Duurzame inzetbaarheid? Vraag nu subsidie aan

Wilt u uw medewerkers langer productief aan het werk houden, of wilt u leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren? Dan kan uw bedrijf wellicht aanspraak maken op de subsidie Duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
Afgelopen maandag opende de tweede subsidieronde voor projecten voor duurzame inzetbaarheid. Dit is de tweede keer dat het ministerie subsidies voor duurzame inzetbaarheid toekent. Net als vorig jaar, wordt ook dit jaar 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. De aanvraagperiode loopt nog tot en met 13 november.

Criteria

Een aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u ten minste twee werknemers in dienst heeft. De werknemers moeten actief en aantoonbaar bij het project betrokken worden en het project mag niet meer dan 12 maanden duren. Ook moet het project gericht zijn op een van de volgende thema’s:

- Bedrijfs- of organisatiescan
- Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
- Gezond en veilig werken
- Leercultuur voor werknemers
- Aanpassen organisatie van het werk
- Interne en externe mobiliteit
- Flexibele werkcultuur
- Arbeidstijdenmanagement

Voorwaarden

Alleen de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten en btw vallen niet onder deze subsidie. Daarbij is uw organisatie zelf verantwoordelijk voor minimaal de helft van de projectkosten.
Wilt u weten of uw project voldoet aan alle voorwaarden en criteria? Ga dan naar de website van het Agentschap SZW.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01