66-246-2

Specialisten in verzuimbeheersing

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom biedt Baken 5 - naast financieel inzicht en advies,
verzuimmanagement en casemanagement - ook gezondheidsmanagement aan.

Onze diensten

Omdat optimale verzuimbeheersing bij elk bedrijf om een andere insteek vraagt, hebben we een overzichtelijke indeling gemaakt van alle diensten die wij bieden. De diensten zijn ondergebracht in vijf modules die flexibel inzetbaar zijn.

Module 1:      Analyse verzuim- en re-integratiebeleid
Module 2:      Advies, bemiddeling en beheer verzuimvoorzieningen
Module 3:      Verzuimregistratie, -begeleiding en procesbewaking
Module 4:      Verzuimbeheersing op maat
Module 5:      Gezondheidsmanagement

Aanvullende dienstverlening
Naast bovenstaande modules kunnen wij u in samenwerking met onze zelfstandig professionals een tal van aanvullende diensten bieden. Het inzetten van een van onderstaande deskundige(n) gaat in overleg en de kosten worden separaat in rekening gebracht. De aanvullende dienstverlening bestaat onder andere uit onderstaande diensten en verrichtingen:

 • Arbeidsdeskundige
 • Arbeidshygiënist
 • Arbeids- en organisatiedeskundige
 • Bedrijfsarts
 • Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid
 • Bezwaarprocedures (UWV)
 • (Team) Coaching
 • Detachering registercasemanager
 • Ergonoom
 • Fysiotherapie
 • Juridisch advies
 • Keuringen
 • Mediation
 • Opstellen verzuimprotocol
 • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO/PAGO)
 • Psycholoog
 • Re-integratie (1e en 2e spoor)
 • RI&E
 • Veiligheidskundige
 • Verzuimpresentatie (directie/management)
 • Verzuimtraining leidinggevenden
 • Vitaliteit


Baken 5 /  scherp inzicht, sterk advies