Wet aanpak schijnconstructies; wat verandert er vanaf 1 januari 2016

Op 1 juli 2015 traden de eerste onderdelen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Op 1 januari 2016 volgen er nog drie;

• het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon,
• de verplichte girale betaling van ten minste het minimumloon en
• de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Dankzij deze maatregelen is het beter te controleren of het minimumloon ook daadwerkelijk wordt uitbetaald. Omdat ze wat extra voorbereidingen vragen van werkgevers, worden ze later doorgevoerd dan de eerder ingevoerde onderdelen van de WAS. De hierboven genoemde maatregelen komen in het kort voor werkgevers op het volgende neer:

Werkgevers betalen volledig minimumloon

Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen, zijn verboden. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.

Werkgevers verstreken een duidelijke loonstrook

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Alle bedragen op de loonstrook moeten helder zijn toegelicht. Klopt de loonstrook niet, dan kan de Inspectie SZW werkgevers een boete geven.

Minimumloon mag niet contant betaald worden

Werkgevers mogen het minimumloon niet langer contant betalen. De verplichte girale betaling levert een bankafschrift op dat geldt als een 'objectief en transparant document'. Heeft een werknemer geen bankrekening, wil hij zijn bankgegevens niet doorgeven of wil hij het loon laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat, dan kunt u als werkgever het loon niet op een legale manier uitbetalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag nog wel contant betaald worden.

Het kabinet streeft er ook naar om binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. Daarom is een van de prioriteiten van het kabinet tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 de inzet op 'decent work'.


Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01