Wat betekent de nieuwe Arbowetgeving voor u in de praktijk?

Na uitstel op uitstel gaat het er dan eindelijk van komen. De nieuwe Arbowetgeving gaat per 1 juli aanstaande in, maar wat betekent dat nu eigenlijk precies voor uw bedrijf?

In het kort:

·         Er komen meer randvoorwaarden voor de bedrijfsarts
·         Er is meer aandacht voor preventie
·         De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol
·         Alle bedrijven moeten een basiscontract afsluiten met hun arbodienst waarin deze afspraken worden vastgelegd

U heeft nog de tijd tot 1 juli 2018 om de nodige aanpassingen door te voeren binnen uw bedrijf. Bent u een relatie van Baken 5, dan passen wij de bestaande overeenkomsten voor 1 juli 2018 voor u aan, zodat u gewoon blijft voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Wat u voor 1 juli 2018 geregeld moet hebben
Voor 1 juli 2018 moet u een preventiemedewerker hebben aangesteld. Deze medewerker moet in staat zijn om drie taken uit te voeren die voortkomen uit de nieuwe Arbowet. De medewerker moet in staat zijn:

·         de risico, inventarisatie en evaluatie (RI&E) (mede) op te stellen en uit te voeren;
·         nauw samen te werken met de OR en deze te adviseren;
·         periodiek te overleggen met de arbodienst/bedrijfsarts.

Bent u een relatie van Baken 5, dan zullen wij u de komende periode begeleiden, zodat u alles voor 1 juli 2018 goed en naar ieders tevredenheid geregeld heeft.

Kennissessie
Tijdens de kennissessie die we organiseren op 11 mei 2017, zullen wij u alles vertellen over de nieuwe Arbowet. Heeft u nu al vragen, dan kunt u natuurlijk gewoon contact met ons opnemen.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01