Aantal chronisch zieken neemt verder toe

Heeft nu nog 1 op de 5 werknemers een chronische aandoening, in 2030 is dit aantal opgelopen tot 1 op de 4. Dit heeft een enorme impact op de werkvloer en op u als werkgever. HR Praktijk en Arbo Unie deden onderzoek naar de manier waarop organisaties zieke medewerkers begeleiden.

Geen beleid voor begeleiding

Het overgrote deel van de HR-professionals is op de hoogte van het feit dat het aantal chronisch zieken zal stijgen. Toch geeft meer dan drie op de vier aan dat er geen beleid is opgesteld voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte. De helft hiervan is ook niet van plan beleid te gaan maken. De redenen daarvoor variëren. Sommige bedrijven geven aan dat beleid niet past bij maatwerk. Andere bedrijven stellen andere prioriteiten of willen hier geen geld voor vrijmaken.

Werkgevers laten geld liggen

In het onderzoek gaf slechts 14% van de werkgevers aan goed op de hoogte te zijn van (arbo)wetgeving voor chronisch zieke werknemers. Ruim een derde is enigszins op de hoogte, en meer dan een kwart zegt eigenlijk helemaal niet op de hoogte te zijn. Daar komt nog bij dat veel werkgevers weinig weten over regelingen die het aannemen en in dienst houden van werknemers met een chronische ziekte bevorderen. Van subsidiemogelijkheden voor werkplekaanpassingen zijn vier van de tien HR-professionals niet op de hoogte. De subsidiemogelijkheden voor jobcoaching is met 41,4 procent nog minder bekend. Een op de vijf deelnemers aan dit onderzoek geeft aan van geen enkele regeling op de hoogte te zijn.

Meer weten?

Wilt u actief aan de slag met uw begeleidingsbeleid of wilt u weten welke regelingen en subsidies binnen uw bedrijf van toepassing zouden kunnen zijn? Neem dan contact op met de specialisten van Baken 5!

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01