NOW-regeling met 4 maanden verlengd

De NOW-regeling wordt met 4 maanden verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Voorwaarden ontslagboete aangepast

De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.

Omscholing van personeel

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Opslag voor werkgeverslasten verhoogd

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Maart is referentiemaand

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart – mei hoger is dan in januari – maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Geen winstuitkering of bonus

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Tegemoetkoming vaste lasten

Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal € 20.000 naar maximaal € 50.000.

Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV.

Wijziging in NOW 1.0

De NOW uit noodpakket 1 kan tot 5 juni worden aangevraagd. Dat is een week langer dan de eerdere deadline. De sluitingsdatum is naar achteren geschoven, omdat er ook in deze regeling twee aanpassingen zijn gedaan:

Binnen de NOW 1.0 is er nu de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom te kijken naar de maanden maart, april en mei. Van deze wijziging moeten met name seizoenbedrijven profiteren.

Bij een overdacht van een onderneming de omzet op een afwijkende manier bepaald worden.

Bedrijven die eerst niet aan de voorwaarden voldeden, maar door de wijziging wel in aanmerking komen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 20 mei aanspraak maken.

Zie ook: de website van de Rijksoverheid.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01