Loonkostenmaategelen volgens de Miljoenennota

Het Kabinet komt werkgevers op een aantal fronten tegemoet. Zo werden er in de Miljoenennota een aantal loonkostenmaatregelen aangekondigd. Er komen voordelen voor werknemers met een laag inkomen, voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapten en mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Als werkgever gaat u minder betalen aan loonkosten voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon. De verhoging van de arbeidskorting en de introductie van dit lage-inkomensvoordeel moeten de effecten van de benodigde hervorming van het minimumloon verzachten. Het lage-inkomensvoordeel gaat in per 2017. Dit najaar stuurt het Kabinet een verkennende notitie over het minimumloon naar de Tweede Kamer.

Loonkostenvoordeel

De premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden omgevormd tot loonkostenvoordelen. Dit nieuwe systeem moet per 1 januari 2018 van kracht worden. Werkgevers zullen de korting in de toekomst niet langer verrekenen met de verschuldigde premies werknemersverzekeringen, maar krijgen het bedrag na afloop van het kalenderjaar als tegemoetkoming terug. Het UWV zal de tegemoetkomingen berekenen en de Belastingdienst gat ze vervolgens uitkeren. Als werkgever kunt u per werknemer drie jaar lang een maximum van € 6.000,- loonkostenvoordeel per jaar ontvangen.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01