Verzuimbeheersing
Grip op je verzuim met
onze arbodienst
Zieke medewerker?
Onze verzuimbeheersers helpen je verder.
Zieke medewerker?
Onze verzuimbeheersers helpen je verder.
Snel terecht bij een bedrijfsarts in de buurt;
Snelle terugkoppeling over hoe het met je collega gaat;
We helpen je de juiste processtappen
op het juiste moment te zetten;
Persoonlijke aanpak;
Telefonisch goed bereikbaar;
Op zoek naar de bron van het verzuim!
Jouw situatie
Met veel zorg voor je collega’s probeer jij grip op het verzuim binnen je bedrijf te houden. Toch is er soms iemand ziek. En dan wil je het liefst dat je collega niet te lang moet wachten om bij een bedrijfsarts langs te kunnen. Je vindt het prettig om regelmatig een terugkoppeling te krijgen hoe het met jouw collega gaat. En als je belt wil je graag persoonlijk contact met mensen die weten wie je bent. Vraag je je af waar je zo’n arbodienst kunt vinden? Nou, bij ons!

Lees hoe wij met jou samenwerken
Jouw situatie
Met veel zorg voor je collega’s probeer jij grip op het verzuim binnen je bedrijf te houden. Toch is er soms iemand ziek. En dan wil je het liefst dat je collega niet te lang moet wachten om bij een bedrijfsarts langs te kunnen. Je vindt het prettig om regelmatig een terugkoppeling te krijgen hoe het met jouw collega gaat. En als je belt wil je graag persoonlijk contact met mensen die weten wie je bent. Vraag je je af waar je zo’n arbodienst kunt vinden? Nou, bij ons!

Lees hoe wij met jou samenwerken
Onze hulp
Wij pakken het breder aan dan de traditionele arbodienstverlening. Door te kijken naar jouw organisatie en de mensen daarbinnen, zoeken we de dieper liggende oorzaak van verzuim. Zonder inzicht in je bedrijf en zonder te kijken waar je medewerkers gelukkig van worden, krijg je geen grip op verzuim. We kijken waarom iemand niet lekker in z’n vel zit en kijken naar de patronen binnen je organisatie. Dat doen we op een persoonlijke en betrokken manier.

Lees meer over onze aanpak
Jouw resultaat
Samen met jou krijgen we grip op het verzuim binnen jouw organisatie. Natuurlijk helpen we jouw collega zo goed mogelijk met onze arbodienstverlening. Maar we helpen je ook de focus te verleggen van pleisters plakken bij ziekte naar het gezond en gemotiveerd houden van medewerkers. Moet je eens kijken wat dat met jouw bedrijf doet.
Zo werken wij
met je samen…
Een vast aanspreekpunt:
we snappen dat je goed op de hoogte gehouden wilt worden. Daarom krijg je een vast aanspreekpunt, die je regelmatig een update geeft over je collega(‘s) en trekken we aan de bel als jij volgens proces een stap moet nemen.
Goed bereikbaar:
heb je zelf een vraag, dan nemen we de telefoon snel op en reageren we binnen een werkdag op je mail.
Oplossingsgericht:
ieder mens is uniek. Ook jouw collega, de afdeling waar hij of zij werkt en het bedrijf waar jullie voor werken. We zoeken daarom altijd naar een aanpak die past bij jouw bedrijf, jouw leidinggevend kader en jouw collega’s.
In de buurt:
Jouw collega’s hoeven niet lang te reizen als ze een afspraak hebben met de bedrijfsarts. We zijn dichtbij en werken in jouw regio.
Verzuimbeheersing
Onze aanpak
Grip op verzuim krijgen doe je niet alleen met een bedrijfsarts die jouw collega verder helpt. We geloven erin dat je als organisatie zelf ook stappen kunt zetten, voordat mensen ziek worden. Niet met fruit of een sportabonnement, maar door te kijken naar cultuur, de manier waarop je leidinggevenden handelen en door de mensen in je organisatie te betrekken bij het verzuimbeleid, bijvoorbeeld. Zo krijg je bevlogen medewerkers. En bevlogen medewerkers blijven gezonder.We bieden je daarom nooit alleen onze arbodienst aan. We richten ons altijd op 3 elementen:
Jouw organisatie:waar kunnen we beleid en processen verbeteren, hoe harmoniseren we afdelingsbelangen, maken we de bedrijfscultuur bespreekbaar en evalueren we leiderschapseffecten? En welke financiële inzichten en perspectieven biedt jouw organisatie?
Jouw medewerker:hoe vitaal zijn ze, zitten ze lekker in hun vel en kunnen ze gemotiveerd en bevlogen hun werk doen?
Jouw verzuim:hoe kunnen we zieke medewerkers verder helpen.
We kijken dus naar jouw gehele organisatie om verzuim bij de bron aan te pakken. Want we geloven dat elementen als beleid, processen, en structuur, maar ook cultuur, leiderschap en financiën allemaal invloed hebben op hoe jouw mensen zich voelen. Door echt te kijken naar de mensen, blijven jouw collega’s gezond en vitaal en dat werk door naar een vitaal bedrijf.
