Wet verbetering hybride markt WGA door de Tweede Kamer

Dinsdag 22 maart stemde de Tweede Kamer in met de Wet verbetering hybride markt WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het hybride stelsel moest zorgen voor een gezonde concurrentie tussen private verzekeraars en het publieke UWV, zodat de werkgeverslasten zouden dalen en mensen sneller aan een baan konden worden geholpen.

Het stelsel maakte deze verwachtingen niet waar en bleek slecht te functioneren. Private verzekeraars leden ruim 1,5 miljard verlies de afgelopen tien jaar. In het begin was het onduidelijk welke risico’s verzekeraars liepen en boden ze te lage premies waarmee de uiteindelijke schadelast niet kon worden gedekt. Ook konden de verzekeraars de schadelast veel minder beïnvloeden dan ze vooraf hadden verwacht.

Hybride markt niet concurrerend

De Wet verbetering hybride markt WGA verbetert het speelveld waardoor de private verzekeraars de concurrentie weer aan kunnen gaan met het UWV. De lage instappremies die het UWV bood, zorgden voor een oneerlijke concurrentie. De samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017 maakt de risico’s nog groter. Vanaf 2017 geldt het eigenrisicodragerschap WGA ook voor werknemers met een flexibel dienstverband. Asscher komt met de Wet verbetering hybride stelsel WGA de private verzekeraars tegemoet en zorgt ervoor dat het hybride systeem met keuzemogelijkheid tussen UWV of het eigenrisicodragerschap met private verzekering blijft bestaan.

Staartlastenreserve

De Raad van State had kritiek op de plannen, omdat de bestaande staartlastenreserve van 1,5 miljard niet genoeg is om alle bedrijven die nu nog bij het UWV zitten eigenrisicodrager te laten worden. Berekeningen laten zien dat er zo’n 3,8 miljard euro nodig is, wanneer alle bedrijven die nu bij het UWV zitten zouden besluiten om eigenrisicodrager te worden. Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel om alle bedrijven vanaf 2017 die bij het UWV zitten een premie te laten betalen passend bij de eigen schade (historische premie conform T-2) is niet opgevolgd.

Minister Asscher verwees naar een passage van het UWV bij de premienota 2016. Daarin staat: “Wij verwachten dat het aantal werkgevers dat jaarlijks weggaat bij UWV vanaf 2017 licht zal stijgen. Het gaat hierbij met name om werkgevers met een hoog risico. Het aantal werkgevers dat jaarlijks terugkeert naar UWV zal vanaf 2017 licht dalen. Ook hier zijn het de werkgevers met een hoog risico die eerder op de private markt zullen blijven. De stromen zullen naar verwachting klein zijn en elkaar redelijk in evenwicht houden.”

Hybride evenwicht

De minister stelt dat juist bedrijven met slechte schadecijfers een groot voordeel hebben wanneer zij de schade als staartlast achter kunnen laten. Met name bedrijven die nooit eerder eigenrisicodrager zijn geweest, hebben al schades sinds 2007 in de boeken. Zo zijn de meeste overheidsorganisaties bij het UWV gebleven. Deze organisaties hebben een enorm voordeel wanneer ze er alsnog voor te kiezen om vanaf 2017 eigenrisicodrager te worden, want ze mogen een staartlast van 10 jaar WGA-schade achterlaten en ze gaan pas risico lopen voor mensen die ziek worden na het moment van eigenrisicodragerschap. De minister houdt nog wel een slag om de arm. Als toch het volledig risico zich voor gaat doen en de staartlastenbuffer niet groot genoeg blijkt, zal hij tijdig ingrijpen om extra maatregelen te nemen ter verbetering van de hybride markt.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01