werknemers met een vaste baan. Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is flexwerker. Er zijn ruim anderhalf miljoen flexwerkers in Nederland en zo’n 7 miljoen werknemers met een vast contract.

Voor flexwerkers is het niet aantrekkelijk om weer aan de slag te gaan nadat ze in de Ziektewet hebben gezeten. Jezelf beter melden heeft voor hen een negatieve financiële consequentie omdat ze dan hun recht op arbeidskorting verliezen.

Ontbreken loonkostensubsidies

De werkhervatting van arbeidsongeschikten die al wél in de WIA zijn beland zou ook verbeterd kunnen worden. Zo krijgen werknemers die voor 80% tot 100% zijn afgekeurd nauwelijks hulp bij re-integratie, terwijl ongeveer 70% van deze groep wel degelijk (gedeeltelijk) kan werken. Voor hen zijn echter geen loonkostensubsidies en andere instrumenten beschikbaar die arbeidsgehandicapten in regelingen als de Participatiewet wel hebben.

Werken pakt voor deze groep ook nadelig uit door de verrekening van het loon met de uitkering. Veel arbeidsongeschikten durven bovendien niet te gaan werken uit angst dat zij dit toch niet kunnen volhouden. Zij verliezen dan hun WIA-rechten. De onderzoekers adviseren het nieuwe kabinet dan ook te kijken naar een uitgebreidere terugvaloptie om zieken te stimuleren weer aan het werk te gaan.

Zelfs werknemers die voor minder dan 35% worden afgekeurd gaan relatief weinig weer aan de slag. Ook zij krijgen onvoldoende ondersteuning bij de werkhervatting. Volgens de onderzoekers zijn zij er mogelijk ook te veel op gericht alsnog in de WIA of Ziektewet te komen. Zij zouden hun baankansen te laag inschatten.

Uitgebreide no-riskpolis

De onderzoekers adviseren de re-integratieverplichtingen in de WIA aan te scherpen. Zo zouden uitkeringsgerechtigden meer hun best moeten doen de Nederlandse taal en basale computervaardigheden te leren. Ook kan de keuring voor de WIA worden aangescherpt. Om bedrijven te stimuleren ziek personeel vanuit een uitkering in te huren, kan de zogeheten ‘no-riskpolis’ fors worden uitgebreid. Werkgevers hoeven dan niet het loon door te betalen als de WGA’er toch uitvalt. Ook kunnen ze gedurende drie maanden ‘vervangingscompensatie’ voor zieken krijgen.

·         Zie ook: interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Geschikt voor de arbeidsmarkt

Lees meer

Laatste kans om subsidies terug te vorderen

Door Redactie Baken 5 | 23 juni 2017
U heeft nog tot 1 januari 2018 om met terugwerkende kracht over een periode van 5 jaar subsidies en no-risk terug te vorderen van de belastingdienst. Een kans die u niet wilt missen, maar waar traditionele arbodiensten u niet op wijzen.

Voor onze bestaande relaties hebben we inmiddels de eerste onderzoeken afgerond. Bij meer dan de helft hebben we met succes subsidies hebben teruggevorderd. De bedragen varieerden van € 21.000 tot € 175.000. Belangrijker is, dat we gemiddeld één no-risker per bedrijf hebben gevonden waarvan het bedrijf niet op de hoogte was.

Vanaf 1 januari 2018 is het door de komst Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) van financieel belang om de administratie op orde te hebben. Subsidie is mooi meegenomen, maar een goede registratie en het toepassen van no-risk bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan tot € 200.000 per werknemer opleveren.

Heeft u interesse in een besparingsonderzoek? Wacht dan niet te lang, een gemiddeld onderzoek duurt vier maanden en na 31 december 2017 bent u te laat.

Lees meer

Kennissessie relevante wetswijzigingen voor werkgevers - laatste plaatsen

Door Baken 5 | 3 mei 2017
Op 11 mei organiseren we in samenwerking met In2Work (coaching en loopbaanadvies) en Amba Scheurs (advocaten en notarissen) een interactieve kennissessie. Tijdens deze kennissessie gaan we in op de meest recente en relevante wetswijzigingen voor werkgevers. Het volledige programma vindt u hier. Voor deze kennissessie zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u zich aanmelden, dan kan dat door een mailtje te sturen naar info@baken5.nl.

We zien u graag op 11 mei!

Lees meer

Baken 5 zoekt proactieve casemanager

Door Baken 5 | 1 mei 2017
Baken 5 is een vooruitstrevende arbodienstverlener in Noord-Holland met een unieke integrale aanpak. Proactieve verzuimbegeleiding, financiële expertise en duurzame inzetbaarheid van het personeel van onze opdrachtgevers staan centraal. Dankzij deze aanpak zijn onze opdrachtgevers zeer tevreden en maakt Baken 5 een mooie groei door.

Om aan de toegenomen vraag naar onze manier van dienstverlenen tegemoet te kunnen blijven komen, hebben we een extra casemanager nodig. En we zoeken niet zomaar iemand.

Gemotiveerde casemanager met gezonde ambities

Wij zoeken een ambitieuze en gemotiveerde casemanager die een bijdrage wil leveren aan het verder uitbouwen van Baken 5. Een casemanager die integer is en in oplossingen denkt. Een casemanager met kennis van zaken die goed kan sturen op de processen en daarmee langdurig verzuim voor onze klanten weet te voorkomen en de financiële risico’s die onze klanten lopen zo veel mogelijk weet in te perken.

Parttimefunctie voor 24 uur per week

Als casemanager bij Baken 5 heb je zeer veel contact met werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebedrijven, overige providers en verzekeringsmaatschappijen. Voel jij je als een vis in het water in een team dat zeer zelfstandig (samen)werkt, waarin kwaliteit van dienstverlening het hoogste goed is en het kennisniveau altijd up-to-date moet zijn. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die de aanvullende opleiding Crov met goed gevolg hebben afgerond.

Het betreft een parttimefunctie voor 24 uur per week. Je werkt in elk geval op maandag en vrijdag. De derde werkdag mag je zelf bepalen.

Wat we verder nog belangrijk vinden?

Dat je proactief bent, beschikt over een flexibele instelling en in staat bent om financiële analyses te maken.

Als casemanager aan de slag bij Baken 5? E-mail je motivatie en je cv naar Ron Kamps: ron@baken5.nl.

 


Wij kiezen er bewust voor om de werving zelf te doen. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lees meer

Lentefeestdagen 2017

Door Baken 5 | 10 april 2017
Het is voorjaar. Dat betekent dat de lentefeestdagen weer voor de deur staan. Tijdens die feestdagen is Baken 5 niet telefonisch bereikbaar. U kunt wel mailen, maar we lezen onze mail pas de volgende werkdag. Uiteraard komen we er zo snel mogelijk bij u op terug. 

Lentefeestdagen 2017:

 • Maandag 17 april            Tweede Paasdag
 • Donderdag 27 april         Koningsdag
 • Donderdag 25 mei          Hemelvaartsdag
 • Vrijdag 26 mei                  Lekkerlangweekenddag
 • Maandag 5 juni                Tweede Pinksterdag

We wensen u fijne feestdagen met fantastisch weer!
Het team van Baken 5

Lees meer

Stichting Personal Service Dogs in het zonnetje

Door Baken 5 | 10 april 2017
Stichting Personal Service Dogs stelt kosteloos hulphonden ter beschikking aan mensen met een beperking. Baken 5 draagt deze stichting een warm hart toe en vertelt u graag meer over het verschil dat een hulphond kan maken.

Susan en Joep

Susan is 30 en is door een spierziekte afhankelijk van een elektrische rolstoel. Haar hulphond heet Joep en probeert altijd eerder bij de post te zijn dan Susan. Meestal is hij er nog voordat de postbode de post door de brievenbus heeft gegooid. Hij helpt met het openen en sluiten van deuren, stopt wasgoed in de droger en haalt het er ook weer uit en als Susan iets laat vallen, dan raapt Joep het voor haar op. Joep helpt Susan ook met het uittrekken van haar handbraces, door het klittenband los te maken.

Saskia en Yuna

Saskia leidt aan een erfelijke aandoening waarbij haar bindweefsel niet goed is aangelegd. Haar hulphond Yuna helpt haar bij allerlei dagelijkse dingen zoals afval weggooien nieuwe koffie uit de voorraadkast pakken. Ze helpt met het doen van boodschappen en haalt takken uit de wielen van haar rolstoel en begeleidt Saskia bij haar bezoeken aan het ziekenhuis. Los van de praktische hulp die Yuna 24 uur per dag geeft, geeft zij nog veel meer. Zij geeft Saskia moed en steun, vrijheid en onafhankelijkheid, plezier en vrolijkheid, vriendschap en genegenheid. Ze geeft zichzelf, dag in dag uit, onvoorwaardelijk en helemaal.

Honden als Joep en Yuna zijn onmisbaar voor hun baasjes. Tijdens onze kennissessie op 11 mei vragen we dan ook geen inschrijfgeld, maar vragen we de bezoekers een donatie te doen aan deze geweldige stichting. Komt u niet op de kennissessie, dan mag u uiteraard ook een donatie doen.

Stichting Personal Service Dogs
NL92RABO 011.66.77.759

Lees meer

Wat betekent de nieuwe Arbowetgeving voor u in de praktijk?

Door Redactie Baken 5 | 13 maart 2017
Na uitstel op uitstel gaat het er dan eindelijk van komen. De nieuwe Arbowetgeving gaat per 1 juli aanstaande in, maar wat betekent dat nu eigenlijk precies voor uw bedrijf?

In het kort:

·         Er komen meer randvoorwaarden voor de bedrijfsarts
·         Er is meer aandacht voor preventie
·         De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol
·         Alle bedrijven moeten een basiscontract afsluiten met hun arbodienst waarin deze afspraken worden vastgelegd

U heeft nog de tijd tot 1 juli 2018 om de nodige aanpassingen door te voeren binnen uw bedrijf. Bent u een relatie van Baken 5, dan passen wij de bestaande overeenkomsten voor 1 juli 2018 voor u aan, zodat u gewoon blijft voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Wat u voor 1 juli 2018 geregeld moet hebben
Voor 1 juli 2018 moet u een preventiemedewerker hebben aangesteld. Deze medewerker moet in staat zijn om drie taken uit te voeren die voortkomen uit de nieuwe Arbowet. De medewerker moet in staat zijn:

·         de risico, inventarisatie en evaluatie (RI&E) (mede) op te stellen en uit te voeren;
·         nauw samen te werken met de OR en deze te adviseren;
·         periodiek te overleggen met de arbodienst/bedrijfsarts.

Bent u een relatie van Baken 5, dan zullen wij u de komende periode begeleiden, zodat u alles voor 1 juli 2018 goed en naar ieders tevredenheid geregeld heeft.

Kennissessie
Tijdens de kennissessie die we organiseren op 11 mei 2017, zullen wij u alles vertellen over de nieuwe Arbowet. Heeft u nu al vragen, dan kunt u natuurlijk gewoon contact met ons opnemen.

Lees meer

De rol van gezondheid bij langer doorwerken

Door Redactie Baken 5 | 13 maart 2017
Vanwege de vergrijzing zal de Nederlandse bevolking langer moeten doorwerken. De arbeidsparticipatie van 55- tot 65-jarigen is echter nog steeds laag, in vergelijking met jongere leeftijdsgroepen.

Oudere werknemers voelen zich minder verbonden met de arbeidsmarkt en krijgen vaker een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hoe ouder een werknemer is, des te groter het risico op een slechtere gezondheid.

Werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven een minder goede gezondheid te hebben, voldoen in mindere mate aan de fysieke en psychische eisen van hun werk. Ze verwachten daarom minder lang te kunnen doorwerken dan werknemers die een goede gezondheid ervaren.

Kortere werkweek voorwaarde om langer te kunnen doorwerken
Op de vraag onder welke voorwaarden er tot een hogere leeftijd kan worden doorgewerkt, noemen werknemers van 45 tot 65 jaar ‘minder uren of minder dagen per week werken’ het vaakst. Ruim de helft van de werknemers vindt dat een kortere werkweek ertoe bijdraagt om langer aan het werk te kunnen zijn. Hun gezondheid maakt hierbij weinig verschil. Wel wordt ook fysiek en/of psychisch lichter werk als een belangrijke voorwaarde gezien.

bron: CBS

Lees meer

Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in na onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Door Redactie Baken 5 | 13 maart 2017
Energiebedrijf Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ingetrokken. Volgens dit beleid was Uniper van plan gegevens over de gezondheid van medewerkers te verwerken, maar dit bleek in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verwerking medische gegevens
Werkgevers mogen geen alcohol- en drugstesten inzetten waarbij medische gegevens van werknemers worden verwerkt. Ook niet als de werknemer dar toestemming voor geeft. Werknemers hebben gezien de arbeidsrelatie geen vrije keuze om wel of niet mee te werken. Dit soort tests mogen alleen worden afgenomen wanneer dit in de wet is geregeld zoals bijvoorbeeld in de luchtvaart.

Inzage in medicijngebruik
In het beleid van het energiebedrijf stond ook dat werknemers gevraagd zou worden hun leidinggevende te informeren over het gebruik van medicijnen die het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid beïnvloeden. Dat is wettelijk niet toegestaan, omdat werkgevers deze privacygevoelige informatie niet zelf mogen verwerken. Dat mag alleen de bedrijfsarts doen in het kader van begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het moet daarbij dan wel gaan om werknemers die deze medicijnen gebruiken en werkzaamheden uitvoeren waarbij gevaar voor de werknemer of omstanders kan ontstaan.

