PRAKTIJKVOORBEELD | Een werkgever wordt geconfronteerd met aanzienlijke premieverhoging

Een werkgever is WGA-eigenrisicodrager. Hij heeft er dus voor gekozen om de tien jaar - die volgen op de eerste twee jaar loondoorbetalingsplicht - te verzekeren bij een verzekeraar. Nu ziet de werkgever zich geconfronteerd met een premieverhoging van 150%!!! De verzekeraar geeft de werkgever twee mogelijkheden;

A = accepteren
B = opzeggen

De derde mogelijkheid; C = terugkeren naar het publiek bestel (UWV) en aanzienlijk besparen op de verzekeringspremie, laat de verzekeraar vanwege zijn eigen financieel belang achterwege.

Geen (eigen) regie

Veelal worden producten als WGA-eigenrisicodragen gesloten in het kader van het eigenregiemodel. De werkgever in dit voorbeeld heeft de regie uit handen gegeven aan een arbodienst, dus sprake van eigen regie is er niet. De arbodienst heeft na twee jaar de standaard processtappen van Wet Poortwachter dorlopen en stopt met begeleiden. Het financieel belang van de werkgever loopt nog tien jaar door. Wie neemt de regie dán op zich?

De regie begint vóór er sprake is van verzuim

Is de keuze voor een verzekeraar of het UWV afhankelijk van het eigenregiemodel? Baken 5 vindt dat de regie al begint vóór dag 1 van het verzuim. De grootste kans op re-integratie vindt plaats in het eerste jaar van het verzuim. De keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden is dan ook afhankelijk van het beleid van de werkgever en de financiële risico’s die hiermee gepaard gaan. Het is van belang om de voor- en nadelen te onderbouwen en je niet alleen te laten leiden door premie.

De door Baken 5 gerealiseerde besparing

De werkgever heeft deze argumenten goed overwogen en liet de financiële risico’s in kaart brengen door Baken 5. Hij heeft ervoor gekozen om voor drie jaar terug te keren naar het UWV. Voor 2016 bedraagt de besparing € 35.000,- en in 2017 en 2018 is de eventuele besparing afhankelijk van de premieontwikkelingen bij het UWV en de verzekeraar.

Ontving u ook een premieverhoging?

Op dit moment zijn verzekeraars niet concurrerend met het UWV en zowel het publiek bestel als de private sector (de verzekeraars) heeft bewezen niet goed te zijn in re-integratie. Een aantal verzekeraars trok zich al terug uit de WGA-markt, omdat ze het risico volledig verkeerd hebben ingeschat.

  • Er stromen meer werknemers de WGA in,
  • de duur in de WGA is langer dan verwacht en
  • veel werknemers worden volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt verklaard door de keuringsarts van het UWV.
Verzekeraars die zich niet terugtrekken, confronteren werkgevers op dit moment met premieverhogingen van 10 tot wel 300%! Bent u WGA eigenrisicodrager? Bekijk dan goed uw nieuwe voorstel van uw verzekeraar, de kans is groot dat u ook tot de gelukkigen behoort met een riante premieverhoging.

Tip van Baken 5

We raden u met klem aan om de risico’s te inventariseren en om financieel te onderbouwen welke optie voor u het meest voordelig is. Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van de risico’s, de financiële onderbouwing of het definiëren van de meest voordelige optie? Neem dan contact op met Baken 5. In tegenstelling tot uw verzekeraar hebben wij maar één belang en dat is uw belang!

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01