Private verzekering dringt verzuim niet terug

Toen tien jaar geleden de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) werd aangenomen, was de verwachting dat privaat verzekerde bedrijven beter zouden presteren op het vlak van preventie en re-integratie. Verzekeraars maken deze verwachtingen niet waar, zo blijkt uit een rapport van het CPB.

Investeren in preventie

Private verzekeraars zouden een sterke prikkel hebben om hun klanten (de werkgevers) te adviseren mogelijke schadelasten te beperken. De verwachting was dat verzekeraars de werkgevers zouden stimuleren om te investeren in preventie, met minder ziekte en arbeidsongeschiktheid als gevolg.

Uitblijvende integratie

Deze investeringen zijn vooral lonend wanneer de verzekeraar de gehele financiële verplichting draagt voor de twaalf jaar waarvoor een werkgever verantwoordelijk kan zijn voor een zieke werknemer. De verzekeraars hebben echter, tegen de verwachting in, de verzekeringsmarkten voor loondoorbetaling bij ziekte en voor de WGA helemaal niet geïntegreerd.

Verzekeraars aan zet

Het CPB verwoordt haar conclusie als volgt: “Bijna tien jaar na introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zijn verzekeraars aan zet om hun toegevoegde waarde op deze verzekeringsmarkten te demonstreren. Mocht na enige tijd blijken dat privaat verzekerde bedrijven nog altijd niet beter presteren op preventie en re‐integratie dan niet‐privaat verzekerde bedrijven, dan vervalt een van de argumenten voor de hybride WGA‐markt.”

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01