Wat als de WIA-beslissing en dus uitkering op zich laat wachten?

Door de coronacrisis heeft UWV moeten besluiten haar prioriteiten opnieuw te stellen. Een gevolg daarvan is dat WIA-beoordelingen op zich laten wachten. Niet alleen omdat er een tekort is aan verzekeringsartsen, maar ook omdat verzekeringsartsen niet altijd kunnen beoordelen. Dat kan leiden tot vervelende situaties.

Sociaal-medische beoordelingen vinden nu telefonisch of via beeldbellen plaats. Of worden uitgesteld als de verzekeringsarts van mening is dat beoordelen op die manier niet kan. Desnoods kan de werknemer een voorschot krijgen van UWV, maar dat heeft niet de voorkeur van UWV.

Zo zou er een vervelende situatie kunnen ontstaan. Als de wachttijd ten einde is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Normaal gesproken zou de werknemer dan al een beslissing hebben gekregen op de WIA-aanvraag. Als die uitblijft, kan er een periode volgen waarin de werknemer geen loon ontvangt en evenmin een uitkering. Een voorschot vragen bij UWV zou inderdaad kunnen, maar die volgt niet zonder slag of stoot en ook dan moet daar een besluit over worden genomen dat wellicht weken op zich laat wachten. Gevolg: de werknemer zit zonder inkomen.

Onverschuldigde betaling

Een oplossing zou kunnen zijn dat de werkgever overgaat tot een zogenaamde “onverschuldigde betaling”, zoals dat geregeld is in het Burgerlijk Wetboek: artikel 6:203. Schriftelijk geef je dan als werkgever aan, dat je de werknemer een overbruggingsvergoeding zult betalen, bijvoorbeeld ter hoogte van 70% van het oorspronkelijke netto loon. Onverschuldigd en voor een bepaalde duur, in afwachting van de beslissing van UWV. Aanvullend wordt bepaald dat het onverschuldigd betaalde zal worden teruggevorderd en/of zal worden verrekend met toekomstige geldstromen. Werknemer dient te tekenen voor deze overeenkomst. Die geldstromen kunnen dan bijvoorbeeld de WGA-uitkering, de WW-uitkering, de transitievergoeding of toekomstig loon zijn. Op deze manier voldoet een werkgever aan diens zorgplicht en raakt de werknemer niet in een uitermate vervelende situatie.

Verzekeringen zijn UWV-volgend

Werkgevers die een verzuimverzekering hebben gesloten voor de loondoorbetalingsplicht gedurende de WIA-wachttijd, zullen niet aanvullend gecompenseerd worden door verzekeraars: de dekking geldt conform de polisvoorwaarden voor de loondoorbetalingsplicht, niet voor een eventuele onverschuldigde betaling.

Ook geldt dat WIA-aanvullingsverzekeringen (bijvoorbeeld WGA-hiaatverzekering of WIA-excedentverzekering) pas tot uitkering komen als het UWV tot een beslissing is gekomen. Deze verzekeringen zijn namelijk UWV-volgend.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01