Slaap, dienstverband slaap ...

‘Vroeger’ kon het nog. Had u een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, dan kon u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Vervolgens was het mogelijk de arbeidsovereenkomst op te zeggen zonder dat daar financiële gevolgen aan waren verbonden.

Op 1 juli 2015 veranderde dat. Sinds de Wet werk en zekerheid heeft ook een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt recht op een transitievergoeding. Om die vergoeding niet te hoeven betalen, houden sommige werkgevers het dienstverband in stand. In dat geval ontstaat een slapend dienstverband, maar mag dat wel?

Slapend dienstverband niet onrechtmatig

Op 27 juli jongstleden oordeelde het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden dat de keuze voor zo’n slapend dienstverband niet onrechtmatig is. Een chauffeur raakte arbeidsongeschikt. Na twee jaar ontvangt hij een loongerelateerde WGA-uitkering. Uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat de chauffeur zijn werkzaamheden niet meer zal kunnen uitvoeren. Werkgever en werknemer gaan in gesprek over de beëindiging van het dienstverband en de chauffeur eist een transitievergoeding en weigert de door de werkgever voorgelegde vaststellingsovereenkomst te tekenen. Vervolgens stapt de chauffeur zelf naar de kantonrechter. Hij vraagt hem de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van de transitievergoeding.
“De werkgever is niet verplicht om op te zeggen na twee (of drie) jaar ziekte. In de wet (artikel 7:669 BW) staat vermeld dat de werkgever kan opzeggen als daar een redelijke grond voor is. De werknemer kan een opzegging aldus niet afdwingen.”

Na veel juridisch getouwtrek ontbindt de kantonrechter wel de arbeidsovereenkomst, maar kent hij geen vergoeding toe aan de werknemer. De werknemer gaat in beroep, maar ook het hof oordeelt dat er geen verplichting bestaat voor de werkgever om een arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan na de periode dat de werkgever tot loondoorbetaling verplicht is.

Op basis van deze uitspraak lijkt het misschien verleidelijk om op grote schaal slapende dienstverbanden in stand te houden, maar ook hieraan zijn (financiële) risico’s verbonden.

Meer weten? Neem contact op met Baken 5!

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01