Werkt de Wet Werk en Zekerheid wel?

Vóór 1 juli kon u als werkgever nog kiezen. Regelt u een ontslag via het UWV of via de kantonrechter? Sinds 1 juli kan een ontslag om persoonlijke redenen alleen nog via de kantonrechter. Gaat het niet goed met het bedrijf, dan moet u eventueel ontslag regelen via het UWV en dan krijgen werknemers nu een transitievergoeding. Deze transitievergoeding moeten werkgevers ook betalen aan werknemers die ziek uit dienst gaan.

Iemand ontslaan is moeilijker geworden

De Wet Werk en Zekerheid ( Wwz) zou ervoor zorgen dat een vaste baan minder vast zou worden. De wet moest ontslag eerlijker en eenvoudiger maken met lagere ontslagvergoedingen en een gestroomlijnde procedure. De belofte is tot nu toe verre van ingelost. Werd vroeger 80 tot 90% van de ontslagaanvragen goedgekeurd, sinds 1 juli is dat nog maar iets meer dan 50%.

De kosten voor de werkgever kunnen hoog uitvallen

Bij ontslag voor 1 juli 2015 gold nog de kantonrechtersformule: een ex-werknemer kreeg één maandsalaris per gewerkt dienstjaar mee. De huidige transitievergoeding is veel lager, namelijk eenderde tot de helft van een maandsalaris per gewerkt jaar. Loopt het ontslag via de kantonrechter en oordeelt deze dat de werkgever zich ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gedragen, dan kan hij de werknemer een ‘billijke vergoeding’ toekennen. Voor het toekennen van zo’n vergoeding bestaat geen formule. De kantonrechters die hiermee te maken krijgen, maken hun eigen inschattingen. Concrete regels waaraan een billijke vergoeding zou moeten voldoen, bestaan nog niet.

Werkt de wet wel?

In zijn brief aan de Kamer van 27 november jl. schrijft Minister Asscher dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken als het gaat om het bereiken van de doelen van de Wwz. Het criterium ‘ernstige verwijtbaarheid’ wordt – zoals bedoeld – alleen in uitzonderlijke situaties toegepast. Dat de billijke vergoedingen verschillen in hoogte is verklaarbaar, omdat de wet geen norm stelt voor deze vergoeding.

De hele brief leest u hier


Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01