Asscher brengt hybride WGA-markt in balans

 Minister Asscher heeft op 22 juni jl. in een Kamerbrief aanpassingen aangekondigd in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Op 20 februari lieten we u al weten dat hij de koppeling van de vaste en flexibele WGA-risico’s een jaar zou verschuiven.

Verstoord evenwicht en korte termijn voordelen

Inmiddels is volgens Asscher het evenwicht op de hybride markt onder druk komen te staan als gevolg van het groter wordende verschil tussen publieke en private premies en door de verschillen in financieringssysteem.

De aangekondigde aanpassingen moeten ervoor zorgen er voor dat het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbetert. In een meer evenwichtige markt zal de focus bij de keuze voor een verzekering meer komen te liggen op re-integratie van gedeeltelijk zieke werknemers in plaats van op het behalen van korte termijn financieel voordeel.

In de Kamerbrief schrijft Asscher het volgende: “Werkgevers lijken zich bij de keuze voor verzekering voor het WGA-risico met name te baseren op het kortere termijn voordeel dat bij het UWV behaald kan worden. De wijze waarop schadelastbeheersing is vormgegeven weegt niet of bijna niet mee in de keuze. Het feit dat werkgevers bij de overstap van het UWV naar private verzekeraars eventuele staartlasten zelf moeten financieren kan een drempel opwerpen voor een overstap naar de private markt. Ik vind dit een ongewenste ontwikkeling.”

De veranderingen

Om het evenwicht op de WGA-markt te verbeteren bereidt de minister de volgende wijzigingen voor:
  1. De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dat wil zeggen de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap. De publieke premie wordt zo beter vergelijkbaar met de premiestelling bij private verzekeraars.
  2. De financieringswijze van de zogenoemde staartlasten van (middel)grote werkgevers die na een periode van publieke verzekering voor het WGA-risicokiezen voor eigenrisicodragerschap WGA aangepast worden. De afbakening van het eigenrisico wordt zo vorm gegeven dat hier geen staartlasten van werkgevers (ongeacht hun grootte) meer onder vallen. De staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen.

Overgangssituatie

De maatregelen hebben betrekking op grote en middelgrote werkgevers voor zover zij te maken hebben met een gedifferentieerde WGA-premie. Na 1 juli 2015 gaat er een overgangsperiode in. De premieberekening van werkgevers die reeds op 1 juli of eerder publiek bij UWV verzekerd waren, verandert niet. Werkgevers die na 1 juli 2015 publiek bij UWV verzekerd worden, krijgen vanaf 1 januari 2017 te maken met de nieuwe premieberekening. Van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 geldt het volgende:
  • Voor werkgevers die in deze periode terugkeren naar het UWV zal de gedifferentieerde premie op de huidige wijze berekend worden. Vanaf 1 januari 2017 geldt voor deze terugkeerders de nieuwe gedifferentieerde premie (gebaseerd op hun eigen schadelast).
  • Werkgevers die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager worden, betalen zelf tot 1 januari 2017 de WGA-uitkeringslasten. Per 1 januari 2017 komt dit risico weer voor rekening van de werkhervattingskas.
De volledige kamerbrief leest u hier.

Wilt u advies over wat voor uw bedrijf de beste keuze is? Neem dan vandaag nog contact op met Baken 5.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01