Laatste nieuws
Lees onze laatste nieuws
berichten en blijf op
de hoogte.
Welkom bij het laatste nieuws van Baken5. Hier vindt je actuele updates en inzichten op het gebied van arbeidsgezondheid, welzijn op het werk en meer. Onze nieuwsrubriek houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid. Blijf geïnformeerd en ontdek hoe wij samen streven naar een gezondere en veiligere werkomgeving voor alle betrokkenen.
Welkom bij het laatste nieuws van Baken5. Hier vindt je actuele updates en inzichten op het gebied van arbeidsgezondheid, welzijn op het werk en meer. Onze nieuwsrubriek houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid. Blijf geïnformeerd en ontdek hoe wij samen streven naar een gezondere en veiligere werkomgeving voor alle betrokkenen.
Baken 5 heeft de audit weer succesvol doorstaan.
Als gecertificeerde arbodienst worden wij jaarlijks geauditeerd. Afgelopen donderdag is de audit weer uitgevoerd door DNV, waarbij wij zijn bevraagd over de kwaliteit van onze dienstverlening, privacy en informatiebeveiliging. Het was voor ons team weer een intensieve dag, maar we zijn er weer glansrijk doorheen gekomen. Het waarborgen van onze kwaliteit is voor ons van groot belang en daarom zijn we erg blij met het behaalde resultaat.
Lees meer
OCTAS presenteert varianten om arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen.
OCTAS heeft op donderdag 29 februari haar advies aan minister Van Gennip (SZW) gepresenteerd, waarin zij drie varianten voorstelt om het arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen. Dit advies volgt op een uitvoerige probleemanalyse die OCTAS eerder in oktober heeft gepresenteerd, waarin de commissie de complexiteit van het huidige stelsel voor alle betrokkenen heeft geschetst.
Lees meer
Baken 5 is door de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) uitgeroepen tot ondernemer van het jaar 2023.
In theater de Purmaryn, onder het toeziend oog van vele collega-ondernemers, hebben wij de prijs en het juryrapport in ontvangst mogen nemen.De negen juryleden hebben unaniem hun stem uitgebracht op Baken 5 en daar zijn we supertrots op.
Lees meer
WIA arbeidsongeschikt-heidsbeoordeling 2.0 ‘Praktisch beoordelen’.
Demissionair Minister Van Gennip heeft opnieuw een tijdelijke maatregel voor-gesteld, waarmee zij de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen bij het UWV verder wil terugdringen: ‘praktisch beoordelen’. Maar wat houdt dat in?
Lees meer
Vanaf april kan er subsidie aangevraagd worden voor Duurzame Inzetbaarheid!
Voor wie? Voor werkgevers die investeren in: 1. Duurzame Inzetbaarheid voor hun medewerkers, zoals loopbaanbegeleiding, opleidings-programma’s en gezondheidsbevordering. 2. Werknemers die zwaar lichamelijk werk doen en dit niet gezond kunnen uitvoeren totpensioenleeftijd. Daarvoor bestaat de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU – fiscale regeling)
Lees meer
Samenwerking Baken 5 met Simple Check
Voor de uitvoering van medische onderzoeken is Baken 5 een samenwerking aangegaan met Simple Check. De specialisten van Simple Check komen langs op elke gewenste locatie, dus ook bij jou. Deze mobiele manier van werken is zowel laagdrempelig als tijd- en kostenbesparend. Als bedrijf ben je zuinig op je medewerkers. En om je medewerkers optimaal te begeleiden in hun welzijn is inzicht in de lichamelijke en mentale gezondheid van cruciaal belang.
Lees meer
Advies aan kabinet: ook bij wonen, onderwijs en arbeid focus op gezondheid.
Dezorg in Nederland moet een totaal andere insteek krijgen, vindt de Sociaal-Economische Raad. In een brief aan het nieuwe kabinet pleit het adviesorgaan voor voorzorg in plaats van nazorg: er moet meer worden gedaan om gezondheidsproblemen te voorkomen.
Lees meer
Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen.
Werkzoekende zestigplussersdie moeilijk weer een nieuwe baan vinden, kunnen ook de komende jaren op een passend vangnet rekenen. Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen.
Lees meer
Zet nu alvast in je agenda!
Onze jaarlijkse kennissessie staat ingepland op donderdagmiddag 3 oktober 2024.Samen met Marije Sliphorst van Abma Advocaten zullen we er weer een mooi programma van maken.

We zij al in gesprek met interessante gastsprekers, daar later meer over.
Lees meer
Jurisprudentie: niet nakomen
re-integratieverplichtingen door geestelijke problemen.
Een werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Maar wat als dat niet lukt door zijn geestelijke problemen?
In deze casus heeft een werknemer zich ziekgemeld.
Lees meer
Jurisprudentie: te laat deskundigenoordeel geen reden afwijzen loonsanctie.
Wat als je te lang moet wachten op een deskundigenoordeel van UWV? Kun je dat tegen het UWV gebruiken als je uit-eindelijk een loonsanctie opgelegd krijgt? De Centrale Raad oordeelt van niet.
Lees meer