Lees meer

Op de radar | Worktrans

Door redactie Baken 5 | 9 maart 2017
Worktrans Uitzendbureau werd opgericht in 1997 en is gespecialiseerd in het vervullen van vacatures voor transport en logistiek. Tijdens de piek in de zomer gaan er dagelijks 900 mensen via Worktrans aan de slag. In de winter zijn dat er rond de 500. De chauffeurs en logistiek medewerkers zijn stuk voor stuk specialisten, en ook de intercedenten komen uit de transport en logistiek.

‘Een tevreden medewerker is een productieve medewerker’

Marko Ducro startte in 2015 als HR Manager. “Een tevreden medewerker is een productieve medewerker, dat is mijn lijfspreuk,” vertelt Marko. “In de uitzendbranche heb je dan meteen een van de grootste uitdagingen te pakken, want uitzendkrachten werken vaak relatief kort bij een opdrachtgever. Door die kortere periodes bouwen de chauffeurs en logistiek medewerkers niet snel een band op met de bedrijven waarbij ze hun werkzaamheden uitvoeren. Door het ontbreken van zo’n band, mis je soms de loyaliteit, maar gelukkig weten we dat bij Worktrans goed op te vangen.”

‘Onze uitzendkrachten zijn ons visitekaartje’

Toen Marko startte bij Worktrans was Baken 5 net binnengehaald als de nieuwe verzuimspecialist.  Marko: “In tegenstelling tot hun voorganger is Baken 5 juist heel proactief. Als HR Manager houd ik me met veel meer dingen bezig dan alleen met verzuim. Dan is het fijn wanneer je iemand hebt die alles goed voor je in de gaten houdt, zodat je geen nare boetes krijgt wanneer je een keer een melding een dag te laat doorgeeft. Het is belangrijk om je mensen goed te begeleiden. Zeker wanneer ze ziek zijn. Onze uitzendkrachten zijn ons visitekaartje. We moeten het letterlijk van onze mensen hebben. Daarom zorgen we goed voor ze en Baken 5 maakt die goede zorg mogelijk.”

Korte lijnen en snel schakelen

“Wat ik ook heel fijn vind aan Baken 5,” vervolgt Marko zijn verhaal, “is dat iedereen bij Baken 5 weet wie ik ben en over het algemeen ook volledig op de hoogte is van de dossiers. Die korte lijnen werken heel prettig. Met mijn achtergrond als arbeidsjurist kom ik vaak een heel eind, maar de expertise waar de Register Casemanagers van Baken 5 over beschikken is echt een waardevolle toevoeging. Baken 5 maakt mijn werk gewoon een stuk overzichtelijker.”

Lees meer

Eerste kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

Door redactie Baken 5 | 3 februari 2017
Op 24 januari 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aan. De nieuwe Arbowet gaat in op 1 juli 2017. Het vermijden van een te hoge werkdruk is een belangrijk onderdeel. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk voorkomen.

Op het Arboportaal van de Rijksoverheid kunt u een pdf downloaden met de belangrijkste wijzigingen. Die komen ingekort op het volgende neer:

 1. 1. Er komt een verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners, met daarin een aantal voorgeschreven punten.
 2. 2. De arbodienst moet voortaan nauw samenwerken met een vertegenwoordiging van het personeel.
 3. 3. De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 4. 4. Er is meer aandacht voor preventie. Zo kunnen werknemers ook voordat ze ziek worden een bedrijfsarts raadplegen; mag de bedrijfsarts de werkvloer bezoeken en de benoeming van de preventiemedewerker voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden.
 5. 5. De Inspectie SZW gaat handhaven op de aanwezigheid van een basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er een boete worden gegeven.

Lees meer

De medewerkers van Baken 5 wensen u hartverwarmende kerstdagen en een inspirerend en gezond 2017

Door Baken 5 | 15 december 2016
In verband met onze kerstviering sluiten wij vrijdag 23 december om 15.30 uur.
Op dinsdag 27 december staan we vanaf 09.00 uur weer voor u klaar.

Lees meer

New Skool Media neemt weekblad Elsevier over

Door Redactie Baken 5 | 30 november 2016
New Skool Media, een van onze relaties, heeft definitieve overeenstemming bereikt met Reed Business Information over de overname van de uitgeefactiviteiten van weekblad Elsevier en BeleggersBelangen. Hier leest u het volledige persbericht en op onze site staat een recent artikel over de samenwerking tussen New Skool Media en Baken 5.

Lees meer

Aantal chronisch zieken neemt verder toe

Door redactie Baken 5 | 28 september 2016
Heeft nu nog 1 op de 5 werknemers een chronische aandoening, in 2030 is dit aantal opgelopen tot 1 op de 4. Dit heeft een enorme impact op de werkvloer en op u als werkgever. HR Praktijk en Arbo Unie deden onderzoek naar de manier waarop organisaties zieke medewerkers begeleiden.

Geen beleid voor begeleiding

Het overgrote deel van de HR-professionals is op de hoogte van het feit dat het aantal chronisch zieken zal stijgen. Toch geeft meer dan drie op de vier aan dat er geen beleid is opgesteld voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte. De helft hiervan is ook niet van plan beleid te gaan maken. De redenen daarvoor variëren. Sommige bedrijven geven aan dat beleid niet past bij maatwerk. Andere bedrijven stellen andere prioriteiten of willen hier geen geld voor vrijmaken.

Werkgevers laten geld liggen

In het onderzoek gaf slechts 14% van de werkgevers aan goed op de hoogte te zijn van (arbo)wetgeving voor chronisch zieke werknemers. Ruim een derde is enigszins op de hoogte, en meer dan een kwart zegt eigenlijk helemaal niet op de hoogte te zijn. Daar komt nog bij dat veel werkgevers weinig weten over regelingen die het aannemen en in dienst houden van werknemers met een chronische ziekte bevorderen. Van subsidiemogelijkheden voor werkplekaanpassingen zijn vier van de tien HR-professionals niet op de hoogte. De subsidiemogelijkheden voor jobcoaching is met 41,4 procent nog minder bekend. Een op de vijf deelnemers aan dit onderzoek geeft aan van geen enkele regeling op de hoogte te zijn.

Meer weten?

Wilt u actief aan de slag met uw begeleidingsbeleid of wilt u weten welke regelingen en subsidies binnen uw bedrijf van toepassing zouden kunnen zijn? Neem dan contact op met de specialisten van Baken 5!

Lees meer

Slaap, dienstverband slaap ...

Door redactie Baken 5 | 21 september 2016
‘Vroeger’ kon het nog. Had u een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, dan kon u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Vervolgens was het mogelijk de arbeidsovereenkomst op te zeggen zonder dat daar financiële gevolgen aan waren verbonden.

Op 1 juli 2015 veranderde dat. Sinds de Wet werk en zekerheid heeft ook een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt recht op een transitievergoeding. Om die vergoeding niet te hoeven betalen, houden sommige werkgevers het dienstverband in stand. In dat geval ontstaat een slapend dienstverband, maar mag dat wel?

Slapend dienstverband niet onrechtmatig

Op 27 juli jongstleden oordeelde het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden dat de keuze voor zo’n slapend dienstverband niet onrechtmatig is. Een chauffeur raakte arbeidsongeschikt. Na twee jaar ontvangt hij een loongerelateerde WGA-uitkering. Uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de chauffeur zijn werkzaamheden niet meer zal kunnen uitvoeren. Werkgever en werknemer gaan in gesprek over de beëindiging van het dienstverband en de chauffeur eist een transitievergoeding en weigert de door de werkgever voorgelegde vaststellingsovereenkomst te tekenen. Vervolgens stapt de chauffeur zelf naar de kantonrechter. Hij vraagt hem de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding.
“De werkgever is niet verplicht om op te zeggen na twee (of drie) jaar ziekte. In de wet (artikel 7:669 BW) staat vermeld dat de werkgever kan opzeggen als daar een redelijke grond voor is. De werknemer kan een opzegging aldus niet afdwingen.”

Na veel juridisch getouwtrek ontbindt de kantonrechter wel de arbeidsovereenkomst, maar kent hij geen vergoeding toe aan de werknemer. De werknemer gaat in beroep, maar ook het hof oordeelt dat er geen verplichting bestaat voor de werkgever om een arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan na de periode dat de werkgever tot loondoorbetaling verplicht is.

Op basis van deze uitspraak lijkt het misschien verleidelijk om op grote schaal slapende dienstverbanden in stand te houden, maar ook hieraan zijn (financiële) risico’s verbonden.

Meer weten? Neem contact op met Baken 5!

Lees meer

WGA; nieuwe eisen, krappe deadlines

Door Redactie Baken 5 | 7 september 2016
Het kan u niet ontgaan zijn. Vanaf 1 januari 2017 worden de WGA-flex en de WGA-vast samengevoegd. Als werkgever moet u op tijd de private WGA-verzekering verlengen. De tijdsdruk is enorm, maar het blijft belangrijk goed op de voorwaarden te letten. Verzekeraars stellen nieuwe eisen en hanteren strengere voorwaarden!

Neem geen overhaaste beslissingen

Omdat WGA-verzekeraars in het verleden verliezen hebben moeten nemen, zijn ze nu extra voorzichtig met betrekking tot het maken van risicocalculaties voor de nieuwe WGA. Als werkgever wordt u het hemd van het lijf gevraagd en moet u allerlei zaken overleggen; van uw verzuimbeleid tot uw financiële positie. Andere eisen en voorwaarden, nieuwe premies en krappe deadlines, maar pas op; neem geen overhaaste beslissingen.

Voordeel op korte termijn of besparing op lange termijn

Het is verleidelijk om op zoek te gaan naar de laagste premies. Daarmee behaalt u misschien wel een voordeel op de korte termijn, maar uiteindelijk gaat het om de polisvoorwaarden. Die voorwaarden bepalen uw besparingen op de lange termijn en juist die besparingen op de langere termijn zijn interessant.

Nu eigenrisicodrager, let op!

Om en nabij 50% van de werkgevers is eigenrisicodrager voor de WGA. Bent u ook eigenrisicodrager, dan moet u voor 2017 een nieuwe keuze maken. Bent u nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en maakt u niet voor 31 december uw keuze, dan gaat u verplicht terug naar een publieke verzekering. Door de aangepaste regels betaalt u vervolgens een verhoogde premie en bent u minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd.

Nu publiek verzekerd, let op!

Bent u publiek verzekerd, dan moet u voor 1 oktober al een keuze hebben gemaakt. Lees u goed in of laat u goed voorlichten over de keuze waarbij uw bedrijf het meest gebaat is. Het is nu meer dan ooit van belang om een zorgvuldige keuze te maken. Wanneer een verzekeraar bijvoorbeeld de toekomstige premies heeft gebaseerd op de totale lasten, dan kijkt zo’n verzekeraar niet naar de individuele werkgever. Doet u veel aan preventie en re-integratie, dan zal dat niet resulteren in een lagere premie.

Welke keuze maakt u?

De ene verzekeraar eist dat u een zieke werknemer na twee dagen aanmeldt, bij een andere verzekeraar is dat misschien pas na 36 of 42 weken. Bent u van plan jaarlijks over te gaan stappen, dan krijgt u te maken met allemaal verschillende voorwaarden en aanspreekpunten. U zou er zelfs voor kunnen kiezen de WGA-lasten gedeeltelijk te verzekeren in ruil voor een korting op de premie. In dat geval betaalt u een deel van de WGA-uitkeringen uit eigen zak.

Denk heel goed na over wat het beste is voor uw bedrijf en neem daar de tijd voor. Komt u er niet uit, dan kijken we graag met u mee.

Lees meer

Transitievergoeding bij urenvermindering?

Door Redactie Baken 5 | 21 juni 2016
Neemt u als werkgever het initiatief tot urenvermindering, moet u dan wel of geen transitievergoeding betalen? Niet altijd; onlangs oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat een voortzetting van de arbeidsovereenkomst onder gewijzigde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een wijziging in het aantal uren) de werknemer geen recht geeft op een transitievergoeding.

Herplaatsing is geen opzegging van contract


Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkneemster werd herplaatst voor een minder aantal arbeidsuren. De werkneemster stelde dat haar arbeidsovereenkomst gedeeltelijk was opgezegd en dat zij daarom recht had op de transitievergoeding. De kantonrechter oordeelde dat de arbeidsovereenkomst feitelijk niet werd beëindigd en opnieuw werd aangegaan, maar - onder gewijzigde voorwaarden - ononderbroken is voortgezet en wees de eis van de werkneemster af.

Hoe zit het dan bij deeltijdontslag


Deze uitspraak richt zich specifiek op een wijziging van het aantal arbeidsuren. De arbeidsovereenkomst werd niet (gedeeltelijk) beëindigd en daarom had deze werkneemster geen recht op een transitievergoeding. Bij deeltijdontslag kan er wel aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. De berekening van de vergoeding is in dat geval gebaseerd op dat deel van het contract dat wordt beëindigd.

Let op bij tijdelijke uitbreiding van het aantal uren!


Soms komt het voor dat werknemers tijdelijk wat meer werken. Bijvoorbeeld als er tijdelijk een dubbele functie moet worden uitgeoefend of wanneer het erg druk is. Is dat het geval, dan doet u er als werkgever goed aan om geen separate arbeidsovereenkomst te sluiten. Loopt het aantal uren weer terug en wordt de separate overeenkomst ontbonden, dan zou er een discussie kunnen ontstaan over het recht op transitievergoeding.

