Wijziging WIA-grens - sociaal economisch beleid 2021-2025 

De Sociaal Economische raad heeft geadviseerd om de WIA-grens voor arbeidsongeschikte werknemers in de laagste categorie, terug te brengen van 35 naar 15 procent. Dit om te voorkomen dat arbeidsongeschikten tussen wal en schip raken, omdat zij en geen werk en geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen.

Daarnaast adviseert de raad om de financiering WGA via de werkgeverspremie niet meer 10 jaar door te belasten. Het advies welke zij geven is om dit terug te brengen naar 5 jaar doorbelasting. Bij invoer zal moeten blijken of dit een financieel gunstig voordeel oplevert voor werkgevers. Het is nog onduidelijk of dit enkel voor toekomstige doorbelasting geldt of dat dit al gaat gelden voor de huidige premiedoorbelasting.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01