Wat arbeidsgerelateerde zorg voor werkgevers gaat betekenen

Vorig jaar september bracht de SER het advies “Betere zorg voor werkenden” uit. Op 28 januari jl. informeerde Minister Asscher de Kamer in een brief over de concrete voornemens van het kabinet. Uit deze brief blijkt dat het kabinet en Baken 5 uitstekend op een lijn zitten.

Zo wordt in de brief ingegaan op de twijfels die werknemersorganisaties hebben over de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen en de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts. Het kabinet gaat deze vrije toegang in de wetgeving vastleggen. Alle werknemers krijgen het recht om bij gezondheidsklachten in relatie tot werk een bedrijfsarts te consulteren.

Preventie en betrokkenheid

Daarnaast wil het kabinet meer aandacht voor preventie op het werk. Op dit moment is preventie steeds vaker een kleine component in het contract tussen bedrijfsarts of arbodienst en werkgever. Een ander speerpunt is een grotere betrokkenheid van de werknemers zelf. Daarbij gaat het kabinet ervan uit dat werknemers en werkgevers zelf initiatieven zullen nemen. Hierbij kan Baken 5 u als werkgever ondersteunen. Verzuim is geen medisch probleem. Weloverwogen preventie verdient zichzelf terug.

Maatwerkregeling

Het kabinet heeft geconstateerd dat veel bestaande contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers weinig voorzieningen bevatten en gaat actief voorlichten over de maatwerkregeling, een regeling die Baken 5 al sinds jaar en dag hanteert.

Klaar voor de toekomst?

Al met al zal er ook de komende jaren dus het nodige veranderen voor werkgevers. Wilt u zeker weten dat uw bedrijf klaar is voor de toekomst? Neem dan contact op met Baken 5.


Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01