Gaat een werknemer tijdelijk meer werken, spreek dan een wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst af. Op die manier is er na de tijdelijke urenuitbreiding – evenals in het bovenstaande geval – geen sprake van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder gewijzigde voorwaarden.

Lees meer

Chronisch ziek; hoe zit het met rechten en plichten?

Door Redactie Baken 5 | 25 mei 2016
Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt toe, ook onder werkenden. Het wordt daardoor steeds vanzelfsprekender dat in veel bedrijven mensen met een chronische ziekte werken. Toch maakt zo’n 15 procent van de medewerkers met een chronische aandoening (zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten) deze aandoening niet bekend bij de werkgever uit angst voor baanverlies. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers.

Onderscheid op basis van handicap of chronische ziekte

Bedrijven mogen in hun aannamebeleid geen onderscheid maken op basis van handicap of chronische ziekte. Kan de persoon in kwestie vanwege een handicap of aandoening niet voldoen aan functievereisten die werkelijk essentieel zijn voor de vervulling van een functie, dan is er geen sprake van een verboden onderscheid.

Bedrijven mogen wel een onderscheid maken op grond van een handicap of chronische ziekte wanneer:
 • Dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid of de gezondheid.
 • Het een regeling, norm of praktijk betreft die tot doel heeft specifieke voorzieningen en faciliteiten te creëren of in stand te houden.
 • Het een voorkeursbehandeling betreft die tot doel heeft de feitelijke nadelen die verband houden met de handicap of chronische ziekte op te heffen of te verminderen.

Doeltreffende aanpassingen

Medewerkers met een chronische aandoening zijn – eventueel met aanpassingen – uitstekend inzetbaar. Het verbod van onderscheid op grond van een handicap of chronische ziekte, betekent dat een werkgever verplicht is om doeltreffende aanpassingen te verrichten, zoals: verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, aangepast meubilair, aangepaste werk- en rusttijden.

Speciale voorzieningen

De overheid heeft verschillende voorzieningen getroffen om werkgevers en werkenden te stimuleren zich actief in te spannen voor werkbehoud.
 • Subsidie werkplekaanpassing:
  Werkgevers kunnen een vergoeding aanvragen voor een werkplekaanpassing. UWV toetst of werkende en werkgever aan de voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.
 • Subsidie jobcoaching:
  Werkgever en medewerker kunnen in aanmerking komen voor jobcoaching, ook bij een bestaand dienstverband.
 • Re-integratie bij (langdurig) ziekteverzuim:
  Er bestaat een vrij omvangrijk pakket aan wetten en regels om re-integratie te bevorderen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Lees meer

Aanpassingen in de Wwz

Door Redactie Baken 5 | 11 mei 2016
Op 21 april presenteerde Minister Asscher in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet Werk en Zekerheid. Het kabinet bereikte overeenstemming over dit pakket met de coalitiepartners en de sociale partners. De belangrijkste voorstellen zijn:

Aanpassing minimumjeugdloon

De komende jaren gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Het loon van 18-, 19- en 20-jarigen zal meestijgen om het risico te beperken dat de leeftijd van de sollicitant een rol gaat spelen in het aannamebeleid dat bedrijven hanteren.

Bijsturing WWZ voor seizoenswerk

Minister Asscher geeft branches met een cao de optie om de pauze die tussen twee contracten mag zitten voor seizoenswerk weer terug te zetten naar drie maanden in plaats van de wettelijk bepaalde zes maanden. Dit is een uitzondering op de wet. Daarin staat dat medewerkers na drie contracten in een tijdsbestek van twee jaar en met een onderbreking van maximaal zes maanden een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers die vanwege seizoensarbeid negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes.

Transitievergoeding

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding. In deze gevallen wordt de werkgever gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Loonsanctie tweede spoor

Werkgevers ervaren de verplichting om een werknemer te re-integreren in het tweede spoor als belastend en geven aan een dergelijk traject veelal alleen in te zetten om een loonsanctie te voorkomen. Minister Asscher laat weten dat een werkgever geen loonsanctie krijgt als een bedrijfsarts adviseert dat re-integratie 2e spoor geen zin heeft. Het wel, niet, te laat of te vroeg inzetten van 2e spoor zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van het UWV.

Aanvraag IVA door werkgever

Op dit moment kan alleen de werknemer zelf een vervroegde IVA-uitkering aanvragen. Als duidelijk is dat een werknemer niet meer kan werken, zou het voor de werkgever ook prettig zijn deze aanvraag te kunnen doen. Dit leidt namelijk tot financiële lastenverlichting en het onnodig inzetten van re-integratieactiviteiten. Minister Asscher zal ook de werkgever, onder voorwaarden, de mogelijkheid geven een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen.

Uitstel ‘Geen arbeid, wel loon, tenzij’

Speciaal voor de kenners onder ons. De calamiteitenregeling, en daarmee ook het afschaffen van artikel 7:627 BW (Geen arbeid, geen loon) en de invoering van het nieuwe artikel 7:628 BW is door Minister Asscher uitgesteld. En de kenners onder ons hopen dat van uitstel afstel komt.

Lees meer

Hybride WGA; welke keuze maakt u voor uw bedrijf?

Door Redactie Baken 5 | 11 mei 2016
Het eigenrisicodragen voor de WGA is niet alleen meer voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. De WGA-vast en WGA-flex worden per 01-01-2017 samengevoegd. Werkgevers kunnen vanaf dat moment hun schadebelasting optimaal beheersen. Als werkgever kun je kiezen voor een publieke verzekering bij het UWV of eigenrisicodrager worden voor de WGA, vaak met een private verzekering.

Belangrijke wijziging

Stapt een (middel)groot bedrijf na 01-07-2015 over van privaat naar publiek, dan wordt dit bedrijf vanaf 01-01-2017 niet meer ingedeeld in de minimumpremie. Het bedrijf wordt afgerekend op de eigen historische cijfers. Voor kleine bedrijven geldt deze verandering niet.
Bedrijven die vanaf 2017 de overstap maken van publiek naar privaat, krijgen niet meer te maken met inlooprisico’s. De staartlasten (schade) kunnen bij het UWV achtergelaten worden. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die nog niet eerder eigenrisicodrager waren en een doorbelasting hebben in de gedifferentieerde premie.

Werkgever centrale rol

Het wetsvoorstel geeft de werkgever meer rechten en sturingsmogelijkheden om direct invloed te kunnen uitoefenen op de schadelast dan wanneer de uitvoering bij het UWV ligt. Wie de mogelijkheden benut, realiseert lagere uitkeringslasten en lagere totaalkosten. Werkgevers kiezen zelf door welke uitvoerder ze zich laten ondersteunen en welk deel van het financiële risico ze willen verzekeren. Als werkgever heb je de centrale rol, de regie en grip op de geldstromen.  

Mogelijk uitstel garantieverklaring WGA eigenrisicodragen

Om eigenrisicodrager te worden, moet je als werkgever een garantieverklaring overleggen voor de dekking WGA-flex en WGA-vast. Hou wel alvast rekening met de randvoorwaarden die verzekeraars waarschijnlijk gaan stellen. De verzekeraars hebben hun beleid en premies nog niet bekendgemaakt, maar de kans is aanwezig dat ze een minimale eis gaan stellen. Het zou zomaar kunnen dat een werkgever die ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden voor de WGA dat ook zal moeten worden voor de Ziektewet.

Wil je als werkgever per 01-01-2017 eigenrisicodrager blijven, dan moet de garantieverklaring worden uitgebreid met het WGA-flex risico. Die nieuwe garantieverklaring moet uiterlijk op 01-10-2016 zijn ingediend. Zoals het er nu naar uitziet, zullen alle garantieverklaring worden ingetrokken. Onderneem je geen actie, dan ga je als bestaande eigenrisicodrager voor drie jaar terug naar het UWV. Minister Asscher heeft per 29 april 2016 het verzoek ingediend om deze datum te verplaatsen naar 31-12-2016.

Eigenrisicodrager worden? Stel jezelf de volgende 5 vragen:

1. Welke financiële consequenties heeft dit voor mijn bedrijf gedurende 12 jaar?
2. Welke mogelijkheden heb ik en wat levert het mij op?
3. Is mijn organisatie er klaar voor om zelf de regie te voeren?
4. Heb ik financieel inzicht om de juiste keuze te maken?
5. Kan ik het zelf doen of laat ik mij adviseren?

Ik zie wel …

Verzuimkosten behoren tot één van de grootste kostenposten en de materie is complex. Leg het niet naast je neer onder het motto: ‘ik zie wel’. Dit wetsvoorstel biedt voor veel bedrijven mogelijkheden. Pak de regie en als je de antwoorden op de bovenstaande vragen niet kunt geven, schakel dan hulp in. Baken 5 is gespecialiseerd in deze materie en we staan je graag bij in het onderbouwen en uitvoeren van de juiste keuze voor jouw bedrijf.

Lees meer

Vereenvoudiging Participatiewet

Door Redactie Baken 5 | 11 mei 2016
Alle extra banen die bedrijven via WSW-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking, tellen mee voor de banenafspraak. Dit kondigt staatssecretaris Klijnsma aan in een brief aan de Tweede Kamer. Klijnsma schort de voorwaarde rond gedetacheerd werk voorlopig op, omdat die in de praktijk negatief uit blijkt te pakken. Het besluit zorgt voor meer duidelijkheid bij werkgevers die op detacheringsbasis werk aanbieden voor mensen uit een sociale werkvoorziening.

Onderzoeksrapport

Ook stuurt Klijnsma een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer waarin de mogelijkheden worden verkend om werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep van de banenafspraak, te laten meetellen bij de inkopende werkgever. Naar verwachting zal dit extra banen opleveren, maar omdat de uitvoering zo complex is, zal de Werkkamer bekijken of er een werkbare oplossing mogelijk is.

Lees meer

Ron Kamps van Baken 5 is gastdocent voor Jong Ondernemen

Door Ron Kamps | 11 mei 2016
Voor de meivakantie heb ik als gastdocent voor groep 8 gestaan bij basisschool Kawama uit Purmerend. Stichting Jong Ondernemen heeft een ondernemersspel ontwikkeld en ik - als ondernemer - mocht 24 enthousiaste leerlingen begeleiden bij het spelen van dit spel. Dit spel, BizWorld, is een vakoverstijgend ondernemersspel waarbij leerlingen hun eigen bedrijf runnen. Ze ontdekken de basisbeginselen van het bedrijfsleven, ondernemerschap en de economie.

Groep 8 van meester Nico werd verdeeld in vier groepen van zes leerlingen. Elke groep kreeg de uitdaging om hun eigen bedrijf op te richten. De leerlingen worden allemaal directeur van hun eigen bedrijfsonderdeel. Er is bijvoorbeeld een financieel directeur, een algemeen directeur en een commercieel directeur. Samenwerking is essentieel. De directeurs krijgen te maken met tal van keuzes die ze moeten maken en elke keuze heeft een consequentie. Zo maken de leerlingen kennis met écht ondernemen.

De eerste dag van je eigen bedrijf

Het programma start met het oprichten en presenteren van het bedrijf aan de investeerder, een rol die ik op me mocht nemen. Met het geld dat ik investeerde, gingen de ondernemers aan de slag om een prototype te maken van hun unieke product (armbandjes). Want uiteindelijk zijn de leerlingen van groep 7 de potentiële klanten.

Dag twee en drie

De tweede dag stond in het teken van de productie, het maken van de verpakking en het berekenen van de verkoopprijs. Marketing staat op de derde dag centraal en het was fantastisch om te zien hoe creatief de leerlingen aan de slag zijn gegaan met hun logo en de slogan om hun product mee te promoten.

Dag vier; verkoop

De laatste dag van BizWorld zal plaatsvinden begin juni. Dit is de spannendste dag want alles draait om de verkoop. Welk bedrijf gaat het beste presenteren aan groep 7 en uiteindelijk het beste resultaat halen.

Alle leerlingen van groep 8 van Kawama en meester Nico wil ik bedanken voor hun enthousiasme, energie en inspiratie. Ik kijk enorm uit naar – helaas - de laatste spannende dag in juni.

Wil je als ondernemer ook je kennis overdragen aan enthousiaste jonge ondernemers? Kijk dan eens op www.jongondernemen.nl. Je inzet is belangeloos, maar je krijgt er iets van onschatbare waarde voor terug.

 

Gastdocent Ron Kamps

Lees meer

Baken 5 op 5 en 6 mei gesloten

Door Redactie Baken 5 | 29 april 2016
Op 5 en 6 mei vindt er onderhoud plaats aan onze ICT-systemen. Vanwege dit onderhoud zijn we
op deze dagen gesloten. Na het weekend is ons netwerk weer volledig operationeel en vanaf
maandag 9 mei zijn we weer uitstekend bereikbaar.

Lees meer

Baken 5 zoekt proactieve casemanager

Door | 22 april 2016
Baken 5 is een vooruitstrevende arbodienstverlener in Noord-Holland met een unieke integrale aanpak. Proactieve verzuimbegeleiding, financiële expertise en duurzame inzetbaarheid van het personeel van onze opdrachtgevers staan centraal. Dankzij deze aanpak zijn onze opdrachtgevers zeer tevreden en maakt Baken 5 een mooie groei door.

Om aan de toegenomen vraag naar onze manier van dienstverlenen tegemoet te kunnen blijven komen, hebben we een extra casemanager nodig. En we zoeken niet zomaar iemand.

