Bedrijfseconomisch ontslag per 1 juli alleen nog mogelijk via UWV

Opzegverbod bij ziekte altijd van toepassing

Vanaf 1 juli 2015 is het niet langer mogelijk om vanwege bedrijfseconomische redenen afscheid te nemen van zieke werknemers. Kunt u nu nog zelf voor het UWV of de kantonrechter kiezen, vanaf 1 juli geldt er een verplichte route. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan na 1 juli altijd via het UWV en daar blijft het opzegverbod bij ziekte van kracht.

Tot 1 juli mag kantonrechter nog beslissen

Op grond van het opzegverbod tijdens ziekte, mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tot 1 juli is het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt nog mogelijk om een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te laten ontbinden door de kantonrechter. Zo’n ontbindingsverzoek mag geen verband houden met de ziekte van de werknemer, maar mag wel worden ingediend vanuit bedrijfseconomische overwegingen.

Op de website van de Rijksoverheid staat de volgende toelichting: “Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers.”

Onderlinge beëindigingsovereenkomst

De mogelijkheid om als werkgever en werknemer onderling een beëindigingsovereenkomst te sluiten blijft ook na 1 juli bestaan.


Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01