Grote kans op correctie Whk-toerekeningen door Hoge Raad

De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vindt net als het Gerechtshof Amsterdam dat de overheid in 2014 de Wet BeZaVa met te ruime terugwerkende kracht heeft ingevoerd. Volgt de Hoge Raad dit oordeel, dan staat definitief vast dat miljoenen euro’s aan premie ten onrechte zijn geïnd.

In de zaak waarover het Gerechtshof op 1 november 2017 oordeelde, maakte een werkgever bezwaar tegen verhoging van zijn Ziektewetpremie door instroom in 2012. De ziekte van de werknemer in kwestie begon op 6 december 2011; per 1 februari 2012 eindigde zijn tijdelijke dienstverband en ontving hij een Ziektewetuitkering. Toen in 2014 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) inging, leidde deze Ziektewetinstroom van 2012 tot een premiestijging. Net als bij de WIA keek de fiscus namelijk naar de instroom van twee jaar eerder (t-2).

De werkgever voerde met succes aan dat dit onrechtvaardig was. Hij kon de premieverhoging bij het einde van het dienstverband nog niet voorzien en kreeg dus ook niet de kans om die te voorkomen. Volgens het hof mogen werkgevers er ‘in goed vertrouwen’ vanuit gaan dat de fiscus hen niet op deze manier benadeelt. De terugwerkende kracht van de wetswijziging had zich niet verder mogen uitstrekken dan tot aan het moment waarop de gevolgen voor werkgevers duidelijk moesten zijn.

Werkgevers op ongeoorloofde wijze benadeeld

De Belastingdienst ging in januari van dit jaar in cassatie bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Echter, ook de Advocaat-Generaal benoemt dat werkgevers destijds zijn benadeeld en dat de overheid geen gegronde redenen had om tot invoering met terugwerkende kracht over te gaan. De benadeelde werkgevers konden de wijziging van de regels voor premievaststelling niet voorzien. Hierdoor kregen ze ook niet de kans om er tijdig op in te spelen, door bijvoorbeeld het tijdelijke contract van een zieke werknemer te verlengen en in re-integratie te investeren.

Ook voor WGA-flex?

Er zijn volgens de Advocaat-Generaal ook geen fundamentele bezwaren tegen de werkwijze die het hof in zijn uitspraak hanteerde om de Ziektewetpremie over 2014 te corrigeren. Benadeelde werkgevers hebben hier volgens hem recht op. Deskundigen verwachten dat deze correctie dan ook geldt voor de premie voor de WGA-flex. Bij invoering van de Wet BeZaVa werd de vaststelling hiervan namelijk met precies dezelfde terugwerkende kracht geregeld als bij de Ziektewetpremie. Het wachten is op het definitieve oordeel van de Hoge Raad.

Bron: www.activasz.nl
Zie ook: ECLI:NL:PHR:2018:834

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01