Casemanager met HR-achtergrond

Wij zoeken een casemanager met - bij voorkeur - een HR-achtergrond die ambitieus en gemotiveerd is en een bijdrage wil leveren aan het verder uitbouwen van Baken 5. Een casemanager die integer is en in oplossingen denkt. Een casemanager met kennis van zaken die goed kan sturen op de processen en daarmee langdurig verzuim voor onze klanten weet te voorkomen en de financiële risico’s die onze klanten lopen zo veel mogelijk weet in te perken.

De functie

Als casemanager bij Baken 5 heb je zeer veel contact met werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiebedrijven, overige providers en verzekeringsmaatschappijen. Voel jij je als een vis in het water in een team dat zeer zelfstandig (samen)werkt, waarin kwaliteit van dienstverlening het hoogste goed is en het kennisniveau altijd up-to-date moet zijn (je bent bereid tot het volgen van de CROV-opleiding) en ben je bovendien flexibel en in staat om zelfstandig financiële analyses te maken, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Wat we verder nog belangrijk vinden?

Onze vookeur gaat uit naar een casemanager die 5 dagen per week beschikbaar is. Een werkweek van 3 of 4 dagen is eventueel bespreekbaar.

Als casemanager aan de slag bij Baken 5?

E-mail je motivatie en je CV naar Ron Kamps: ron@baken5.nl.

 

 

Wij kiezen er bewust voor om de werving zelf te doen. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Lees meer

Staand werken zit in de lift

Door Redactie Baken 5 | 19 april 2016
De Nationale Traploopweek is weer achter de rug.  Dit jaar namen er 300 bedrijven deel aan dit initiatief in de hoop om bewustwording te creëren rondom het zitgedrag op de werkvloer in Nederland.

Werknemers zitten gemiddeld 4 uur per dag

Cijfers van het CBS laten zien dat een fulltime werknemer gemiddeld bijna 4 uur per dag achter de computer zit. In de informatie- en communicatiesector ligt het gemiddelde zelfs op bijna 7 uur. Het werkelijke aantal zittende uren per dag is nog veel groter volgens Peter-Jan Mol, adviseur van Kenniscentrum Sport. “Als je het over een hele dag bekijkt, dan zit het merendeel boven de tien uur. Waar je ook komt, je krijgt als eerste een zitplaats aangeboden. Of het nu bij de huisarts is, wanneer je gebruik maakt van het openbaar vervoer of naar een verjaardag gaat. Alles is gericht op zitten."

Lang zitten is slecht voor je

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat die zittende houding ongezond is. Lang zitten is slecht voor het hart en ook voor het humeur. Tussentijds bewegen zorgt voor een betere concentratie, minder inkakken en een beter gevoel, maar om het gedrag van mensen te veranderen, is alleen het veranderen van de werkomgeving niet voldoende.

Zitten is gewoontegedrag en mensen moeten overgehaald worden om dat gedrag aan te passen. Plaats je zonder verdere communicatie een zit-/stabureau, dan is de kans groot dat maar een paar mensen het gebruiken. Over dat soort aanpassingen moet echt met beleid gecommuniceerd worden. De leidinggevende speelt een doorslaggevende rol. Dat is degene die het belang van minder zitten in moet zien en de werknemers daarop moet wijzen.

Kleine aanpassingen bewerkstelligen groot resultaat

Met relatief eenvoudige aanpassingen is er al veel winst te behalen. Staand vergaderen, een half uurtje wandelen na de lunch, de auto wat verder weg parkeren en – uiteraard – de trap nemen in plaats van de lift.

Wilt u ook uw gezondheidsmanagement onder de loep nemen? Neem dan contact op met Baken 5!

Lees meer

Verdient uw preventiemedewerker zichzelf terug?

Door Redactie Baken 5 | 1 april 2016
Sinds 2007 moet elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers, mag de directeur/eigenaar zelf als preventiemedewerker fungeren. De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf.

De drie wettelijke taken zijn:
 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E.
 • Het adviseren van en nauw samenwerken met de OR of de personeelsvertegenwoordiging aangaande de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

Wat levert een preventiemedewerker op?

Maar wat levert het aanstellen van een preventiemedewerker nou precies op? Omdat daar niet direct een prijskaartje aan te hangen is, interviewde TNO vier MKB-bedrijven. De bedrijven beantwoordden vragen over hun investeringen in veilig en gezond werken en over wat deze investeringen opleverden.

Op www.depraktijk.inpreventie.nl leest u de toegevoegde waarde van het investeren in veilig en gezond werken voor deze vier bedrijven. Ook worden er concrete behaalde resultaten aangegeven. De vier bedrijven verschillen wat risicogehalte betreft. Het ene bedrijf stelt een preventiemedewerker aan om te voldoen aan de wetgeving. Een ander bedrijf heeft daadwerkelijk 'ervaring met de keiharde gevolgen van een zeer ernstig ongeval'.

De concrete resultaten

De concrete resultaten variëren van een lager verzuim en een hogere medewerkerstevredenheid tot aanzienlijke kortingen op verzekeringspremies. Wilt u weten wat u binnen uw bedrijf kunt doen om het verzuim nog verder terug te dringen en de medewerkerstevredenheid te vergroten? Neem dan contact op met Baken 5.

Lees meer

Wet verbetering hybride markt WGA door de Tweede Kamer

Door Redactie Baken 5 | 25 maart 2016
Dinsdag 22 maart stemde de Tweede Kamer in met de Wet verbetering hybride markt WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het hybride stelsel moest zorgen voor een gezonde concurrentie tussen private verzekeraars en het publieke UWV, zodat de werkgeverslasten zouden dalen en mensen sneller aan een baan konden worden geholpen.

Het stelsel maakte deze verwachtingen niet waar en bleek slecht te functioneren. Private verzekeraars leden ruim 1,5 miljard verlies de afgelopen tien jaar. In het begin was het onduidelijk welke risico’s verzekeraars liepen en boden ze te lage premies waarmee de uiteindelijke schadelast niet kon worden gedekt. Ook konden de verzekeraars de schadelast veel minder beïnvloeden dan ze vooraf hadden verwacht.

Hybride markt niet concurrerend

De Wet verbetering hybride markt WGA verbetert het speelveld waardoor de private verzekeraars de concurrentie weer aan kunnen gaan met het UWV. De lage instappremies die het UWV bood, zorgden voor een oneerlijke concurrentie. De samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017 maakt de risico’s nog groter. Vanaf 2017 geldt het eigenrisicodragerschap WGA ook voor werknemers met een flexibel dienstverband. Asscher komt met de Wet verbetering hybride stelsel WGA de private verzekeraars tegemoet en zorgt ervoor dat het hybride systeem met keuzemogelijkheid tussen UWV of het eigenrisicodragerschap met private verzekering blijft bestaan.

Staartlastenreserve

De Raad van State had kritiek op de plannen, omdat de bestaande staartlastenreserve van 1,5 miljard niet genoeg is om alle bedrijven die nu nog bij het UWV zitten eigenrisicodrager te laten worden. Berekeningen laten zien dat er zo’n 3,8 miljard euro nodig is, wanneer alle bedrijven die nu bij het UWV zitten zouden besluiten om eigenrisicodrager te worden. Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel om alle bedrijven vanaf 2017 die bij het UWV zitten een premie te laten betalen passend bij de eigen schade (historische premie conform T-2) is niet opgevolgd.

Minister Asscher verwees naar een passage van het UWV bij de premienota 2016. Daarin staat: “Wij verwachten dat het aantal werkgevers dat jaarlijks weggaat bij UWV vanaf 2017 licht zal stijgen. Het gaat hierbij met name om werkgevers met een hoog risico. Het aantal werkgevers dat jaarlijks terugkeert naar UWV zal vanaf 2017 licht dalen. Ook hier zijn het de werkgevers met een hoog risico die eerder op de private markt zullen blijven. De stromen zullen naar verwachting klein zijn en elkaar redelijk in evenwicht houden.”

Hybride evenwicht

De minister stelt dat juist bedrijven met slechte schadecijfers een groot voordeel hebben wanneer zij de schade als staartlast achter kunnen laten. Met name bedrijven die nooit eerder eigenrisicodrager zijn geweest, hebben al schades sinds 2007 in de boeken. Zo zijn de meeste overheidsorganisaties bij het UWV gebleven. Deze organisaties hebben een enorm voordeel wanneer ze er alsnog voor te kiezen om vanaf 2017 eigenrisicodrager te worden, want ze mogen een staartlast van 10 jaar WGA-schade achterlaten en ze gaan pas risico lopen voor mensen die ziek worden na het moment van eigenrisicodragerschap. De minister houdt nog wel een slag om de arm. Als toch het volledig risico zich voor gaat doen en de staartlastenbuffer niet groot genoeg blijkt, zal hij tijdig ingrijpen om extra maatregelen te nemen ter verbetering van de hybride markt.

Lees meer

De helft van alle zieke werknemers is helemaal niet ziek

Door redactie Baken 5 | 17 maart 2016
De arbodiensten doen een schokkende schatting. Ongeveer 50% van alle werknemers die zich ziek melden, heeft helemaal niets onder de leden.  Ze melden zich ziek omdat ze bijvoorbeeld ruzie hebben op het werk, omdat ze een ziek kind thuis hebben of omdat ze in financiële problemen zitten. De vereniging van bedrijfsartsen NVAB vermoedt zelfs dat het percentage niet-medisch verzuim tussen de 70 en 80 ligt.

Omliggende factoren

Wanneer werkgevers meer aandacht zouden hebben voor deze externe oorzaken, zouden ze het ziekteverzuim met de helft terug kunnen dringen, stellen de arbodiensten. “Werkgevers staren zich blind op het lichamelijke en psychische klachtenpatroon van medewerkers. Ze zijn zich niet bewust van de effecten van andere omliggende factoren op het welzijn”, zegt Thea Hulleman, directielid bij arbodienst Zorg van de Zaak in Trouw.

Maak het bespreekbaar

Weet je als werkgever dat er iets speelt, dan doe je er goed aan wanneer je dit bespreekbaar maakt. De spanningen verdwijnen niet als de werknemer weg blijft van het werk. Hulleman: “Vraag hoe de werknemer geholpen kan worden. Misschien moet iemand tijdelijk worden ontlast. Als je het negeert, is de kans groot dat de werknemer voor langere tijd uitvalt en echt ziek wordt.” Het is voor werkgevers financieel gezien verstandig om te proberen het verzuim te laten dalen, want een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per dag.

Weten hoe u het verzuim bij uw bedrijf terug kunt dringen? Neem contact op met Baken5.


Lees meer

“Wwz is geen mislukking”

Door redactie Baken 5 | 17 maart 2016
Woensdag 9 maart werd een debat gehouden over de invoering van de Wet werk en zekerheid, de Wwz. De wet werd ingevoerd om de kloof tussen vast en flexibel werken te verkleinen, maar MKB-Nederland uitte felle kritiek. Ondernemers zouden op kosten worden gejaagd en durven daarom geen mensen in vaste dienst te nemen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bleek bereid de op onderdelen aan te passen om hiermee ondernemers te ontzien, maar vindt het acht maanden na de inwerkingtreding van de wet nog veel te vroeg om verregaande conclusies te trekken. Asscher wees hierbij op de laatste cijfers van het CBS die aantonen dat het aantal vaste contracten in het vierde kwartaal van 2015 met 5.000 is toegenomen.

Transitievergoeding na ziekte schrappen

Asscher is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie. De kosten die een werkgever voor een zieke werknemer moet maken, kunnen hoog oplopen omdat zij het loon twee jaar lang moeten doorbetalen. Het ook nog moeten betalen van een transitievergoeding is dan 'onbillijk', aldus de minister. Asscher gaat in gesprek met de werkgeversorganisaties en de vakbonden over dit punt.

Kritiek neemt toe

De kritiek op de Flexwet neemt toe. De wet zou ontslag eenvoudiger maken en ervoor zorgen dat werknemers eerder in vaste dienst worden genomen. Critici stellen dat juist het omgekeerde gebeurt.


Lees meer

HR-wetgeving blijkt een enorm struikelblok

Door Redactie Baken 5 | 10 februari 2016
In november 2015 liet Tempo Team een onderzoek uitvoeren onder 500 werkgevers. Er werden vragen gesteld over het vinden van goede werknemers, het behouden van goed personeel en de ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving.

Van de ondervraagde werkgevers geeft 32% aan dat ze het moeilijk of zeer moeilijk vinden om alle ontwikkelingen van wet- en regelgeving rondom personeel bij te houden. Ruim één op de vijf werkgevers zegt de huidige wet- en regelgeving ronduit onduidelijk te vinden.

De Wwz

Op 1 januari 2015 en 1 juli 2015 traden de eerste twee gedeelten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. Het recht rond flexibele arbeid is aangepast het ontslagrecht is gewijzigd. Op 1 januari jongstleden trad het derde gedeelte in werking. De maximale duur van de WW-uitkering zal stapsgewijs worden teruggebracht en de opbouw van WW-rechten wordt aangepast.

Wat verandert er deze keer

- De maximale duur van de WW-uitkering wordt van 38 maanden stapsgewijs (met een maand per kwartaal) teruggebracht naar 24 maanden.
- Werknemers bouwden per gewerkt jaar 1 maand WW-uitkering op. Per 1 januari 2016 geldt dat alleen voor de eerste tien jaar. Daarna bouwen werknemers per gewerkt jaar nog maar een halve maand WW-uitkering op. De gewerkte jaren voor 1 januari 2016 blijven wel tellen voor één maand.

Baken 5 houdt u op de hoogte!


