Beloningsbeleid
In dit document verschaffen wij duidelijkheid ten aanzien van het beloningsbeleid voor onze medewerkers. Het doel van het publiceren van het beloningsbeleid is duidelijkheid te geven aan klanten en andere stakeholders.
Beheerst beloningsbeleid Baken5 Risicobeheersers B.V.
De medewerkers van Baken5 Risicobeheersers B.V. worden uitsluitend beloond op basis vaneen vast, marktconform salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldigen klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onzeonderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt de hoogte vanhet vaste salaris van onze medewerkers.
Beloningsmodel Baken5 Risicobeheersers B.V.
Baken5 Risicobeheersers B.V. adviseert en bemiddelt uitsluitend in collectieveinkomensverzekeringen.
Baken5 Risicobeheersers B.V. handelt altijd in het belang van de klant en zal passendeadviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloningbestaat uit de volgende mogelijkheden:
• Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)
• Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
• Combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in het offertetraject. Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.