De Kennissessie van 8 februari | een terugblik en een update

Op donderdag 8 februari mochten we in samenwerking met Abma Schreurs Advocaten 40 bedrijven uit diverse branches bijpraten over de nieuwe privacywetgeving (AVG), de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid, ingevoerde wetswijzigingen zoals de Arbowet en wetswijzigingen die er nog aan zitten te komen.

De invoering van de AVG wordt niet eenvoudig
Vooral over de AVG bestaan in de praktijk nog veel onduidelijkheden. Marije Dekker van Abma Schreurs Advocaten gaf tijdens de kennissessie functionele handvatten om de nieuwe wetgeving ten uitvoering te brengen. De interactie met de bezoekers leverde een aantal praktische vragen en mooie voorbeelden op waaruit we kunnen opmaken dat de invoering van de AVG niet eenvoudig zal worden.

Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een digitale regelhulp gelanceerd waarmee u kunt checken of uw organisatie voldoende is voorbereid op de nieuwe privacywetgeving. Aan de hand van een aantal vragen weet u of uw organisatie persoonsgegevens verwerkt en wat voor soort gegevens dat zijn. Ook kunt u achterhalen of uw organisatie een functionaris gegevensbescherming nodig heeft of dat uw organisatie een data protection assessment moet uitvoeren.

Meer dan € 150.000,- besparen
Ron Kamps van Baken 5 gaf een presentatie over de praktische toepassing van de second opinion en de Wet tegemoetkoming Loondomein (WTL). Daarbij ging hij met name in op de enorme besparingen die gepaard kunnen gaan met no-risk. Het is voor veel bedrijven duidelijk dat er subsidies te verkrijgen zijn, maar dat no-risk tot een besparing kan leiden tussen de € 150.000,- en € 200.000,- is voor veel bedrijven onbekend terrein.

Slapende dienstverbanden en de transitievergoeding
Uiteraard was er ook aandacht voor het nieuwe regeerakkoord. Onlangs stelde de Kamer vragen over de aanhoudende problemen met slapende dienstverbanden, waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding. Het antwoord op die vragen kwam op 21 februari.

Als het wetsvoorstel – dat nu nog in behandeling is – per 1 januari 2020 wordt aangenomen, kunnen werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding al hebben verstrekt aanspraak maken op compensatie. Ze moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ontslaat een werkgever de werknemer na een periode van een slapend dienstverband, dan moet hij de transitievergoeding berekenen over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst. Hij wordt niet gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij verschuldigd is over de periode dat het dienstverband slapend is gehouden.

Regeerakkoord
Zodra deze en andere plannen uit het regeerakkoord concretere vormen aannemen, zullen we u daarover informeren. Ook wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de volgende vragen:

·       Of en voor wie gaat er een compensatie gelden voor de transitievergoeding?
·       Wat zal de financiële consequentie zijn als de loondoorbetalingsplicht teruggaat van twee naar een jaar en voor wie gaat dit gelden?
·       Gaat het terugbrengen van tien naar vijf jaar doorbelasting in de gedifferentieerde premie Whk het bedrijfsleven geld opleveren of geld kosten?

De volgende Kennissessie
Ook namens Marije hartelijk bedankt voor de fantastische opkomst op 8 februari en het hartverwarmende rapportcijfer (goed tot zeer goed). Wilt u aanwezig wilt zijn bij de volgende Kennissessie, laat het ons dan weten via info@baken5.nl.

     

 

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01