Lees meer

Belangrijk in 2016

Door Redactie Baken 5 | 19 januari 2016
In 2016 is het raadzaam om (alvast) met een aantal dingen rekening te houden. U kunt zich dit jaar nog voorbereiden op het samenvoegen van de WGA-Flex en de WGA-Vast. Nadenken over hoe om te gaan met tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan loont en op 1 juni wordt de Arbowet aangepast.

Samenvoeging WGA-Flex en WGA-Vast

Per 1-1-2017 worden de WGA-Flex en de WGA-Vast samengevoegd. Welke premies de verzekeraars in rekening gaan brengen is nog onbekend, maar u kunt zich al wel voorbereiden op de keuze die u zult moeten gaan maken. Gaat u zich privaat verzekeren via een verzekeraar of verzekert u zich publiek via het UWV? U heeft nog een klein jaar om tot een financieel onderbouwde keuze te komen. De experts van Baken 5 zijn u graag van dienst.

Grip op tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan

Wilt u in 2016 grip houden op werknemers die met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan? Overweeg dan of Ziektewet Eigenrisicodragen wellicht een optie is. U betaalt dan niet langer het Ziektewetdeel van de gedifferentieerde premie en u betaalt zelf de Ziektwetuitkering aan de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en aan de gestelde voorwaarden voldoen. U heeft zélf de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie tijdens de eventuele doorbelasting van 10 jaar. Weten wat voor uw bedrijf de beste keuze is? Baken 5 rekent graag met u mee.

Aanpassingen Arbowet

Per 1-6-2016 wordt de Arbowet aangepast met als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten en de positie van de bedrijfsarts te versterken. Zo zal er een basiscontract komen tussen organisaties en arbodienstverleners, wordt de adviserende rol van de bedrijfsarts concreter en krijgt de Inspectie SWZ meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht. In een toekomstige nieuwsbrief zullen we hier uitgebreider op ingaan.


Lees meer

Wat vragen uw werknemers voor Kerst?

Door Redactie Baken 5 | 17 december 2015
Flexibele werktijden? Meer opleidingsmogelijkheden? De mogelijkheid om thuis te werken? Ook, maar bovenaan het verlanglijstje staat – naast een hoger loon – extra vrije dagen. Meer dan vier van de tien werknemers geven aan dat meer vrij zelfs bovenaan hun verlanglijstje staat, Zo blijkt uit onderzoek van Robert Half.

De samenleving verandert. Het is al lang niet meer zo dat de vrouw thuis voor de kinderen zorgt en de man het geld verdient. Het is al lang niet meer zo dat je werk ophoudt wanneer je de deur achter je dichttrekt. Er zijn enorm veel tweeverdieners en internet, mobiele telefoons en laptops maken het heel gemakkelijk om werk mee naar huis te nemen.

Het vinden van een fijne balans tussen werk en privé wint aan belang en arbeidsvoorwaarden die hier een bijdrage aan leveren zijn heel welkom. Kinderopvang, een fitnesscentrum in het bedrijfspand en was- en strijkdiensten vallen hier ook onder, maar die worden vooralsnog mondjesmaat door werknemers genoemd.

Overweegt u een cadeautje te geven aan uw werknemers, dan maakt u met een extra vrije dag een onvergetelijke indruk!


Lees meer

Werkt de Wet Werk en Zekerheid wel?

Door Redactie Baken 5 | 1 december 2015
Vóór 1 juli kon u als werkgever nog kiezen. Regelt u een ontslag via het UWV of via de kantonrechter? Sinds 1 juli kan een ontslag om persoonlijke redenen alleen nog via de kantonrechter. Gaat het niet goed met het bedrijf, dan moet u eventueel ontslag regelen via het UWV en dan krijgen werknemers nu een transitievergoeding. Deze transitievergoeding moeten werkgevers ook betalen aan werknemers die ziek uit dienst gaan.

Iemand ontslaan is moeilijker geworden

De Wet Werk en Zekerheid ( Wwz) zou ervoor zorgen dat een vaste baan minder vast zou worden. De wet moest ontslag eerlijker en eenvoudiger maken met lagere ontslagvergoedingen en een gestroomlijnde procedure. De belofte is tot nu toe verre van ingelost. Werd vroeger 80 tot 90% van de ontslagaanvragen goedgekeurd, sinds 1 juli is dat nog maar iets meer dan 50%.

De kosten voor de werkgever kunnen hoog uitvallen

Bij ontslag voor 1 juli 2015 gold nog de kantonrechtersformule: een ex-werknemer kreeg één maandsalaris per gewerkt dienstjaar mee. De huidige transitievergoeding is veel lager, namelijk eenderde tot de helft van een maandsalaris per gewerkt jaar. Loopt het ontslag via de kantonrechter en oordeelt deze dat de werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gedragen, dan kan hij de werknemer een ‘billijke vergoeding’ toekennen. Voor het toekennen van zo’n vergoeding bestaat geen formule. De kantonrechters die hiermee te maken krijgen, maken hun eigen inschattingen. Concrete regels waaraan een billijke vergoeding zou moeten voldoen, bestaan nog niet.

Werkt de wet wel?

In zijn brief aan de Kamer van 27 november jl. schrijft Minister Asscher dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken als het gaat om het bereiken van de doelen van de Wwz. Het criterium ‘ernstige verwijtbaarheid’ wordt – zoals bedoeld – alleen in uitzonderlijke situaties toegepast. Dat de billijke vergoedingen verschillen in hoogte is verklaarbaar, omdat de wet geen norm stelt voor deze vergoeding.

De hele brief leest u hier


Lees meer

Wet aanpak schijnconstructies; wat verandert er vanaf 1 januari 2016

Door Redactie Baken 5 | 13 november 2015
Op 1 juli 2015 traden de eerste onderdelen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Op 1 januari 2016 volgen er nog drie;

• het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon,
• de verplichte girale betaling van ten minste het minimumloon en
• de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Dankzij deze maatregelen is het beter te controleren of het minimumloon ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. Omdat ze wat extra voorbereidingen vragen van werkgevers, worden ze later doorgevoerd dan de eerder ingevoerde onderdelen van de WAS. De hierboven genoemde maatregelen komen in het kort voor werkgevers op het volgende neer:

Werkgevers betalen volledig minimumloon

Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen, zijn verboden. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.

Werkgevers verstreken een duidelijke loonstrook

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Alle bedragen op de loonstrook moeten helder zijn toegelicht. Klopt de loonstrook niet, dan kan de Inspectie SZW werkgevers een boete geven.

Minimumloon mag niet contant betaald worden

Werkgevers mogen het minimumloon niet langer contant betalen. De verplichte girale betaling levert een bankafschrift op dat geldt als een 'objectief en transparant document'. Heeft een werknemer geen bankrekening, wil hij zijn bankgegevens niet doorgeven of wil hij het loon laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat, dan kunt u als werkgever het loon niet op een legale manier uitbetalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag nog wel contant betaald worden.

Het kabinet streeft er ook naar om binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. Daarom is een van de prioriteiten van het kabinet tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 de inzet op 'decent work'.


Lees meer

Volkstuinier je gezond

Door Redactie Baken 5 | 3 november 2015
Zijn uw werknemers weleens moe, gespannen, depressief of boos? Richt dan een stukje van de parkeerplaats of de kantoortuin in als volkstuin en de problemen zouden kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Een half uurtje volkstuinieren per week is al goed voor een significante afname van deze klachten, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de universiteiten van Westminster en Essex.

Aan het onderzoek namen 269 mensen deel; 136 respondenten met een volkstuin en 133 respondenten zonder volkstuin (de controlegroep). Het zelfvertrouwen, de stemming en de gezondheid werden gemeten voor en na een volkstuiniersessie en de resultaten zijn opmerkelijk. Zelfs wanneer mensen maar een half uurtje per week in een volkstuin doorbrengen zijn ze gezonder, voelen ze zich fitter en vrolijker en ervaren ze een grotere mate van zelfvertrouwen dan mensen die geen beschikking hebben over een volkstuin.


Lees meer

Duurzame inzetbaarheid? Vraag nu subsidie aan

Door Redactie Baken 5 | 21 oktober 2015
Wilt u uw medewerkers langer productief aan het werk houden, of wilt u leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren? Dan kan uw bedrijf wellicht aanspraak maken op de subsidie Duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Afgelopen maandag opende de tweede subsidieronde voor projecten voor duurzame inzetbaarheid. Dit is de tweede keer dat het ministerie subsidies voor duurzame inzetbaarheid toekent. Net als vorig jaar, wordt ook dit jaar 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. De aanvraagperiode loopt nog tot en met 13 november.

Criteria

Een aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u ten minste twee werknemers in dienst heeft. De werknemers moeten actief en aantoonbaar bij het project betrokken worden en het project mag niet meer dan 12 maanden duren. Ook moet het project gericht zijn op een van de volgende thema’s:

- Bedrijfs- of organisatiescan
- Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
- Gezond en veilig werken
- Leercultuur voor werknemers
- Aanpassen organisatie van het werk
- Interne en externe mobiliteit
- Flexibele werkcultuur
- Arbeidstijdenmanagement

Voorwaarden

Alleen de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten en btw vallen niet onder deze subsidie. Daarbij is uw organisatie zelf verantwoordelijk voor minimaal de helft van de projectkosten.
Wilt u weten of uw project voldoet aan alle voorwaarden en criteria? Ga dan naar de website van het Agentschap SZW.

Lees meer

PRAKTIJKVOORBEELD | Een werkgever wordt geconfronteerd met aanzienlijke premieverhoging

Door Redactie Baken 5 | 12 oktober 2015
Een werkgever is WGA-eigenrisicodrager. Hij heeft er dus voor gekozen om de tien jaar - die volgen op de eerste twee jaar loondoorbetalingsplicht - te verzekeren bij een verzekeraar. Nu ziet de werkgever zich geconfronteerd met een premieverhoging van 150%!!! De verzekeraar geeft de werkgever twee mogelijkheden;

A = accepteren
B = opzeggen

De derde mogelijkheid; C = terugkeren naar het publiek bestel (UWV) en aanzienlijk besparen op de verzekeringspremie, laat de verzekeraar vanwege zijn eigen financieel belang achterwege.

Geen (eigen) regie

Veelal worden producten als WGA-eigenrisicodragen gesloten in het kader van het eigenregiemodel. De werkgever in dit voorbeeld heeft de regie uit handen gegeven aan een arbodienst, dus sprake van eigen regie is er niet. De arbodienst heeft na twee jaar de standaard processtappen van Wet Poortwachter dorlopen en stopt met begeleiden. Het financieel belang van de werkgever loopt nog tien jaar door. Wie neemt de regie dán op zich?

De regie begint vóór er sprake is van verzuim

Is de keuze voor een verzekeraar of het UWV afhankelijk van het eigenregiemodel? Baken 5 vindt dat de regie al begint vóór dag 1 van het verzuim. De grootste kans op re-integratie vindt plaats in het eerste jaar van het verzuim. De keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden is dan ook afhankelijk van het beleid van de werkgever en de financiële risico’s die hiermee gepaard gaan. Het is van belang om de voor- en nadelen te onderbouwen en je niet alleen te laten leiden door premie.

De door Baken 5 gerealiseerde besparing

De werkgever heeft deze argumenten goed overwogen en liet de financiële risico’s in kaart brengen door Baken 5. Hij heeft ervoor gekozen om voor drie jaar terug te keren naar het UWV. Voor 2016 bedraagt de besparing € 35.000,- en in 2017 en 2018 is de eventuele besparing afhankelijk van de premieontwikkelingen bij het UWV en de verzekeraar.

Ontving u ook een premieverhoging?

Op dit moment zijn verzekeraars niet concurrerend met het UWV en zowel het publiek bestel als de private sector (de verzekeraars) heeft bewezen niet goed te zijn in re-integratie. Een aantal verzekeraars trok zich al terug uit de WGA-markt, omdat ze het risico volledig verkeerd hebben ingeschat.

 • Er stromen meer werknemers de WGA in,
 • de duur in de WGA is langer dan verwacht en
 • veel werknemers worden volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt verklaard door de keuringsarts van het UWV.
Verzekeraars die zich niet terugtrekken, confronteren werkgevers op dit moment met premieverhogingen van 10 tot wel 300%! Bent u WGA eigenrisicodrager? Bekijk dan goed uw nieuwe voorstel van uw verzekeraar, de kans is groot dat u ook tot de gelukkigen behoort met een riante premieverhoging.

Tip van Baken 5

We raden u met klem aan om de risico’s te inventariseren en om financieel te onderbouwen welke optie voor u het meest voordelig is. Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de risico’s, de financiële onderbouwing of het definiëren van de meest voordelige optie? Neem dan contact op met Baken 5. In tegenstelling tot uw verzekeraar hebben wij maar één belang en dat is uw belang!

Lees meer

Maak plaats voor generatie Z

Door Redactie Baken 5 | 8 oktober 2015
Het is nog niet eerder gebeurd dat de beroepsbevolking vier generaties omvatte, maar nu is het zover. Babyboomers, generatie X, Millennials en de aanstormende generatie Z bevolken de werkvloer. Bedrijven moeten al die verschillende generaties met hun eigen werkwijze proberen te faciliteren.

Een onderzoek - uitgevoerd door Coleman Parkes Research en gesponsord door Ricoh Europe - onder meer dan 3.000 werkgevers toont aan dat meer dan de helft van de bedrijven er niet in slaagt tegemoet te komen aan al deze verschillende behoeftes.

