“Wwz is geen mislukking”

Woensdag 9 maart werd een debat gehouden over de invoering van de Wet werk en zekerheid, de Wwz. De wet werd ingevoerd om de kloof tussen vast en flexibel werken te verkleinen, maar MKB-Nederland uitte felle kritiek. Ondernemers zouden op kosten worden gejaagd en durven daarom geen mensen in vaste dienst te nemen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bleek bereid de op onderdelen aan te passen om hiermee ondernemers te ontzien, maar vindt het acht maanden na de inwerkingtreding van de wet nog veel te vroeg om verregaande conclusies te trekken. Asscher wees hierbij op de laatste cijfers van het CBS die aantonen dat het aantal vaste contracten in het vierde kwartaal van 2015 met 5.000 is toegenomen.

Transitievergoeding na ziekte schrappen

Asscher is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie. De kosten die een werkgever voor een zieke werknemer moet maken, kunnen hoog oplopen omdat zij het loon twee jaar lang moeten doorbetalen. Het ook nog moeten betalen van een transitievergoeding is dan 'onbillijk', aldus de minister. Asscher gaat in gesprek met de werkgeversorganisaties en de vakbonden over dit punt.

Kritiek neemt toe

De kritiek op de Flexwet neemt toe. De wet zou ontslag eenvoudiger maken en ervoor zorgen dat werknemers eerder in vaste dienst worden genomen. Critici stellen dat juist het omgekeerde gebeurt.


Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01