Transitievergoeding bij urenvermindering?

Neemt u als werkgever het initiatief tot urenvermindering, moet u dan wel of geen transitievergoeding betalen? Niet altijd; onlangs oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat een voortzetting van de arbeidsovereenkomst onder gewijzigde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een wijziging in het aantal uren) de werknemer geen recht geeft op een transitievergoeding.

Herplaatsing is geen opzegging van contract


Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkneemster werd herplaatst voor een minder aantal arbeidsuren. De werkneemster stelde dat haar arbeidsovereenkomst gedeeltelijk was opgezegd en dat zij daarom recht had op de transitievergoeding. De kantonrechter oordeelde dat de arbeidsovereenkomst feitelijk niet werd beëindigd en opnieuw werd aangegaan, maar - onder gewijzigde voorwaarden - ononderbroken is voortgezet en wees de eis van de werkneemster af.

Hoe zit het dan bij deeltijdontslag


Deze uitspraak richt zich specifiek op een wijziging van het aantal arbeidsuren. De arbeidsovereenkomst werd niet (gedeeltelijk) beëindigd en daarom had deze werkneemster geen recht op een transitievergoeding. Bij deeltijdontslag kan er wel aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. De berekening van de vergoeding is in dat geval gebaseerd op dat deel van het contract dat wordt beëindigd.

Let op bij tijdelijke uitbreiding van het aantal uren!


Soms komt het voor dat werknemers tijdelijk wat meer werken. Bijvoorbeeld als er tijdelijk een dubbele functie moet worden uitgeoefend of wanneer het erg druk is. Is dat het geval, dan doet u er als werkgever goed aan om geen separate arbeidsovereenkomst te sluiten. Loopt het aantal uren weer terug en wordt de separate overeenkomst ontbonden, dan zou er een discussie kunnen ontstaan over het recht op transitievergoeding.

Gaat een werknemer tijdelijk meer werken, spreek dan een wijziging van de lopende arbeidsovereenkomst af. Op die manier is er na de tijdelijke urenuitbreiding – evenals in het bovenstaande geval – geen sprake van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder gewijzigde voorwaarden.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01