4-2-2600x4752headerimage3eheaderimage2e

Voorkomen is voordeliger dan betalen

Publieke premies, private premies, verzuim en re-integratiekosten; daar gaat behoorlijk wat geld naartoe;
soms zelfs onnodig veel. Baken 5 spoort uw besparingsmogelijkheden op.

Module 1; Analyse verzuim- en re-integratiebeleid

Baken 5 ondersteunt bedrijven op een persoonlijke en betrokken manier bij het opzetten en borgen van een volledige en duurzame verzuimbeheersing. Voordat we daadwerkelijk voor u aan de slag gaan, leren we graag eerst uw bedrijf kennen. Alleen wanneer wij weten wat er binnen uw bedrijf speelt, kunnen we u optimaal adviseren.

U betaalt zo’n 30% van de totale loonsom aan publieke- en private premies en aan verzuim en re-integratie. Een aanzienlijk bedrag dat bij sommige bedrijven vol verborgen kosten zit. Neemt u deze module af, dan analyseert Baken 5 uw verzuim- en re-integratiebeleid op de volgende punten:
- Toepassing cao, arbeidsovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, verzuimprotocol
- Verzuiminfrastructuur (kort, middellang en lang verzuim)
- Loonschade door verzuim, direct en indirecte kosten
- Premieafdracht sociale verzekeringen
- Beschikking gedifferentieerde premie (ZW- en WGA-lasten)
- Status werknemers, subsidie en regres
- Verzuimvoorzieningen (verzuimverzekering, Ziektewet-erd, WGA-erd, WIA-verzekeringen)
- Budgettering belanghebbende partijen

Module 1 kan alleen maar geld opleveren
Omdat we er zeker van zijn dat we ook bij uw bedrijf een significante besparing kunnen realiseren, bieden wij deze analyse aan voor een standaardtarief van € 1.000,-. Maken wij onze belofte niet waar en levert onze analyse geen besparing op van tenminste € 1.000,- dan betaalt u helemaal niets! Op deze manier loopt u geen enkel risico en krijgen wij de kans onszelf aan u te bewijzen.
 
Baken 5 | financieel inzicht in verzuim betaalt zichzelf