Generatie Z stelt hogere verwachtingen aan de werkomgeving en raakt bovendien sneller gefrustreerd. Salaris is belangrijk, maar de balans tussen werk en privé en de samenwerking met fijne collega's zijn ook van doorslaggevend belang. Flexibele werktijden, goede arbeidsvoorwaarden en baanzekerheid volgen op de derde plaats.

Oudere generaties stellen minder hoge eisen aan hun werkgevers en hebben andere voorkeuren. Babyboomers vinden baanzekerheid het belangrijkst, terwijl Generatie X en Millennials de balans tussen werk en privé de hoogste prioriteit toekennen.

Gelukkig waarderen de verschillende generaties elkaars aanwezigheid wel. Bijna negen op de tien medewerkers geeft aan een personeelsbestand met mensen in uiteenlopende leeftijden een aanwinst is voor een bedrijf te vinden.


Lees meer

Strategisch WGA-gedrag in de kiem gesmoord

Door Redactie Baken 5 | 24 september 2015
Het had zo mooi kunnen zijn. Op 1 januari 2016 stap je een jaartje over op de publieke WGA-verzekering van het UWV tegen een lage minimumpremie. Dat levert een fikse besparing op. Vervolgens kun je vanaf 1 januari 2017 overstappen naar een private verzekeraar, terwijl de schadelast achterblijft bij het UWV. Op die manier zouden eigenrisicodragers tonnen kunnen uitsparen.

Minimale terugkeerperiode van 3 jaar

Asscher zorgde ervoor dat die vlieger niet meer opgaat. Alle werkgevers van wie het eigenrisicodragerschap eindigt, krijgen een minimale terugkeerperiode naar de publieke verzekering bij het UWV van drie jaar. De werkgevers die per 1 januari 2016 de publieke verzekering bij UWV instromen kunnen dus pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager worden en betalen vanaf 1 januari 2017 nog minimaal twee jaar de meer marktconforme premie.

Wat is het beste voor uw bedrijf?

Voor grotere bedrijven kan het nog steeds aantrekkelijk zijn om een jaar van de minimumpremie van het UWV ter profiteren. Wilt u weten wat voor uw bedrijf het beste is, neem dan contact op met Baken 5.


Lees meer

Loonkostenmaategelen volgens de Miljoenennota

Door Redactie Baken 5 | 24 september 2015
Het Kabinet komt werkgevers op een aantal fronten tegemoet. Zo werden er in de Miljoenennota een aantal loonkostenmaatregelen aangekondigd. Er komen voordelen voor werknemers met een laag inkomen, voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapten en mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Als werkgever gaat u minder betalen aan loonkosten voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon. De verhoging van de arbeidskorting en de introductie van dit lage-inkomensvoordeel moeten de effecten van de benodigde hervorming van het minimumloon verzachten. Het lage-inkomensvoordeel gaat in per 2017. Dit najaar stuurt het Kabinet een verkennende notitie over het minimumloon naar de Tweede Kamer.

Loonkostenvoordeel

De premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden omgevormd tot loonkostenvoordelen. Dit nieuwe systeem moet per 1 januari 2018 van kracht worden. Werkgevers zullen de korting in de toekomst niet langer verrekenen met de verschuldigde premies werknemersverzekeringen, maar krijgen het bedrag na afloop van het kalenderjaar als tegemoetkoming terug. Het UWV zal de tegemoetkomingen berekenen en de Belastingdienst gat ze vervolgens uitkeren. Als werkgever kunt u per werknemer drie jaar lang een maximum van € 6.000,- loonkostenvoordeel per jaar ontvangen.

Lees meer

Verkennende notitie minimumloon

Door Redactie Baken 5 | 24 september 2015
In Nederland is het wettelijk minimumloon gebaseerd op een vastgesteld dagloon, weekloon of maandloon bij een volledig dienstverband. De daadwerkelijke hoogte van het minimumloon per uur is dan ook afhankelijk van de cao-arbeidsduur.

Deze rekenmethode is opgesteld toen de 40-urige werkweek nog standaard was, maar tegenwoordig ziet de arbeidsmarkt er volkomen anders uit. Mensen werken in deeltijd of op projectbasis, waardoor het ene minimumloon het andere niet is.

In het najaar van 2015 stuurt het kabinet een verkennende notitie over de herziening van het wettelijk minimumloon naar de Tweede Kamer. Daarbij zal het kabinet onder meer ingaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om te komen tot een wettelijk minimumuurloon, het minimumjeugdloon, het stukloon en de reikwijdte van het wettelijk minimumloon.

Lees meer

Ophanden zijnde verlofaanpassingen

Door Redactie Baken 5 | 24 september 2015

Partner net bevallen, dan 5 dagen verlof

Werknemers met een partner die net bevallen is, krijgen met ingang van 1 juli 2017 recht op 5 dagen betaald kraamverlof. Nu krijgt een werknemer nadat de partner bevallen is twee dagen betaald kraamverlof. Hieraan kunnen desgewenst drie dagen onbetaald verlof worden vastgeplakt. Drie op de vier werknemers maak geen gebruik van deze regeling. Omdat het kabinet het belangrijk vindt dat werknemers kunnen wennen aan de nieuwe situatie thuis en om de hechting te bevorderen is de verlofregeling uitgebreid.

Langer zwangerschapsverlof bij meerling

Het zwangerschapsverlof van vrouwen die in verwachting zijn van een meerling wordt uitgebreid met 4 weken. Dit meerlingenverlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in. Een groot deel van de doelgroep ontvangt nu nog een uitkering in het kader van de Ziektewet, omdat zij al voordat het zwangerschapsverlof ingaat gebruik maken van ziekteverlof. Met waarschijnlijke ingang van 1 april 2016 treedt deze regeling in werking.


Lees meer

Zieke werknemers blijven grote last voor kleine ondernemers

Door Redactie Baken 5 | 17 september 2015
Voor de zomer kondigde PvdA-Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) nog aan dat hij kleine ondernemers tegemoet wilde komen. Ze zouden zieke werknemers in plaats van 2 jaar, nog maar 1 jaar hoeven door te betalen. De kosten van het tweede jaar moesten gedragen gaan worden door overheid, werkgevers en werknemers samen.

Verschil van mening

Inmiddels hangt de vlag er heel anders bij en zijn kleine ondernemers de dupe van een meningsverschil tussen Asscher, de VVD en MKB-Nederland. Op Prinsjesdag maakte Asscher bekend dat zijn plan niet door zou gaan. Het lukte hem niet om coalitiepartner VVD en werkgeversorganisatie MKB-Nederland te overtuigen van zijn oplossing.

MKB-voorzitter Michaël van Straalen legt uit dat je het midden- en kleinbedrijf op de langere termijn met deze maatregel helemaal niet ontlast. “Als we het collectief regelen, draagt de werkgever zijn zieke werknemer na 1 jaar over aan het UWV. Dat lijkt een verlichting, maar als het UWV er niet in slaagt die werknemer te re-integreren - en we weten dat het UWV daar niet goed is - dan betaalt de werkgever alsnog de kosten van de arbeidsongeschiktheid.''

VVD en MKB-Nederland willen dat de kosten voor rekening komen van de zieke werknemer. Ze verwachten dat deze maatregel zieke medewerkers zal stimuleren om eerder aan het werk te gaan. De PvdA staat hier lijnrecht tegenover.

Andere mogelijkheden

Volgens bronnen wil Asscher nog wel 'andere mogelijkheden' onderzoeken voor ondernemers, maar naar alle waarschijnlijkheid blijft de huidige regelgeving deze kabinetsperiode onveranderd.


Lees meer

Private verzekering dringt verzuim niet terug

Door Redactie Baken 5 | 10 september 2015
Toen tien jaar geleden de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) werd aangenomen, was de verwachting dat privaat verzekerde bedrijven beter zouden presteren op het vlak van preventie en re-integratie. Verzekeraars maken deze verwachtingen niet waar, zo blijkt uit een rapport van het CPB.

Investeren in preventie

Private verzekeraars zouden een sterke prikkel hebben om hun klanten (de werkgevers) te adviseren mogelijke schadelasten te beperken. De verwachting was dat verzekeraars de werkgevers zouden stimuleren om te investeren in preventie, met minder ziekte en arbeidsongeschiktheid als gevolg.

Uitblijvende integratie

Deze investeringen zijn vooral lonend wanneer de verzekeraar de gehele financiële verplichting draagt voor de twaalf jaar waarvoor een werkgever verantwoordelijk kan zijn voor een zieke werknemer. De verzekeraars hebben echter, tegen de verwachting in, de verzekeringsmarkten voor loondoorbetaling bij ziekte en voor de WGA helemaal niet geïntegreerd.

Verzekeraars aan zet

Het CPB verwoordt haar conclusie als volgt: “Bijna tien jaar na introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zijn verzekeraars aan zet om hun toegevoegde waarde op deze verzekeringsmarkten te demonstreren. Mocht na enige tijd blijken dat privaat verzekerde bedrijven nog altijd niet beter presteren op preventie en re‐integratie dan niet‐privaat verzekerde bedrijven, dan vervalt een van de argumenten voor de hybride WGA‐markt.”

Lees meer

De gezondste werkomgeving ter wereld

Door Redactie Baken 5 | 28 augustus 2015
 Medibank, één van de grootste zorgverzekeraars van Australië, is meer dan content met het nieuwe hoofdkantoor in Melbourne. Indoor en outdoor sportfaciliteiten, een moestuin, 26 verschillende werkzones, een fietsopgang, ontelbare trappen en 2300 planten zorgen samen voor de gezondste werkomgeving ter wereld.

Gezonde werkplekken

Er zijn ruimtes om samen te werken of juist om alleen te zitten, staand te vergaderen of bewegend te bellen. Het bioritmische lichtsysteem volgt daglichtpatronen en er zijn hoge groene muren waaraan bijzondere planten zijn bevestigd. In de demonstratiekeuken kan iedereen van het gezonde voedsel komen proeven.

Resultaten

De resultaten liegen er niet om. Vier maanden nadat de werknemers het gebouw konden betrekken, zegt 79 procent meer samen te werken, voelt 70 procent zich gezonder, is 66 procent productiever en daalde het verzuim in het klantcontactcenter al met 5 procent.

Gezondheidsmanagement

Om het verzuim binnen uw eigen bedrijf terug te dringen, hoeft u geen nieuw kantoor te laten bouwen. Wanneer u vanuit een gezondheidsperspectief naar uw organisatie kijkt, ontdekt u vaak al een heleboel mogelijkheden. Baken 5 helpt u graag bij het voorkomen van verzuim. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees meer

Asscher brengt hybride WGA-markt in balans

Door Redactie Baken 5 | 25 juni 2015
 Minister Asscher heeft op 22 juni jl. in een Kamerbrief aanpassingen aangekondigd in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Op 20 februari lieten we u al weten dat hij de koppeling van de vaste en flexibele WGA-risico’s een jaar zou verschuiven.

Verstoord evenwicht en korte termijn voordelen

Inmiddels is volgens Asscher het evenwicht op de hybride markt onder druk komen te staan als gevolg van het groter wordende verschil tussen publieke en private premies en door de verschillen in financieringssysteem.

De aangekondigde aanpassingen moeten ervoor zorgen er voor dat het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbetert. In een meer evenwichtige markt zal de focus bij de keuze voor een verzekering meer komen te liggen op re-integratie van gedeeltelijk zieke werknemers in plaats van op het behalen van korte termijn financieel voordeel.

In de Kamerbrief schrijft Asscher het volgende: “Werkgevers lijken zich bij de keuze voor verzekering voor het WGA-risico met name te baseren op het kortere termijn voordeel dat bij het UWV behaald kan worden. De wijze waarop schadelastbeheersing is vormgegeven weegt niet of bijna niet mee in de keuze. Het feit dat werkgevers bij de overstap van het UWV naar private verzekeraars eventuele staartlasten zelf moeten financieren kan een drempel opwerpen voor een overstap naar de private markt. Ik vind dit een ongewenste ontwikkeling.”

De veranderingen

Om het evenwicht op de WGA-markt te verbeteren bereidt de minister de volgende wijzigingen voor:
 1. De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dat wil zeggen de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap. De publieke premie wordt zo beter vergelijkbaar met de premiestelling bij private verzekeraars.
 2. De financieringswijze van de zogenoemde staartlasten van (middel)grote werkgevers die na een periode van publieke verzekering voor het WGA-risicokiezen voor eigenrisicodragerschap WGA aangepast worden. De afbakening van het eigenrisico wordt zo vorm gegeven dat hier geen staartlasten van werkgevers (ongeacht hun grootte) meer onder vallen. De staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen.

Overgangssituatie

De maatregelen hebben betrekking op grote en middelgrote werkgevers voor zover zij te maken hebben met een gedifferentieerde WGA-premie. Na 1 juli 2015 gaat er een overgangsperiode in. De premieberekening van werkgevers die reeds op 1 juli of eerder publiek bij UWV verzekerd waren, verandert niet. Werkgevers die na 1 juli 2015 publiek bij UWV verzekerd worden, krijgen vanaf 1 januari 2017 te maken met de nieuwe premieberekening. Van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 geldt het volgende:
 • Voor werkgevers die in deze periode terugkeren naar het UWV zal de gedifferentieerde premie op de huidige wijze berekend worden. Vanaf 1 januari 2017 geldt voor deze terugkeerders de nieuwe gedifferentieerde premie (gebaseerd op hun eigen schadelast).
 • Werkgevers die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager worden, betalen zelf tot 1 januari 2017 de WGA-uitkeringslasten. Per 1 januari 2017 komt dit risico weer voor rekening van de werkhervattingskas.
De volledige kamerbrief leest u hier.

