Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid

Per 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie voor de transitievergoeding ontvangen als ze de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte beëindigen. De conceptregeling is nu gepubliceerd.

Na twee jaar ziekte kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer beëindigen. Op dat moment is wel transitievergoeding verschuldigd. Dit wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig gezien: ze hebben immers al twee jaar lang het loon doorbetaald. Vaak wordt dan voor een ‘slapend’ dienstverband gekozen.

Dit wordt door de regering als onwenselijk gezien. Vandaar dat een compensatieregeling in werking treedt op 1 april 2020. Ook geldt er een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Voor de oude gevallen moet de aanvraag voor compensatie voor 30 september 2020 worden ingediend bij UWV. Voor nieuwe gevallen geldt een aanvraagtermijn van maximaal zes maanden. Hiervoor zal UWV een formulier beschikbaar stellen.

Heeft u vragen over de compensatieregeling of wilt u weten wat dit voor u als werkgever betekent? Neem dan contact op met Baken 5!

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01