Wat we dan
precies doen?
Jouw organisatie
We hebben een ondersteunende, adviserende en, daar waar nodig, uitvoerende rol in organisaties om onder andere achter de bron van verzuim te komen. Dat doen we samen met directie, leidinggevenden, management, HR en de OR. Is er genoeg aandacht voor de medewerker? En welke rol speelt de leidinggevende en HR in het re-integratietraject? We analyseren verzuimdossiers en gaan daarover in gesprek met jou, met de bedrijfsarts en andere professionals. Zo kunnen we verzuim herkennen, zorgen dat we het kunnen voorkomen en daarmee de verzuimkosten kunnen verlagen.We zoeken naar patronen in jouw organisatie en begeleiden je om de structuur en processen te verbeteren en (nieuw) beleid te maken en te borgen. Zo bieden we bijvoorbeeld teamtrainingen en ontwikkeltrajecten aan, zodat leidinggevenden, management en HR sneller zien waar ze kunnen sturen om collega’s vitaal te krijgen en/of houden. We helpen je ook met verplichtingen. Dat is onze wettelijke rol als gecertificeerde arbodienst. Wij helpen je bijvoorbeeld met de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor voorkomen we dat er problemen ontstaan als het gaat om aansprakelijkheidsvraagstukken van verzekeraars en financiers.
Jouw mensen
Liever voorkomen dan genezen. Met PMO/PAGO onderzoek en PSA-onderzoek (psychosociale arbeidsbelasting) ontdekken we hoe jouw collega’s in hun vel zitten. Via vitaliteitsprogramma’s kunnen we daarop sturen en zorgen we dat jouw collega’s zich ook goed blijven voelen. En heb je keuringen voor het rijbewijs, een aanstelling of bijvoorbeeld bloedonderzoek nodig? We voeren het graag voor je uit.
Jouw verzuim
Je wilt, en moet van de overheid, zo goed mogelijk voor je collega zorgen als deze ziek is. Dat betekent een traject volgen waardoor je collega kan re-integreren op de werkvloer. We begeleiden je graag in het re-integratietraject. Onze bedrijfsarts gaat in gesprek met je collega en we ondersteunen hem of haar met vitaliteitscoaching. Ook onze arbeidsdeskundige, vertrouwenspersoon en preventiemedewerker staan klaar om te helpen als dat nodig is. We helpen je ook met verplichtingen. Heb je bijvoorbeeld minder kennis van de complexe wet- en regelgeving rondom verzuimende medewerkers? Geen probleem. Als casemanagers van het verzuimdossier kijken we proactief met je mee en trekken we bij jou aan de bel als je stappen moet nemen volgens het proces. Heb je zelf kennis van de Wet Verbetering Poortwachter dan zullen wij fungeren als sparringpartner en waakhond tijdens de loondoorbetalingsplicht. Je krijgt van ons toegang tot het Verzuimregistratiesyteem van Onvia. Alles om jou te helpen om aan de eisen van het UWV te voldoen en sancties te voorkomen. Samenvattend, een betrokken en waarde-toevoegende dienstverlening, waarin we ons echt onderscheiden van andere arbodiensten.
Wat we dan precies doen?
Jouw organisatie
We hebben een ondersteunende, adviserende en, daar waar nodig, uitvoerende rol in organisaties om onder andere achter de bron van verzuim te komen. Dat doen we samen met directie, leidinggevenden, management, HR en de OR. Is er genoeg aandacht voor de medewerker? En welke rol speelt de leidinggevende en HR in het re-integratietraject? We analyseren verzuimdossiers en gaan daarover in gesprek met jou, met de bedrijfsarts en andere professionals. Zo kunnen we verzuim herkennen, zorgen dat we het kunnen voorkomen en daarmee de verzuimkosten kunnen verlagen.We zoeken naar patronen in jouw organisatie en begeleiden je om de structuur en processen te verbeteren en (nieuw) beleid te maken en te borgen. Zo bieden we bijvoorbeeld teamtrainingen en ontwikkeltrajecten aan, zodat leidinggevenden, management en HR sneller zien waar ze kunnen sturen om collega’s vitaal te krijgen en/of houden. We helpen je ook met verplichtingen. Dat is onze wettelijke rol als gecertificeerde arbodienst. Wij helpen je bijvoorbeeld met de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor voorkomen we dat er problemen ontstaan als het gaat om aansprakelijkheidsvraagstukken van verzekeraars en financiers.
Jouw mensen
Liever voorkomen dan genezen. Met PMO/PAGO onderzoek en PSA-onderzoek (psychosociale arbeidsbelasting) ontdekken we hoe jouw collega’s in hun vel zitten. Via vitaliteitsprogramma’s kunnen we daarop sturen en zorgen we dat jouw collega’s zich ook goed blijven voelen. En heb je keuringen voor het rijbewijs, een aanstelling of bijvoorbeeld bloedonderzoek nodig? We voeren het graag voor je uit.