Wilt u advies over wat voor uw bedrijf de beste keuze is? Neem dan vandaag nog contact op met Baken 5.

Lees meer

Hoe kennis verzuim voorkomt

Door Redactie Baken 5 | 10 juni 2015
Tegenwoordig mist bijna een kwart van de werknemers nieuwe kennis of vaardigheden die belangrijk zijn bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, zo blijkt uit recent gepubliceerde resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014. Gebrek aan kennis op zich is al een probleem, maar werknemers met een kennishiaat blijken zich minder tevreden te voelen, vaker ziek te zijn en daarbij meer burn-outklachten te hebben.

Gebrek aan kennis resulteert in verzuim en ontevredenheid

Werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, verzuimen meer. Het verzuimpercentage van deze groep ligt met 4,7% aanzienlijk hoger dan dat van werknemers die over voldoende kennis en vaardigheden (3,4%) zeggen te beschikken.

Investeren in kennis voorkomt verzuim

Het verzuimpercentage van werknemers zonder kennishiaat ligt 1,3% lager dan het verzuimpercentage van werknemers die aangeven nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Investeren in opleidingen verdient zichzelf terug. Medewerkers zijn beter in staat hun werkzaamheden uit te voeren, hebben meer plezier in het werk en zijn minder vaak ziek.

Weten op welke manieren u verzuim binnen uw bedrijf kunt voorkomen? Neem contact op met Baken 5.


Lees meer

Het ongemak van hoge hakken

Door Redactie Baken 5 | 29 mei 2015
Sommige vrouwen zweren erbij, andere vrouwen schelden erop. Mannen vinden het sexy en uit onderzoek is zelfs gebleken dat mannen een vrouw op hakken eerder te hulp schieten dan een vrouw op platte schoenen. Hoe hoger de hak, des te behulpzamer de man.

Gehakte beroepen

In veel gevallen is het aan de vrouw om te kiezen of ze al dan niet op hakken loopt, maar in sommige beroepen ligt die keuze niet voor de hand. Stewardessen lopen doorgaans op hakken en ook vrouwen in mantelpak combineren dit vaak met een pump of iets van dien aard.

Platte schoenen niet welkom

Onlangs werd in Cannes een aantal vrouwen op platte schoenen van de rode loper geweerd. Het gevolg; een storm van protesttweets. Steeds meer vrouwen stappen over op platte schoenen en dat lijkt terecht. Het dragen van hakken heeft namelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Lopen op hakken is ongezond

Vrouwen die hakken dragen hebben een verhoogde kans op pijn aan botten en gewrichten. Daarnaast kan de onnatuurlijke manier van lopen rugklachten veroorzaken en ten derde is op hakken lopen enorm vermoeiend.

Het wachten is op het eerste onderzoek dat verzuim afzet tegen de hakhoogte. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten!

Wilt u weten op welke manieren u kunt besparen op verzuim binnen uw organisatie? Doe onze verzuimanalyse en bespaar minimaal € 1000,-.


Lees meer

Inbesteding Rijksschoonmaakwerk

Door Redactie Baken 5 | 8 mei 2015
Op 6 februari werd het zogenoemde schoonmaakakkoord ondertekend. De Rijksoverheid zal de schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in de toekomst weer in eigen beheer laten uitvoeren. Hiertoe wordt een Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) opgericht.

Het goede voorbeeld

Op de Dag van de Arbeid (1 mei) maakte minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bekend dat per 1 januari 2016 de eerste schoonmakers door het Rijk in dienst zullen worden genomen. Omdat het kabinet een voorstander is van meer vaste contracten en meer zekerheid voor werknemers, wil het kabinet op deze manier het goede voorbeeld geven aan het bedrijfsleven.

Kritiek

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen uitte forse kritiek toen hij stelde dat Asscher op deze manier weigert in te zien dat zzp’ers de nieuwe realiteit vormen. Wilthagen verwacht dat het nog wel enige tijd gaat duren, maar uiteindelijk zal volgens hem de zzp’er de norm zijn. EZ-topambtenaar Maarten Camps stelt dat er ‘een omslag in het denken’ moet plaatsvinden om niet de werknemer, maar de werkende centraal te zetten.

De toekomst zal het leren

Ondertussen is het CNV blij met het overeengekomen schoonmaakakkoord. Het Rijk biedt de schoonmakers goede perspectieven en zal ook extra aandacht hebben voor vakmanschap, opleiding en taalontwikkeling. Wilthagen stelt dat het krampachtig vasthouden van het kabinet aan de loondienst een laatste stuiptrekking is. Wie er gelijk heeft? De toekomst zal het leren.


Lees meer

Aangepaste openingstijden in de maand mei

Door Redactie Baken 5 | 28 april 2015
Aangepaste openingstijden in de maand mei

- Dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, hele dag gesloten.
- Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, hele dag gesloten.
- Vrijdag 15 mei, hele dag gesloten.
- Maandag 25 mei, 2e pinksterdag, hele dag gesloten.

Lees meer

Wet flexibel werken door de Eerste Kamer

Door Redactie Baken 5 | 24 april 2015
Deze week ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Flexibel werken. Dit wetsvoorstel zal de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) gaan vervangen.

Op dit moment kunnen werknemers één keer per jaar een verzoek indienen bij hun werkgever voor het aanpassen van hun arbeidsduur (meer of minder uren werken). Onder de Wet flexibel werken blijft dit gelden, maar kunnen werknemers ook een verzoek indienen voor het aanpassen van de tijden waarop het werk plaatsvindt. Daarnaast kunnen werknemers de werkgever verzoeken om te mogen werken op een andere werkplek.

Alleen werknemers die langer dan een half jaar in dienst zijn kunnen bovenstaande verzoeken indienen. Een verzoek tot werken op andere tijden kan alleen worden afgewezen wanneer de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang kan aantonen. Wijst de werkgever een verzoek af om op een andere plaats te mogen werken, dan moet deze afwijzing zijn voorzien van een duidelijke motivatie.

Wanneer het initiatiefwetsvoorstel door de ministerraad is behandeld, wordt bekendgemaakt wanneer de Wet in zal gaan. De maatregelen die in het wetsvoorstel zijn genoemd, gelden alleen voor organisaties met meer dan tien werknemers.

Lees meer

Hooikoorts kost Nederlandse samenleving jaarlijks 3,3 miljard

Door Redactie Baken 5 | 8 april 2015
In maart is het pollenseizoen weer begonnen en dankzij de zachte winter zal de concentratie boompollen dit jaar enorm zijn. Reden genoeg voor pollenpaniek. Zeker nu prof. dr. W.J. Fokkens heeft uitgerekend dat allergische reacties veroorzaakt door overgevoeligheid voor pollen, huisstofmijt of dieren de Nederlandse samenleving 3,3 miljard euro per jaar kosten.

Bijna één op de drie (29,5%) Nederlanders is allergisch voor bepaalde allergenen zoals pollen, huisstofmijt of dieren. Gemiddeld missen zij volgens Zweeds onderzoek jaarlijks vijf werkdagen door ziekmelding. Dit komt neer op 653 euro per patiënt per jaar.

Professor Fokkens roept mensen op alert te zijn op de symptomen van hooikoorts. “Hebben de neus- en oogklachten gevolgen voor je nachtrust en functioneren overdag dan is het belangrijk dit direct met de huisarts te bespreken. Een pilletje van de drogist is immers lang niet altijd afdoende. Een nieuw geneesmiddel heeft in onderzoek bewezen klachten beter onder controle dan de huidige standaardbehandeling."


Lees meer

Bedrijfseconomisch ontslag per 1 juli alleen nog mogelijk via UWV

Door Redactie Baken 5 | 24 maart 2015
Opzegverbod bij ziekte altijd van toepassing

Vanaf 1 juli 2015 is het niet langer mogelijk om vanwege bedrijfseconomische redenen afscheid te nemen van zieke werknemers. Kunt u nu nog zelf voor het UWV of de kantonrechter kiezen, vanaf 1 juli geldt er een verplichte route. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan na 1 juli altijd via het UWV en daar blijft het opzegverbod bij ziekte van kracht.

Tot 1 juli mag kantonrechter nog beslissen

Op grond van het opzegverbod tijdens ziekte, mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tot 1 juli is het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt nog mogelijk om een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te laten ontbinden door de kantonrechter. Zo’n ontbindingsverzoek mag geen verband houden met de ziekte van de werknemer, maar mag wel worden ingediend vanuit bedrijfseconomische overwegingen.

Op de website van de Rijksoverheid staat de volgende toelichting: “Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers.”

Onderlinge beëindigingsovereenkomst

De mogelijkheid om als werkgever en werknemer onderling een beëindigingsovereenkomst te sluiten blijft ook na 1 juli bestaan.


Lees meer

Ook kleine werkgevers kunnen straks profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen

Door Redactie Baken 5 | 3 maart 2015
Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om, via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren. Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de zevenduizend euro aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag.

De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing wordt aangekondigd. Een aanpassing in de uitvoering zorgt ervoor dat werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk, doordat zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

Werkgevers innen de premiekorting nu nog via de maandelijkse loonaangifte. Straks ontvangen werkgevers het gehele bedrag in één keer van de Belastingdienst na afloop van het jaar. Kleine werkgevers kunnen op deze manier optimaal profiteren van het financiële voordeel. De kans op fraude is ook kleiner, omdat gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de loonaangiftes van het voorgaande jaar. De administratieve lasten voor werkgevers verminderen, doordat werkgevers niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte.

Door het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer naar beneden bij te stellen, zijn geen extra kosten verbonden aan deze aanpassing. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016.

Nu al weten hoe u in 2016 kunt profiteren van deze regeling? Neem contact op met Baken 5.


Lees meer

Koppeling vaste en flexibele WGA-risico’s jaar uitgesteld

Door Redactie Baken 5 | 20 februari 2015
Vandaag liet minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer weten de koppeling van de vaste en flexibele WGA-risico’s een jaar te verschuiven. De koppeling gaat nu per 1 januari 2017 in. Minister Asscher komt hiermee tegemoet aan de verzekeraars, die hebben aangegeven nog niet toe te zijn aan de marktuitbreiding die de wijziging tot gevolg zal hebben.

Lees ook de volledige brief van minister Asscher over de bewegingen van de WGA en de ZW-markt.


Lees meer

Carnaval en onverwacht verzuim

Door Redactie Baken 5 | 18 februari 2015
Carnaval zit er weer op en heeft ongetwijfeld ook dit jaar bij veel bedrijven een piek in het ziekteverzuim veroorzaakt. Een piek die kan leiden tot hoge directe en indirecte kosten. Kosten waar organisaties zich vaak niet bewust van zijn.

Hogere kosten en lagere productiviteit

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek in opdracht van Kronos Incorporated bleek dat onverwacht verzuim een negatievere impact heeft dan gepland verzuim. De kwaliteit van het werk is lager en het aantal overuren is hoger. Ruim 30 procent van de respondenten geeft aan meer verplichte overuren te maken. Factoren die stuk voor stuk leiden tot hogere kosten en een lagere productiviteit.

Stress door verhoogde werkdruk

Ongeplande afwezigheid heeft ook een negatieve invloed op de werkzaamheden van collega's. Van de respondenten geeft 77 procent aan last te hebben van een verhoogde werkdruk als gevolg van collega’s die onverwacht niet op het werk verschijnen. Daarnaast ervaart 51 procent meer stress als gevolg van de plotselinge verandering in werkpatronen.

Voorspelbaarheid

De ongeplande afwezigheid is volgens 40 procent van de respondenten hoger op maandagen en vrijdagen, voor feestdagen of voor nationale en sportevenementen. Wilt u weten hoe u dit ongeplande verzuim binnen de perken kunt houden? Neem contact op met Baken 5.


Lees meer

Wat arbeidsgerelateerde zorg voor werkgevers gaat betekenen

Door Redactie Baken 5 | 3 februari 2015
Vorig jaar september bracht de SER het advies “Betere zorg voor werkenden” uit. Op 28 januari jl. informeerde Minister Asscher de Kamer in een brief over de concrete voornemens van het kabinet. Uit deze brief blijkt dat het kabinet en Baken 5 uitstekend op een lijn zitten.

Zo wordt in de brief ingegaan op de twijfels die werknemersorganisaties hebben over de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen en de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts. Het kabinet gaat deze vrije toegang in de wetgeving vastleggen. Alle werknemers krijgen het recht om bij gezondheidsklachten in relatie tot werk een bedrijfsarts te consulteren.

Preventie en betrokkenheid

Daarnaast wil het kabinet meer aandacht voor preventie op het werk. Op dit moment is preventie steeds vaker een kleine component in het contract tussen bedrijfsarts of arbodienst en werkgever. Een ander speerpunt is een grotere betrokkenheid van de werknemers zelf. Daarbij gaat het kabinet ervan uit dat werknemers en werkgevers zelf initiatieven zullen nemen. Hierbij kan Baken 5 u als werkgever ondersteunen. Verzuim is geen medisch probleem. Weloverwogen preventie verdient zichzelf terug.

Maatwerkregeling

Het kabinet heeft geconstateerd dat veel bestaande contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers weinig voorzieningen bevatten en gaat actief voorlichten over de maatwerkregeling, een regeling die Baken 5 al sinds jaar en dag hanteert.

Klaar voor de toekomst?

Al met al zal er ook de komende jaren dus het nodige veranderen voor werkgevers. Wilt u zeker weten dat uw bedrijf klaar is voor de toekomst? Neem dan contact op met Baken 5.


