Chronisch ziek; hoe zit het met rechten en plichten?

Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt toe, ook onder werkenden. Het wordt daardoor steeds vanzelfsprekender dat in veel bedrijven mensen met een chronische ziekte werken. Toch maakt zo’n 15 procent van de medewerkers met een chronische aandoening (zoals bijvoorbeeld astma, COPD, depressie, diabetes, hartfalen of reumatische klachten) deze aandoening niet bekend bij de werkgever uit angst voor baanverlies. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers.

Onderscheid op basis van handicap of chronische ziekte

Bedrijven mogen in hun aannamebeleid geen onderscheid maken op basis van handicap of chronische ziekte. Kan de persoon in kwestie vanwege een handicap of aandoening niet voldoen aan functievereisten die werkelijk essentieel zijn voor de vervulling van een functie, dan is er geen sprake van een verboden onderscheid.

Bedrijven mogen wel een onderscheid maken op grond van een handicap of chronische ziekte wanneer:
 • Dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid of de gezondheid.
 • Het een regeling, norm of praktijk betreft die tot doel heeft specifieke voorzieningen en faciliteiten te creëren of in stand te houden.
 • Het een voorkeursbehandeling betreft die tot doel heeft de feitelijke nadelen die verband houden met de handicap of chronische ziekte op te heffen of te verminderen.

Doeltreffende aanpassingen

Medewerkers met een chronische aandoening zijn – eventueel met aanpassingen – uitstekend inzetbaar. Het verbod van onderscheid op grond van een handicap of chronische ziekte, betekent dat een werkgever verplicht is om doeltreffende aanpassingen te verrichten, zoals: verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, aangepast meubilair, aangepaste werk- en rusttijden.

Speciale voorzieningen

De overheid heeft verschillende voorzieningen getroffen om werkgevers en werkenden te stimuleren zich actief in te spannen voor werkbehoud.
 • Subsidie werkplekaanpassing:
  Werkgevers kunnen een vergoeding aanvragen voor een werkplekaanpassing. UWV toetst of werkende en werkgever aan de voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.
 • Subsidie jobcoaching:
  Werkgever en medewerker kunnen in aanmerking komen voor jobcoaching, ook bij een bestaand dienstverband.
 • Re-integratie bij (langdurig) ziekteverzuim:
  Er bestaat een vrij omvangrijk pakket aan wetten en regels om re-integratie te bevorderen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01