Wet flexibel werken door de Eerste Kamer

Deze week ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Flexibel werken. Dit wetsvoorstel zal de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) gaan vervangen.

Op dit moment kunnen werknemers één keer per jaar een verzoek indienen bij hun werkgever voor het aanpassen van hun arbeidsduur (meer of minder uren werken). Onder de Wet flexibel werken blijft dit gelden, maar kunnen werknemers ook een verzoek indienen voor het aanpassen van de tijden waarop het werk plaatsvindt. Daarnaast kunnen werknemers de werkgever verzoeken om te mogen werken op een andere werkplek.

Alleen werknemers die langer dan een half jaar in dienst zijn kunnen bovenstaande verzoeken indienen. Een verzoek tot werken op andere tijden kan alleen worden afgewezen wanneer de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang kan aantonen. Wijst de werkgever een verzoek af om op een andere plaats te mogen werken, dan moet deze afwijzing zijn voorzien van een duidelijke motivatie.

Wanneer het initiatiefwetsvoorstel door de ministerraad is behandeld, wordt bekendgemaakt wanneer de Wet in zal gaan. De maatregelen die in het wetsvoorstel zijn genoemd, gelden alleen voor organisaties met meer dan tien werknemers.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01