Specialist aan het woord | Bijman + Helsloot

Moving is medicine en Schoenmaker blijf bij je leest zijn twee uitspraken die Bijman + Helsloot Fysiotherapie op het lijf geschreven zijn. Wij denken in kansen en oplossingen, niet in bedreigingen en problemen. Fysiotherapie is de basis van ons bedrijf; ons testlab is het hart. In dit lab voeren we sportgerelateerde testen en keuringen uit. Voor de uitvoering van de onderzoeken en testen zijn wij een samenwerking aangegaan met bedrijfs- en sportartsen. Zo bieden we een breed zorgaanbod en hebben we een op ieder vlak van de sport-, arbeid- en algemene zorg een oplossing.

Alle disciplines onder één dak
Beweging is de beste manier om zo snel mogelijk te genezen na een operatie of een (sportblessure) en om te voorkomen dat de conditie niet nog verder achteruit gaat. Bijman + Helsloot Fysiotherapie helpt op individuele basis te revalideren onder begeleiding van één van onze (sport)fysiotherapeuten. Een doorverwijzing van een arts is niet nodig. Bij ons kunnen cliënten gewoon binnenlopen of een afsprak maken om zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Om problemen vanuit meerdere disciplines aan te pakken, hebben we verschillende specialisaties binnen de fysiotherapie - zoals manuele therapie en bedrijfsfysiotherapie - samengevoegd. Alle disciplines zijn te vinden onder één dak en daarmee makkelijk toegankelijk voor alle cliënten en patiënten.

Intakegesprek en onderzoek
Tijdens een intakegesprek en een onderzoek kijkt een van onze fysiotherapeuten of klachten verholpen of verminderd kunnen worden door middel van fysiotherapie. Is dit het geval, dan volgt er een tweede afspraak voor een behandeling en advies. De behandeling door deze professionele fysiotherapeut is individueel en persoonsgericht. We werken effectief aan herstel en aan het voorkomen van klachten in de toekomst.

Re-integratie en ergonomie
Waar nodig overlegt onze fysiotherapeut met de bedrijfsarts om re-integratie in het arbeidsproces te bevorderen. Eventueel kan de werksituatie worden geanalyseerd door een ergonoom. De ergonoom kijkt of er factoren op de werkplek zijn die de klachten veroorzaken en zal aanbevelingen doen om bestaande knelpunten aan te pakken. De ergonoom van Bijman + Helsloot Fysiotherapie staat in nauw contact met bedrijfsartsen binnen en buiten de eigen organisatie. Zijn werkzaamheden richten zich niet alleen op de individuele werknemer maar ook op problemen die te maken hebben met een hele afdeling binnen een bedrijf. Te denken valt aan het analyseren en oplossen van knelpunten fysieke belasting, herontwerp van bijvoorbeeld controlekamers of apparatuur binnen een arbeidsproces.

De verschillende disciplines binnen Bijman + Helsloot Fysiotherapie vormen de spil binnen verschillende zorgprocessen. Kennis wordt geborgd door nauwe contacten met wetenschappelijk centra zoals het Roessingh en het AMC.

Voor uitgebreide informatie kunt u zich wenden tot Louis Helsloot, manueel therapeut, ergonoom.

Telefoon: 088-0449 049 of mail louis@bijmanenhelsloot.nl


Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01