Jouw verzuim
Je wilt, en moet van de overheid, zo goed mogelijk voor je collega zorgen als deze ziek is. Dat betekent een traject volgen waardoor je collega kan re-integreren op de werkvloer. We begeleiden je graag in het re-integratietraject. Onze bedrijfsarts gaat in gesprek met je collega en we ondersteunen hem of haar met vitaliteitscoaching. Ook onze arbeidsdeskundige, vertrouwens-persoon en preventiemedewerker staan klaar om te helpen als dat nodig is. We helpen je ook met verplich-tingen. Heb je bijvoorbeeld minder kennis van de complexe wet- en regelgeving rondom verzuimende medewerkers? Geen probleem. Als casemanagers van het verzuimdossier kijken we proactief met je mee en trekken we bij jou aan de bel als je stappen moet nemen volgens het proces.Heb je zelf kennis van de Wet Verbetering Poortwachter zullen wij fungeren als sparringpartner en waakhond tijdens de loondoor-betalingsplicht. Je krijgt van ons toegang tot het Verzuimregistratie-syteem van Onvia. Alles om jou te helpen om aan de eisen van het UWV te voldoen en sancties te voorkomen. Samenvattend, een betrokken en waarde-toevoegende dienstverlening, waarin we ons echt onderscheiden van andere arbodiensten.
Verzuimbeheersing
De Tools die wij inzetten
Wil je grip op je verzuim krijgen, via onze arbodienstverlening? Dan hebben we verschillende tools om in te zetten, zoals:
RI&E: arbeidsrisico’s beperken
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is onderdeel van de Arbowet en verplicht voor alle bedrijven die medewerkers in dienst hebben. Het zorgt dat we veilig en gezond kunnen werken in Nederland. Het is een tool die ‘moet’ van de overheid, maar wij zetten de RI&E in om te zorgen dat je een gezond bedrijf krijgt met vitale medewerkers.
Medisch onderzoek:
voorkomen van verzuim
Het periodiek medisch onderzoek (PMO/PAGO) is een check om preventief gezondheidsrisico’s op te sporen die met werk te maken hebben. Je bent verplicht als werkgever om een dergelijke gezondheidscheck periodiek aan te bieden. Bij Baken 5 nemen we dit onderzoek voor je af. Ook hier geldt weer: niet omdat het verplicht is, maar omdat het je helpt grip op verzuim te krijgen.
Medisch onderzoek:
voorkomen van verzuim
Het periodiek medisch onderzoek (PMO/PAGO) is een check om preventief gezondheidsrisico’s op te sporen die met werk te maken hebben. Je bent verplicht als werkgever om een dergelijke gezondheidscheck periodiek aan te bieden. Bij Baken 5 nemen we dit onderzoek voor je af. Ook hier geldt weer: niet omdat het verplicht is, maar omdat het je helpt grip op verzuim te krijgen.
PSA-onderzoek: verplicht beleid op arbeidsbelasting
Veel mensen besteden een aanzienlijk deel van hun tijd op het werk. De manier waarop ze omgaan met collega's, cliënten en anderen heeft aanzienlijke invloed op hun welzijn. Problemen zoals pesterijen, agressie, discriminatie en een hoge werkdruk kunnen stress en gezondheids-problemen veroorzaken, wat in de Arbowet wordt aan-geduid als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Volgens de wet moet je beleid hebben om dit te voorkomen. Wij helpen je graag om de arbeidsbelasting in kaart te brengen en adviseren je over een passend beleid. Zo toetsen we met een vragenlijst onder andere de werkdruk, bevlogenheid, ongewenst gedrag en hoe mensen bijvoorbeeld thuiswerken of wisseldiensten ervaren.
Abonnement:
voor structureel onderzoek
Om te zorgen dat je medewerkers vitaal blijven, werken eenmalige acties minder goed. Je zult je vizier structureel op preventie moeten richten, om te weten hoe jouw organisatie ervoor staat. Zo kun je bijsturen op de zaken die belangrijk zijn. Daarom kun je alle onderzoeken die wij aanbieden, ook in abonnementsvorm afnemen. Van het medewerkerstevredenheidsonderzoek tot de leiderschapsscan en van de vitaliteitsscan tot werkdrukmeter. Structureel aandacht geven aan dat wat jouw collega’s nodig hebben, zorgt voor meer vitale medewerkers.
Abonnement:
voor structureel onderzoek
Om te zorgen dat je medewerkers vitaal blijven, werken eenmalige acties minder goed. Je zult je vizier structureel op preventie moeten richten, om te weten hoe jouw organisatie ervoor staat. Zo kun je bijsturen op de zaken die belangrijk zijn. Daarom kun je alle onderzoeken die wij aanbieden, ook in abonnementsvorm afnemen. Van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek tot de leiderschapsscan en van de vitaliteitsscan tot werkdrukmeter. Structureel aandacht geven aan dat wat jouw collega’s nodig hebben, zorgt voor meer vitale medewerkers.
Meer weten over verzuimbeheersing?