Hoge Raad hakt knoop door over slapend dienstverband

Werkgevers mogen een langdurig zieke werknemer niet tegen diens zin in dienst houden, omdat ze aanhikken tegen de verschuldigde ontslagvergoeding. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald in een zaak over een 'slapend dienstverband', waar enkele duizenden langdurig zieke werknemers reikhalzend naar hebben uitgekeken. De hoogste rechter volgt het advies van de advocaat-generaal uit september.

Sommige werkgevers vonden het onredelijk dat ze twee jaar lang loon moeten doorbetalen aan langdurig zieke werknemers en daarna ook nog moeten opdraaien voor de transitievergoeding. Er bestond ook onzekerheid over de hoogte van een eventuele compensatieregeling van het UWV. Ze houden deze werknemers daarom gewoon in dienst zonder salaris te betalen. Vandaar de term slapend dienstverband.

Goed werkgeverschap
Tot dusver was onduidelijk of ze daarmee de normen van goed werkgeverschap schenden. Lagere rechters gaven uiteenlopende antwoorden op die vraag. Een ontslagplicht is volgens sommigen in strijd met de contractvrijheid.
De Hoge Raad zegt nu duidelijk dat het van goed werkgeverschap getuigt om een dergelijk ontslagverzoek in te willigen. Volgens de Raad is inmiddels per wet geregeld dat het UWV werkgevers met terugwerkende kracht compenseert voor betaling van de vergoeding. Daarmee gaat het argument dat ze op hoge kosten worden gejaagd niet meer op. Bovendien is duidelijk dat de wetgever helemaal af wil van de slapende dienstverbanden.

Als een arbeidsongeschikte werknemer vraagt om een slapend dienstverband te beëindigen, geldt er dus een ontslagplicht, met daarbij de verplichting de wettelijke transitievergoeding te betalen. Alleen bij gerechtvaardigde belangen om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie, mag de werkgever van de norm afwijken en de werknemer in dienst houden.

Baken5 logobol
Login
OnVia
Volg ons
Contact

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur

Adres

Wilhelminalaan 1G,
1441 EK Purmerend

Telefoon

0299 - 371720

E-mailadres

info@baken5.nl

Financieel

Bank: NL04 RABO 0137841833
KvK nr.: 37141938
BTW nr.: 8194.68.162.B.01