Lees meer

"Werknemers die koffie drinken zijn productiever"

Door Redactie Baken 5 | 21 januari 2015
Selecta Nederland liet onderzoek doen naar de koffiebeleving op het werk. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders koffie drinkt tijdens het werk. Ook is aangetoond dat ongeveer de helft van de werknemers productiever denkt te zijn onder het genot van een goede kop koffie. Een kleine meerderheid ervaart dankzij koffie meer plezier in het werk en bijna 60% van de medewerkers geeft aan niet zonder koffie op het werk te kunnen.

Goede koffie

Die koffie op het werk moet dan wel goede koffie zijn en daarbij wordt niet alleen gelet op smaak en caffeïnegehalte. De belangrijkste factoren die een koffie voor werknemers tot een goede koffie maken zijn:
 1. Smaak (88%)
 2. Gratis verkrijgbaarheid (72%)
 3. Keuzemogelijkheden (56%)
 4. Bereidingstijd (56%)
 5. Gebruiksvriendelijkheid van de automaat (48%)
Gratis koffie is goede koffie, zo zou je uit dit rijtje kunnen afleiden. Toch geeft 60% van de werknemers aan eventueel best te willen betalen voor een kop koffie op het werk. Werkend Nederland heeft hier 44 cent voor over.

Gespreksstof

U hoeft niet bang te zijn dat werknemers tijdens het halen van hun koffie minder productief zijn. Meer dan 50% van de gesprekken bij de automaat gaan over het werk!

Lees meer

Knook Totaal Techniek ondernemer van het jaar

Door Baken 5 | 12 januari 2015
We zijn trots dat een van onze relaties, Knook Totaal Techniek, ondernemer van het jaar is geworden. De Ondernemersprijs 2014 werd toegekend door de PRO, de Purmerendse Regio Ondernemers. Uit het juryrapport komt onder andere naar voren dat Knook Totaal Techniek B.V. een uiterst betrouwbaar bedrijf is. Knook Totaal Techniek heeft bewezen in staat te zijn continu werk van kwalitatief hoog niveau af te leveren. Met de kennis en mentaliteit die het bedrijf bezit, is het een bedrijf waar anderen voor 100 % op kunnen vertrouwen.

Het familiebedrijf Knook Totaal Techniek werd door vader Knook opgericht in 1974. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een vakkundig installatiebedrijf en vierde in 2014 haar 40-jarig bestaan.

Baken 5 feliciteert Bert, Ton en Peter van harte met het jubileumjaar en met het behalen van deze mooie titel.


Lees meer

Baken 5 steunt Stichting Personal Service Dogs

Door Redactie Baken 5 | 5 januari 2015
Service Dogs is een jonge organisatie die hulphonden door heel Nederland ter beschikking stelt aan mensen die daar baat bij hebben. Hulphonden helpen mensen met een motorische functiebeperking bij allerlei alledaagse handelingen.

Onmisbare hulp

Deze honden kunnen bijvoorbeeld sleutels oprapen, bestek aanreiken en hulp bieden bij de persoonlijke verzorging zoals het aan- en uittrekken van sokken, steunkousen of een jas. Ze kunnen de gordijnen open en dichtdoen en zelfs de portemonnee pakken bij de kassa.

Service Dogs opleiden

Het opleiden van een hulphond kost geld en dit wordt slechts gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Uiteraard wil Stichting Personal Service Dogs haar diensten graag zo laagdrempelig en voordelig mogelijk aanbieden aan al die mensen die zo veel baat hebben bij ondersteuning van een van deze honden. Daarvoor is de stichting afhankelijk van sponsoren en donateurs.

Zelfredzaam en onafhankelijk

Baken 5 draagt het doel van deze stichting een warm hart toe. Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid dragen bij aan het geluk van mensen. Stichting Service Dogs draagt op een unieke manier bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid en maakt mensen zo daadwerkelijk gelukkiger. Daar draagt Baken 5 graag aan bij.


Lees meer

Meer knuffelen verlaagt verzuim

Door Redactie Baken 5 | 24 december 2014
Infecties voorkomen was nog nooit zo eenvoudig. Onderzoekers van de Carnegie Mellon University ontdekten dat knuffelen stress reduceert en ook nog eens infecties tegengaat.

Het onderzoek

De 404 gezonde mensen die deelnamen aan het onderzoek moesten een vragenlijst invullen en werden vervolgens telefonisch geïnterviewd. De respondenten gaven antwoord op vragen over sociale steun in hun omgeving, eventuele conflicten met anderen en het aantal knuffels dat ze gemiddeld ontvingen per dag.

Vervolgens werden de deelnemers in quarantaine geplaatst en moedwillig besmet met een onschuldig griepvirus. Regelmatige knuffelaars bleken minder vatbaar voor het gebruikte griepvirus. “Het lijkt erop dat mensen die veel knuffelen beter beschermd zijn tegen infecties,” aldus wetenschapper Sheldon Cohen. “Het mogelijk beschermende effect van het knuffelen is wellicht een gevolg van het fysieke contact of van de indicatie van steun en intimiteit die mensen erdoor ervaren.” Om het precieze verband tussen knuffelen en weerbaarheid tegen infecties beter in kaart te kunnen brengen is aanvullend onderzoek nodig.

Het stimuleren van knuffelen op de werkvloer is misschien nu niet direct een aanpak die door iedereen zal worden omarmd. Toch benieuwd hoe u in het nieuwe jaar het verzuim binnen uw bedrijf kunt verlagen? Neem contact op met Baken 5.

We wensen u fijne Feestdagen en een gezond 2015!Lees meer

Openingstijden tijdens de feestdagen

Door | 23 december 2014
In verband met de feestdagen heeft Baken 5 aangepaste openingstijden:

- Woensdag 24 december vanaf 13.00 uur gesloten.
- Donderdag 25 december gesloten.
- Vrijdag 26 december gesloten.
- Woensdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten.
- Donderdag 1 januari gesloten.
- Vrijdag 2 januari gesloten.

Lees meer

‘Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever’

Door Redactie Baken5 | 10 december 2014
Ongeveer 20% van de beroepsbevolking heeft te maken met een lichte of matige psychische aandoening, zoals angst of depressie. Meestal zijn deze aandoeningen goed behandelbaar. Het grootste deel van de mensen met een psychische aandoening is dan ook gewoon aan het werk. Om dat werk te behouden, moeten ze vaak een strijd leveren. Veel mensen durven niet open te zijn over hun aandoening vanwege angst voor negatieve reacties van anderen en voor discriminatie.

Management heeft belangrijke invloed

Samen Sterk zonder Stigma deed een grootschalig literatuuronderzoek en presenteerde op 8 december het rapport ‘Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever’. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat het management een belangrijke invloed heeft op de psychische gesteldheid van werknemers: mensen met een psychische aandoening blijken minder vaak een manager te hebben die de medewerker ondersteunt, goede feedback geeft en diens werkprestaties erkent.

Vroegtijdig herkennen voorkomt verzuim

Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma: “Vroegtijdig herkennen van signalen en in gesprek gaan over psychische problematiek met werknemers voorkomt verzuim. Uit het onderzoek blijkt dat het zaak is om leidinggevenden hierin te trainen. Dan kunnen zij een psychische aandoening in ontwikkeling herkennen, weten zij dat behandeling vaak goed mogelijk is en kunnen ze tijdig de situatie aankaarten.”

In gesprek over het ondersteunen van uw medewerkers en het omlaag brengen van de verzuimcijfers? Neem contact op met Baken 5.


Lees meer

Gezond werken in de Zorg

Door Redactie Baken5 | 26 november 2014

Gisteren werd het onderzoeksrapport ´Gezond Werken in de Zorg´ gepresenteerd. Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar de factoren die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties. Aan het onderzoek namen ruim 10.500 zorgmedewerkers deel.

Schokkende cijfers

Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat zestig procent van de zorgmedewerkers kampt met rugklachten en 64 procent klachten heeft aan de nek of schouder. In het afgelopen jaar kon bijna een kwart het eigen werk niet uitvoeren wegens problemen aan het bewegingsapparaat.

Presenteïsme

Zorgwekkende cijfers, maar bij ziekte werkt bijna tweederde van deze mensen gewoon door. Als u denkt dat dit lovenswaardig is, raden we u van harte het blog van Elbert-Jan van Zetten over presenteïsme aan. Mensen die doorwerken terwijl ze eigenlijk van het een of ander zouden moeten herstellen, kosten u meer dan u denkt.

Investeren met zekerheid op winst

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is de sterke samenhang tussen verbeteringen in het psychosociale veiligheidsklimaat op de afdeling en de vermindering van het aantal fysieke klachten. Investeren in de gezondheid van medewerkers in de zorg is volgens dit onderzoek zeer rendabel. Elke euro die u investeert, levert € 2,50 op aan extra duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Meer weten

Hier downloadt u het volledige rapport. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Baken 5 voor een gesprek over de winst die investeren in Gezondheidsmanagement uw bedrijf op kan leveren.Lees meer

AOW’er wordt voordeliger … of niet?

Door Redactie Baken5 | 10 november 2014
Onlangs ging de ministerraad akkoord met het wetsvoorstel van minister Asscher dat het voor werknemers aantrekkelijker maakt om AOW’ers in dienst te nemen. Per 1 januari 2016 hoeft u als werkgever bijvoorbeeld het loon van een zieke AOW-gerechtigde nog maar 6 weken door te betalen in plaats van 2 jaar. Een ander voordeel is de beperking van re-integratieverplichtingen door de werkgever.

Werkbonus vervalt per 1 januari 2015

Eerder werd al afgesproken dat de werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar per 1 januari 2015 komt te vervallen. Werknemers in deze leeftijdscategorie kunnen niet langer eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan en zullen blijven doorwerken.

Gevolgen voor verzuimcijfers

Al met al is de kans groot dat werknemers steeds langer in dienst zullen blijven. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de verzuimcijfers en voor de manier waarop de verzuiminfrastructuur eruit komt te zien. Oudere werknemers kampen immers vaker met aandoeningen die een hoog ziekteverzuim kennen (bron: CBS).

Zeker weten dat u voor 2015 en 2016 voldoende reserveert voor de verzuimkosten binnen uw bedrijf? Neem contact op met Baken 5 voor financieel inzicht en advies.


Lees meer

Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan

Door Redactie Baken5 | 30 oktober 2014

... maar van té hard werken kun je wel goed ziek worden

Werkstress veroorzaakt een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim in Nederland. Daarmee is werkstress in ons land beroepsrisico nummer 1. Met de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’ wil de overheid werkgevers en werknemers wijzen op de risico’s van werkstress.

Week van de Werkstress

Op 3 november luidt Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de landelijke Week van de Werkstress in. Op Facebook is de campagne op de voet te volgen en op checkjewerkstress kunnen werknemers testen hoe het met hun werkstress gesteld is. Als HR-professional kunt u zich aanmelden om met uw bedrijf deel te nemen aan de Week van de Werkstress.

Verscherpte inspecties

De communicatiecampagne is slechts een klein onderdeel in de strijd tegen werkstress. Zo gaat bijvoorbeeld de Inspectie SZW de komende jaren verscherpt controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

Wilt u meer weten over het tegengaan van werkstress? Neem dan contact op met Baken 5.Lees meer

Nieuwe website Baken 5 Online!

Door Redactie Baken 5 | 29 september 2014
Namens Baken 5 kunnen wij u mededelen dat vorige week donderdag 25 september de vernieuwde baken 5 website online is gegaan. 

Lees meer

Service Dogs in het zonnetje

Door Baken 5 | 30 november 1999
Stichting Personal Service Dogs stelt kosteloos hulphonden ter beschikking aan mensen met een beperking. Baken 5 draagt deze stichting een warm hart toe en vertelt u graag meer over het verschil dat een hulphond kan maken.

Susan en Joep

Susan is 30 en is door een spierziekte afhankelijk van een elektrische rolstoel. Haar hulphond heet Joep en probeert altijd eerder bij de post te zijn dan Susan. Meestal is hij er nog voordat de postbode de post door de brievenbus heeft gegooid. Hij helpt met het openen en sluiten van deuren, stopt wasgoed in de droger en haalt het er ook weer uit en als Susan iets laat vallen, dan raapt Joep het voor haar op. Joep helpt Susan ook met het uittrekken van haar handbraces, door het klittenband los te maken.

Saskia en Yuna

Saskia leidt aan een erfelijke aandoening waarbij haar bindweefsel niet goed is aangelegd. Haar hulphond Yuna helpt haar bij allerlei dagelijkse dingen zoals afval weggooien nieuwe koffie uit de voorraadkast pakken. Ze helpt met het doen van boodschappen en haalt takken uit de wielen van haar rolstoel en begeleidt Saskia bij haar bezoeken aan het ziekenhuis. Los van de praktische hulp die Yuna 24 uur per dag geeft, geeft zij nog veel meer. Zij geeft Saskia moed en steun, vrijheid en onafhankelijkheid, plezier en vrolijkheid, vriendschap en genegenheid. Ze geeft zichzelf, dag in dag uit, onvoorwaardelijk en helemaal.

Honden als Joep en Yuna zijn onmisbaar voor hun baasjes. Tijdens onze kennissessie op 11 mei vragen we dan ook geen inschrijfgeld, maar vragen we de bezoekers een donatie te doen aan deze geweldige stichting. Komt u niet op de kennissessie, dan mag u uiteraard ook een donatie doen.

Stichting Personal Service Dogs
NL92RABO 011.66.77.759

Lees meer