Hybride WGA; welke keuze maakt u voor uw bedrijf?

Het eigenrisicodragen voor de WGA is niet alleen meer voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. De WGA-vast en WGA-flex worden per 01-01-2017 samengevoegd. Werkgevers kunnen vanaf dat moment hun schadebelasting optimaal beheersen. Als werkgever kun je kiezen voor een publieke verzekering bij het UWV of eigenrisicodrager worden voor de WGA, vaak met een private verzekering.

Belangrijke wijziging

Stapt een (middel)groot bedrijf na 01-07-2015 over van privaat naar publiek, dan wordt dit bedrijf vanaf 01-01-2017 niet meer ingedeeld in de minimumpremie. Het bedrijf wordt afgerekend op de eigen historische cijfers. Voor kleine bedrijven geldt deze verandering niet.
Bedrijven die vanaf 2017 de overstap maken van publiek naar privaat, krijgen niet meer te maken met inlooprisico’s. De staartlasten (schade) kunnen bij het UWV achtergelaten worden. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die nog niet eerder eigenrisicodrager waren en een doorbelasting hebben in de gedifferentieerde premie.

Werkgever centrale rol

Het wetsvoorstel geeft de werkgever meer rechten en sturingsmogelijkheden om direct invloed te kunnen uitoefenen op de schadelast dan wanneer de uitvoering bij het UWV ligt. Wie de mogelijkheden benut, realiseert lagere uitkeringslasten en lagere totaalkosten. Werkgevers kiezen zelf door welke uitvoerder ze zich laten ondersteunen en welk deel van het financiële risico ze willen verzekeren. Als werkgever heb je de centrale rol, de regie en grip op de geldstromen.  

Mogelijk uitstel garantieverklaring WGA eigenrisicodragen

Om eigenrisicodrager te worden, moet je als werkgever een garantieverklaring overleggen voor de dekking WGA-flex en WGA-vast. Hou wel alvast rekening met de randvoorwaarden die verzekeraars waarschijnlijk gaan stellen. De verzekeraars hebben hun beleid en premies nog niet bekendgemaakt, maar de kans is aanwezig dat ze een minimale eis gaan stellen. Het zou zomaar kunnen dat een werkgever die ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden voor de WGA dat ook zal moeten worden voor de Ziektewet.

Wil je als werkgever per 01-01-2017 eigenrisicodrager blijven, dan moet de garantieverklaring worden uitgebreid met het WGA-flex risico. Die nieuwe garantieverklaring moet uiterlijk op 01-10-2016 zijn ingediend. Zoals het er nu naar uitziet, zullen alle garantieverklaring worden ingetrokken. Onderneem je geen actie, dan ga je als bestaande eigenrisicodrager voor drie jaar terug naar het UWV. Minister Asscher heeft per 29 april 2016 het verzoek ingediend om deze datum te verplaatsen naar 31-12-2016.

Eigenrisicodrager worden? Stel jezelf de volgende 5 vragen:

1. Welke financiële consequenties heeft dit voor mijn bedrijf gedurende 12 jaar?
2. Welke mogelijkheden heb ik en wat levert het mij op?
3. Is mijn organisatie er klaar voor om zelf de regie te voeren?
4. Heb ik financieel inzicht om de juiste keuze te maken?
5. Kan ik het zelf doen of laat ik mij adviseren?

Ik zie wel …

Verzuimkosten behoren tot één van de grootste kostenposten en de materie is complex. Leg het niet naast je neer onder het motto: ‘ik zie wel’. Dit wetsvoorstel biedt voor veel bedrijven mogelijkheden. Pak de regie en als je de antwoorden op de bovenstaande vragen niet kunt geven, schakel dan hulp in. Baken 5 is gespecialiseerd in deze materie en we staan je graag bij in het onderbouwen en uitvoeren van de juiste keuze voor jouw bedrijf.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01