Update: Uitspraak Hoge Raad inzake BeZaVa (WHK)

Zoals onlangs aangekondigd is er een cassatie uitspraak gedaan door de Hoge Raad der Nederlanden. Heel (sociaal zekerheidsrecht) adviserend Nederland keek naar dit moment uit omdat er:

1) mogelijk een herziening zou moeten volgen op toegerekende ZW-schadelasten en
2) mogelijke gevolgen voor de toegerekende WGA-flex schadelast in het verlengde hiervan.

Op 19 april 2019, heeft de Hoge Raad der Nederlanden, tegen het eerder afgegeven advies van Procureur-Generaal in, het beroep in cassatie gegrond verklaard wat door de Staatssecretaris van Financiën was ingesteld.

In de cassatie uitspraak wordt een eerdere uitspraak van het Hof vernietigd en de uitspraak van de Rechtbank bevestigd. Dit betekent dat de ingebrachte argumenten door de werkgever in kwestie ongegrond zijn verklaard. Er zal dus géén correctie plaatsvinden op de in rekening gebrachte schadelasten c.q. gedifferentieerde premie(s).

Er bestaat een mogelijkheid dat de werkgever naar het Europees Hof zal stappen voor het voeren van een procedure. Mochten er in de toekomst nog relevante ontwikkelingen zijn op dit vlak dan zullen wij hierover uiteraard berichten.

Bron:
ECLI:NL:HR:2019:267
ECLI:NL:PHR:2018:834
ECLI:NL:GHAMS:2017:4830

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01